2(Cosx+Căn3Sinx)Cosx=Cosx-Căn3Sinx+1

     

Câu vấn đáp được đúng đắn chứa thông tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.


$2cos^2x+2sqrt3sin xcos x -1=cos x-sqrt3sin x$

$Leftrightarrow cos2x+sqrt3sin2x=cos x-sqrt3sin x$

$Leftrightarrow 2sin(2x+dfracpi6)=2sin(dfracpi6-x)$

$Leftrightarrow sin(2x+dfracpi6)=sin(dfracpi6-x)$

$+)TH1: 2x+dfracpi6=dfracpi6-x+k2piLeftrightarrow x=dfrack2pi3$

$+)TH2: 2x+dfracpi6=x+dfrac5pi6+k2piLeftrightarrow x=dfrac2pi3+k2pi$


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Mod ơi , giúp em vs https://thuphikhongdung.vn/cau-hoi/1189592 - tính năng này chỉ là dìm xét em có tác dụng đúng xuất xắc sai thôi ạ