Banner 3
Banner 2

CỔNG ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
CHÍP THU PHÍ KHÔNG DỪNG THẾ HỆ MỚI
EPASS VIETTEL

 • Hoàn toàn miễn phí đến 31/03/2021, theo Đề án giao thông thông minh.
 • Không yêu cầu nạp tiền khi mở tài khoản, không yêu cầu số dư tối thiểu, không phí duy trì tài khoản, không thu phí giao dịch.
 • Sau thời gian tặng, Chíp ePass Viettel có giá bán 120.000đ
 • Hãy đồng hành, vì sự phát triển của xã hội: di chuyển nhanh hơn, quản lý phí thu minh bạch hơn, chuyển đổi số mạnh hơn.
KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ

  1. Dành cho chủ phương tiện:
  Họ và tên *:

  Số điện thoại *:

  Email:

  CHỦ PHƯƠNG TIỆN TẢI HÌNH ẢNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ *:
  • 2 Ảnh CMT (mặt trước, mặt sau)
  • 1 Ảnh Đăng ký xe (Mặt sau)
  • 1 Ảnh Đăng kiểm xe (Mặt sau)
  • 1 Ảnh Xe ô tô (thấy được biển số xe)

  Loại Chíp:*

  Nhận và lắp đặt Chíp:*

  Địa điểm nhận Chíp ePass:

  Xác nhận:*


  Qui trình và điều khoản sử dụng

  2. Dành cho tư vấn viên (nếu có):
  Tên tư vấn viên (nếu có):

  Số điện thoại tư vấn viên (nếu có):

  3. Ký xác nhận *: