GIẢI PHƯƠNG TRÌNH: (1 + SIN2X)COSX + (1 + COS2X)SINX = 1 + SIN2X

  -  
Bạn đã đoạt đến số lượng giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký kết tài khoản, bạn cũng có thể xem toàn bộ nội dung trả lời


Bạn đang xem: Giải phương trình: (1 + sin2x)cosx + (1 + cos2x)sinx = 1 + sin2x

Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký tài khoản thuphikhongdung.vn.Xem toàn cục các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với team ngũ cô giáo thuphikhongdung.vn bằng phương pháp Đăng ký thông tin tài khoản ngay bây giờ
*
Đăng ký kết với Google
*
Đăng ký kết với Facebook
*

*

Huyền Thu
(1+sin²x)cosx + (1+cos²x)sinx = 1+sin2x cosx+sinx + sin²x.cosx + cos²x.sinx = 1 + 2sinx.cosx sinx+cosx + sinx.cosx(sinx+cosx) - 2sinx.cosx - 1 = 0Đặt t = sinx+cosx = √2.sin(x+pi/4) ; đk: -√2 ≤ t ≤ √2t² = 1+2sinx.cosx => 2sinx.cosx = t²-1; thế vào bên trên ta tất cả ptrình:t + (t²-1).t/2 - (t²-1) - 1 = 0 2(t-1) + (t-1)(t+1)t - 2(t-1)(t+1) = 0 (t-1)(t²-t) = 0 t = 0 hoặc t = 1* t = √2.sin(x+pi/4) = 0 x = -pi/4 + kpi* t = √2.sin(x+pi/4) = 1 x = 2kpi hoặc x = pi/2 + 2kpiVậy cáchọ nghiệm là: x = -pi/4 + kpi hiệu quả chiến dịch ; x = 2kpi ; x = pi/2 + 2kpi


Xem thêm: Sách Giải Văn Lớp 9 Tập 2 - Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 Tập 2

___ Giải: ____(1+sin²x).cosx + (1+cos²x).sinx = 1+sin2x cosx+sinx + sin²x.cosx + cos²x.sinx = 1 + 2sinx.cosx sinx+cosx + sinx.cosx(sinx+cosx) - 2sinx.cosx - 1 = 0đặt t = sinx+cosx = √2.sin(x+pi/4) ; đk: -√2 ≤ t ≤ √2t² = 1+2sinx.cosx => 2sinx.cosx = t²-1; cố gắng vào bên trên ta bao gồm ptrìnht + (t²-1).t/2 - (t²-1) - 1 = 0 2(t-1) + (t-1)(t+1)t - 2(t-1)(t+1) = 0 (t-1)(t²-t) = 0 t = 0 hoặc t = 1* t = √2.sin(x+pi/4) = 0 x = -pi/4 + kpi* t = √2.sin(x+pi/4) = 1 x = 2kpi hoặc x = pi/2 + 2kpiVậy PT tất cả nghiệm là: x = -pi/4 + key performance indicator ; x = 2kpi ; x = pi/2 + 2kpi
*
Giải phương trình lượng giác(1 + sin^2x)cosx + (1 + cos^2x)sinx = 1 + sin2xToán học - Lớp 11Toán họcLớp 11
Một xe xe hơi vận gửi gạo trong hai ngày, trung bình hằng ngày vận đưa được 4 tấn 300 kg gạo(Toán học - Lớp 4)
mang lại hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình bình hành taam O. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của AB, AD cùng SO. A, minh chứng MN tuy vậy song cùng với mp SBD(Toán học - Lớp 11)
Một vỏ hộp giấy đựng bỏng ngô bao gồm bốn mặt xung quanh và một mặt đáy. Biết mỗi mặt xung quanh của một hộp giấy đó có dạng là một trong những hình thang cân(Toán học tập - Lớp 7)
Một vườn cửa hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng lớn 20m và chiều dài gấp hai chiều rộng. Trong sân vườn hoa đó, fan ta dành 25% diện tích để trồng hoa hồng(Toán học - Lớp 5)
Trong khía cạnh phẳng Oxy cho những điểm A(-1;2) B(5;8). Điểm M ở trong Ox làm thế nào để cho tam giác MAB vuông tại A. Tính diện tích s tam giác MAB bằng?(Toán học tập - Lớp 10)


Xem thêm: Cường Độ Dòng Điện Hiệu Dụng Trong Mạch, Cường Độ Dòng Điện Là Gì

Hỏi 15 triệu học sinh cả nước ngẫu nhiên câu hỏi làm sao về bài tập nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác và miễn phí liên kết với chúng ta học sinh xuất sắc và bạn bè cả nước