3Sin3X - Căn 3 Cos9X = 1 + 4Sin^3 3X

     

Bước 1: Sử dụng công thức nhân ba (3sin x - 4sin ^3x = sin 3x) đem lại phương trình dạng $a.sin x +b.cos x=c$

Bước 2: Đưa về phương trình lượng giác cơ bản 

+) Chia cả hai vế cho (sqrt a^2 + b^2 ).

+) áp dụng công thức (sin x.cos y + sin y.cos x = sin left( x + y ight))

Bước 3: Giải phương trình lượng giác cơ bản

Sử dụng phương pháp (sin x = sin y Leftrightarrow left< eginarraylx = y + k2pi \x = pi - y + k2pi endarray ight.)
Bạn đang xem: 3sin3x - căn 3 cos9x = 1 + 4sin^3 3x

Bước 1:

$eginarrayl,,,,,,3sin 3x + sqrt 3 cos 9x = 1 + 4sin ^33x\ Leftrightarrow (3sin 3x - 4sin ^33x )+ sqrt 3 cos 9x - 1 = 0\ Leftrightarrow sin 9x + sqrt 3 cos 9x = 1endarray$

Bước 2:

$Leftrightarrow dfrac12sin 9x + dfracsqrt 3 2cos 9x = dfrac12$

$Leftrightarrow sin 9xcos dfracpi 3 + cos 9xsin dfracpi 3 = dfrac12$

$ Leftrightarrow sin left( 9x + dfracpi 3 ight) = sin left( dfracpi 6 ight)$

Bước 3:

$eginarrayl Leftrightarrow left< eginarrayl9x + dfracpi 3 = dfracpi 6 + k2pi \9x + dfracpi 3 = dfrac5pi 6 + k2pi endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = - dfracpi 54 + dfrack2pi 9\x = dfracpi 18 + dfrack2pi 9endarray ight.,,left( k in mathbbZ ight)endarray$


Đáp án bắt buộc chọn là: d


...

Bài tập tất cả liên quan


Một số phương trình lượng giác thường gặp mặt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Phương trình (sin 2x + 3sin 4x = 0) gồm nghiệm là:


Phương trình (dfraccos 2x1 - sin 2x = 0) có nghiệm là:


Để phương trình (dfraca^21 - an ^2x = dfracsin ^2x + a^2 - 2cos 2x) gồm nghiệm, thông số a phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện:


Giải hệ phương trình (left{ eginarraylx - y = dfracpi 3\cos x - cos y = - 1endarray ight.).


Phương trình (sqrt 3 cot ^2x - 4cot x + sqrt 3 = 0) có nghiệm là:


Phương trình (sin ^23x + left( m^2 - 3 ight)sin 3x + m^2 - 4 = 0) khi (m = 1) có nghiệm là:


Nghiệm của phương trình (4sin ^22x + 8cos ^2x - 9 = 0) là:


Số địa điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình (4sin ^2x - 4sin x - 3 = 0) trên đường tròn lượng giác là:


Với quý hiếm nào của m thì phương trình (sqrt 3 sin 2x - mcos 2x = 1) luôn luôn có nghiệm?


Phương trình (sqrt 3 sin 2x - cos 2x + 1 = 0) tất cả nghiệm là:


Khẳng định nào đúng về phương trình (2sqrt 2 left( sin x + cos x ight)cos x = 3 + cos 2x)


Phương trình (sin x + sqrt 3 cos x = sqrt 2 ) tất cả hai bọn họ nghiệm bao gồm dạng (x = alpha + k2pi ,,x = eta + k2pi ,)

(left( { - dfracpi 2Xem thêm: Trường Thpt Thái Thuận Bắc Giang, Thpt Thái ThuậnXem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Viết Về Kỳ Nghỉ Hè Của Tôi, Kỳ Nghỉ Hè In English Translation


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát