1 PHÚT BẰNG BAO NHIÊU GIỜ

     
*
Một phút bằng bao nhiêu giờ?" width="582">

Cùng Top giải thuật ôn lại kiến thức về thời hạn nhé!

1 giây bởi bao nhiêu tích tắc?

Ngày xưa người ta thường sử dụng đồng hồ đeo tay quả lắc, từng một giây trôi qua thì sẽ sở hữu một tiếng “tích tắc” “tích tắc” vang lên. Do điểm sáng đó, tín đồ ta dùng luôn luôn từ tích tắc để duy nhất khoảng thời hạn rất ngắn. Ví dụ như như, chỉ trong giây lát mà…

Do vậy, 1 giây = 1 tích tắc. 

1 giây bằng bao nhiêu mili giây, micro giây, nano giây

Giây, mili giây, micro giây tốt nano giây là những đơn vị chức năng tính thời gian bé dại nhất. Các khẳng định 1 giây bởi bao nhiêu mili giây, micro giây, nano giây như sau:

1 giây = 1000 mili giây = 1000.000 micro giây = 1000.000.000 nano giây

1 ngày gồm bao nhiêu giờ, tiếng?

1 ngày tất cả 24 giờ đồng hồ hoặc 1 ngày có 24 giờ. 

1 ngày gồm bao nhiêu phút?

1 ngày sẽ sở hữu được 24 giờ cùng mỗi 1 giờ tất cả 60 phút, do vậy 1 ngày sẽ có 24 x 60 = 1.440 phút.

Bạn đang xem: 1 phút bằng bao nhiêu giờ

Do đó, một ngày có 1.440 phút. 

1 ngày gồm bao nhiêu giây?

Như bên trên, một ngày có 24 giờ với 1440 phút. Từng phút tất cả 60 giây phải 1 ngày sẽ có 1440 x 60 = 24 x 60 x 60 = 86.400 giây. 

Như vậy, một ngày có 86.400 giây. 

1 giờ gồm bao nhiêu phút?

1 giờ đồng hồ = 60 phút.

1 giờ gồm bao nhiêu giây?

1 giờ bằng 60 phút, vậy 1 giờ bằng bao nhiêu giây? 1 giờ đồng hồ = 60 * 60 = 3600 giây. 

Một giờ bằng bao nhiêu giây? 

1 phút có bao nhiêu giây?

1 phút tất cả 60 giây

I. Phương pháp quy đổi đơn vị đo thời gian

1. Đổi từ bỏ phút sang trọng giờ 

Quy tắc tầm thường để ta đổi phút thanh lịch giờ chính là chia số phút phải đổi đến 60 đang tìm ra số giờ. 

Ví dụ, nhằm tính coi 210 phút bằng bao nhiêu giờ họ làm theo quá trình sau đây:

Ta có, 210 phút / 60 = 3.5 giờ

Như vậy, 210 phút bởi 3.5 giờ.

Xem thêm: Những Công Thức Tiếng Anh Lớp 11, Please Wait

2. Đổi tự giây sang trọng phút

Mỗi phút sẽ sở hữu 60 giây, vì vậy việc đổi từ đơn vị giây lịch sự phút rất solo giản. Bạn chỉ việc chia số giây đề xuất đổi cho 60 là sẽ sở hữu đáp án số phút.

Ví dụ, 360 giây sẽ bởi bao nhiêu phút?

Ta có, 1 phút = 60 giây

Lấy 360 : 60 = 4

Như vậy, 360 giây bằng 6 phút.

Xem thêm: Câu Hỏi Trật Tự Ianta Sụp Đổ Khi Nào ? Luyện Thi Đại Học Môn Lịch Sử

Bên cạnh đó số giây hoàn toàn có thể không được gửi hết trọn vẹn về phút. Phần thập phân sẽ biểu đạt được số giây còn dư. 

Ví dụ, 8500 giây bởi bao nhiêu phút? 

Ta có thể tính như sau: 8500 : 60 = 141,66 phút

0,66 x 60 = 40 giây

Đáp án là: 7600 giây bằng 141 phút cùng 40 giây.

II. Bài bác tập áp dụng về đổi đơn vị đo thời gian

Bài 1:

Viếtsố thích hợp vào vị trí chấm :

1 năm = … ngày ; 1 giờ 20 phút = … phút

3 ngày = … giờ đồng hồ ; 0,3 giờ = … phút

2,5 ngày = … giờ ; 01/05 giờ = …phút

72 phút = … giờ đồng hồ ; ⅔ phút =… giây

54 giờ đồng hồ = … ngày ; 270 giây = … phút

Lời giải:

1 năm = 365 (hoặc 366) ngày ; 1 giờ đôi mươi phút = 80 phút

3 ngày = 72 giờ đồng hồ ; 0,3 giờ = 18 phút

2,5 ngày = 60 giờ đồng hồ ; 1/5 giờ = 12 phút

72 phút = 1,2giờ ; ⅔ phút = 40 giây

54 giờ đồng hồ = 2,25 ngày ; 270 giây = 4,5 phút

Bài tập 2: Đổi những số đo thời gian sau:

1 giờ đôi mươi phút = … phút1 ngày rưỡi = … ngày
5 tiếng 5 phút = …phút28 tháng = …năm…tháng
150 giây = …phút…giây144 phút = …giờ…phút
54 giờ đồng hồ = …ngày…giờ3,4 ngày = … giờ
4 ngày 12 tiếng = …giờ140 phút = …giờ…phút
6 năm = … tháng4 năm 2 tháng = …tháng
3 năm rưỡi = …tháng2 phút 12 giây = …giây

Lời giải:

1 giờ đôi mươi phút = 80 phút1 ngày rưỡi = 1,5 ngày
5 giờ đồng hồ 5 phút = 305 phút28 tháng = một năm 4 tháng
150 giây = 2 phút 30 giây144 phút = 2 tiếng đồng hồ 24 phút
54 giờ đồng hồ = 2 ngày 6 giờ3,4 ngày = 81,6 giờ
4 ngày 12 giờ = 108 giờ140 phút = 2 giờ 20 phút
6 năm = 72 tháng4 năm 2 mon = 50 tháng
3 năm rưỡi = 42 tháng2 phút 12 giây = 132 giây

Bài tập 3: Tính :