Giải phương trình lượng giác 4cos^3x + 3√2 sin2x

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

4cos3x+3√2. 2sinx.cosx - 8cosx=0

cosx(4cos2x+6√2.sinx-8)=0

cosx=0 or 4cos2x+6√2.sinx-8=0 (1)

(1)⇔4(1-sin2x)+6√2.sinx-8=0 mang đến đây bạn biết phương pháp giải phương trình bậc 2 rồi chứ


*

Giải những phương trình sau1) (cos^5fracx2)(sinfracx2) - (sin^5fracx2)(cosfracx2) = (fracsqrt38)2) 8(cos x.cosleft(fracpi3+x ight).cosleft(fracpi3-x ight)) = (sqrt3)3) (frac1cos x+frac1sin2x=frac2sin4x)

Giải các phương trình sau

1) (cos^5fracx2)(sinfracx2) - (sin^5fracx2)(cosfracx2) = (fracsqrt38)

2) 8(cos x.cosleft(fracpi3+x ight).cosleft(fracpi3-x ight)) = (sqrt3)

3) (frac1cos x+frac1sin2x=frac2sin4x)


*

(1,sin^2008x+cos^2008x=1)

(2,sin^5x+cos^5x+sin2x+cos2x=1+sqrt2)

(3,4cos^2x+3tan^2x-4sqrt3cosx+2sqrt3tanx+4=0)


Giải những phương trình :1) (fracsin^4x+cos^4xsin2x=frac12left( an x+cot2x ight))2) (frac1sin x+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))3)(2left(cos^42x-sin^42x ight)+cos8x-cos4x=0)4)(fracsin^4x+cos^4x5sin2x=frac12cot2x-frac18sin2x)5)(sin^4x+cos^4x-3sin2x+frac52sin^22x=0)

Giải những phương trình :

1) (fracsin^4x+cos^4xsin2x=frac12left( an x+cot2x ight))

2) (frac1sin x+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))

3)(2left(cos^42x-sin^42x ight)+cos8x-cos4x=0)

4)(fracsin^4x+cos^4x5sin2x=frac12cot2x-frac18sin2x)

5)(sin^4x+cos^4x-3sin2x+frac52sin^22x=0)


Giải những pt sau:

a) (3left(sin x+cos x ight)-4sin xcos x=0)

b) (12left(sin x-cos x ight)-sin2x=2)


giải phương trình: (dfrac5left(sqrt3sin x+cos x ight)-sqrt3cos2x+sin2x-6cot x-1=0)


1) (sin^2left(fracx2-fracpi4 ight).tan^2x-cos^2fracx2=0)2) (tanx=sin^2xleft(c-fracpi2010 ight)+cos^2left(2x+fracpi2010 ight)+sinx.sinleft(3x+fracpi1005 ight))3) (1+2cosxleft(sinx-1 ight)+sqrt2sinx+4cosx.sin^2fracx2=0)4) (3cos4x-8cos^6x+2cos4x=3)5) (1+sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight))6) (sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-4sqrt3cos^2x.sinx.cos2x)7) (fractan^2x+tanx{tan^2x+1...

Bạn đang xem: Giải phương trình lượng giác 4cos^3x + 3√2 sin2x


1) (sin^2left(fracx2-fracpi4 ight).tan^2x-cos^2fracx2=0)

2) (tanx=sin^2xleft(c-fracpi2010 ight)+cos^2left(2x+fracpi2010 ight)+sinx.sinleft(3x+fracpi1005 ight))

3) (1+2cosxleft(sinx-1 ight)+sqrt2sinx+4cosx.sin^2fracx2=0)

4) (3cos4x-8cos^6x+2cos4x=3)

5) (1+sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight))

6) (sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-4sqrt3cos^2x.sinx.cos2x)

7) (fractan^2x+tanxtan^2x+1=fracsqrt22sinleft(x+fracpi4 ight))

8) (cos^4x+sin^4x+cosleft(x-fracpi4 ight).sinleft(3x-fracpi4 ight)-frac32=0)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác cùng phương t...
5
0

1) sin3x+sin2x+sinx=cos2x+cosx+1

2) cos2x + cos23x = sin22x


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác với phương t...

Xem thêm: A Closer Look 2 Unit 11: Travelling In The Future, Unit 11 Lớp 7: A Closer Look 2


1
0

Gọi M, m theo thứ tự là GTLN và GTNN của hàm số (y=frac4cos^2x+6sin x.cos x+14-sin2x-2sin^2x) , lúc ấy giá trị của 7M - 14m bằng: A. (-8sqrt2-10)

B. (-8sqrt2+10)

C. (18sqrt2-10)

D. (24sqrt2-10)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác cùng phương t...

Xem thêm: Top 4 Đề Kiểm Tra Lý 10 Giữa Kì 1 0 Giữa Học Kì 1 Có Đáp Án (4 Đề)


1
0

cos2x+(sqrt )2 sin2x +1=0


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)