Đài Úc Bình Luận Vụ Án Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: đài úc bình luận vụ án nguyễn thanh long, chu ngọc

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

Bài 1

a) Cho tía số a, b, c dương . Minh chứng rằng M = a/a+b + b/b+c + c/a+c ko là số nguyên

b) cho tỉ lệ thức a/b =c/d ( b,d khác 0 ; a không giống -c ; b khác -d ) . Hội chứng minh: (a+b/c+d)^2 = a^2+b^2/c^2+d^2

c) cho 1/c = 1/2(1/a+1/b) (Với a, b, c không giống 0; b không giống c). Minh chứng rằng: a/b=a-c/c-b


*

*

cho a*(b+1) + b*(a+1) = (a+1)*(b+1). Chứng minh rằng a*b=1

cho 2*(a+1)*(a+b)=(a+b)*(a+b+2). Chứng minh rằng a2+b2 =2

cho a+b+c=0 chứng minh rằng a3+a2*c-a*b*c+b2*c+b3=0

 

 

 

 

 

 
Xem thêm: Cách Tính Tiền Taxi Từ Bảng Giá Cước Taxi Mai Linh Cập Nhật 1/2019

(aleft(b+1 ight)+bleft(a+1 ight)=left(a+1 ight)left(b+1 ight))

(Leftrightarrow ab+a+ab+b=ab+a+b+1Leftrightarrow ab=1left(dpcm ight))


Cho a/b+c + b/c+a + c/a+b = 1. Chứng minh rằng: a/b+c + b/c+a + c/a+b=1. Chứng minh rằng a^2/b+c + b^2/c+a + c^2/a+b


Bài 1: cho a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca. Minh chứng a = b = c

Bài 2: mang đến ( a/ b + c) + ( b/ a + c) + ( c/ a + b) = 1. Minh chứng rằng: ( a2/ b + c) + ( b2/ a + c) + ( c2/ a + b) = 0


1) Ta gồm a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca

=> 2a2 + 2b2 + 2c2 = 2ab + 2bc + 2ca

=> 2a2 + 2b2 + 2c2 - 2ab - 2bc - 2ca = 0

=> (a2 - 2ab + b2) + (b2 - 2bc + c2) + (a2 - 2ac + c2) = 0

=> (a - b)2 + (b - c)2 + (a - c)2 = 0

=> (heptegincasesa-b=0\b-c=0\a-c=0endcasesRightarrowheptegincasesa=b\b=c\a=cendcasesRightarrow a=b=cleft( extđpcm ight))


a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca

2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2ac - 2bc = 0

(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0

a-b = 0 và b-c=0 với c-a=0

a=b=c

a^2/b+c + b^2/a+c + c^2=a+b

= a(a/b+c) + b(b/a+c) + c(c/a+b)

= a(a/b+c + 1 - 1) + b(b/a+c + 1 - 1) + c(c/a+b + 1 - 1)

= a(a+b+c/b+c) - a + b(a+b+c/a+c) - b + c(a+b+c/a+b) - c

= (a+b+c)(a/b+c + b/a+c + c/a+b) - (A+b+c)

mà a/b+c + b/a+c + c/a+b = 1

= a+b+c - (a+b+c)

= 0


Bài 1: 

(a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca)

(Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2=2ab+2bc+2ca)

(Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca=0)

(Leftrightarrowleft(a^2-2ab+b^2 ight)+left(b^2-2bc+c^2 ight)+left(c^2-2ca+a^2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(a-b ight)^2+left(b-c ight)^2+left(c-a ight)^2=0)

(Leftrightarrowheptegincasesa-b=0\b-c=0\c-a=0endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=b\b=c\c=aendcasesLeftrightarrow a=b=c)( đpcm )


19 a) mang lại (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=(a+b-2c)^2+(b+c-2a)^2+(c+a-2b)^2

Chứng minh rằng a=b=c

b) đến a,b,c,d là những số khác 0 và

(a+b+c+d)(a-b+c-d)(a+b-c-d)

Chứng minh rằng a/c=b/d
Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Gdcd 12 Bài 1, Kèm Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm

1. Minh chứng rằng 

a) (a+b-c) + (a-b) - (a-b-c) = - (a-b+c)

b) - (a-b-c) + (-a+b-c ) - (-a+b+c) + (c-a)

2. đến M = (-a+b) - (b+c+a) + (c-a)

Chứng minh rằng giả dụ a 0

3. Chứng tỏ A và B là 2 số đối nhau 

a) A = a-b , B = b-a

b) A = a-b+c , B = -a+b-c

4. Cho a-b=1 . Tinh S , biết :

S= -(a-b-c) + (-c+b+a) - ( a+b )