8sinx=căn 3/cosx+1/sinx

  -  Bạn đang xem: 8sinx=căn 3/cosx+1/sinx

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Có bao nhiêu giá trị m nguyên để phương trình:sin2x−msinxcosx−3cos2x=2mcó nghiệm?


A. 0


B. 1


C. 2


D. 3

Câu 2:


Với giá trị nào của m thì phương trình 1−mtan2x−2cosx+1+3m=0có nhiều hơn 1 nghiệm trên 0;π2?


A.m≠12


B.m=12


C.13m1m≠12


D.13m1


Câu 3:


Phương trình 6sin2x+73sin2x−8cos2x=6 có nghiệm là:

A.⇔x=π2+kπx=π6+kπk∈Z


B.x=π4+kπx=π3+kπk∈Z


C.x=π8+k2πx=π12+k2πk∈Z


D.x=π8+kπx=π12+kπk∈Z


Câu 4:


Gọi m, M lần lượt là GTNN và GTLN của hàm số y=sinx+3sinx+cosx+2. Khi đó giá trị của biểu thức m + M bằng


A.245


B.285


C. 5


D.258


Câu 5:


Phương trình cos2x1−sin2x=0có nghiệm là:


A.x=π4+kπk∈Z


B.x=π4+kπ2k∈Z


C.x=3π4+2kπk∈Z


D.x=3π4+kπk∈Z


Câu 6:


Nghiệm của phương trình 4sin22x+8cos2x−9=0là:


A.x=±π6+kπk∈Z


B.x=±π6+k2πk∈Z


C.x=±π3+kπk∈Z


D.x=π6+kπk∈Zx=π3+kπk∈Z
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 1, 2, 3 Trang 46 Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1

Câu 7:


Các giá trị nguyên dương nhỏ hơn 5 của m để phương trình tanx+cotx=mcó nghiệm x∈0;π2có tổng là:


A. 9


B. 3


C. 6


D. 7

Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại thuphikhongdung.vn


*

Liên kết
Thông tin thuphikhongdung.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


thuphikhongdung.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


thuphikhongdung.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


thuphikhongdung.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com


Xem thêm: Thế Nào Là Sáng Tạo Là Gì Và Tại Sao Lại Cần Đến Sáng Tạo? Khái Niệm Về Sáng Tạo

thuphikhongdung.vn