Solved The Test Cross Ab/Ab X Ab/Ab Is Performed

     

Với a (a ≤ x) số cặp NST tương đương chứa những gen đồng phù hợp => số nhiều loại giao tử = 2x-a

VD: Aa bd/bd tất cả x = 2 cùng a = 1=> 22-1= 2 một số loại giao tử

1.2. Vệt hiệu nhận thấy quy hiện tượng di truyền link gen trả toàn

Bài toán theo đúng quy qui định di truyền links gen hoàn toàn nếu gồm một trong các điều kiện sau:

- các gen ở trên và một NST, không tồn tại hiện tượng trao đổi chéo trong bớt phân.

Bạn đang xem: Solved the test cross ab/ab x ab/ab is performed

- Số loại kiểu gen hoặc thứ hạng hình chung ít hơn so với trường phù hợp PLĐL.

+ Khi cho lai 2 tính trạng:

P

F1

Kiểu gen

Kiểu hình

AB/ab x AB/ab

1 AB/AB : 2 AB/ab : 1 ab/ab

3 : 1

Ab/aB x Ab/aB

1 Ab/Ab : 2 Ab/aB : 1 aB/aB

1 : 2 : 1

AB/ab x Ab/aB

1 AB/Ab : 1 AB/ab : 1 Ab/ab : 1 aB/ab

AB/ab x ab/ab

1 AB/ab : 1 ab/ab

1 : 1

Ab/aB x ab/ab

1 Ab/ab : aB/ab

Ab/ab x aB/ab

1 Ab/aB : 1 Ab/ab : 1 aB/ab : 1 ab/ab

1 : 1 : 1 : 1

Ví dụ mẫu

Cho cây có quả to, màu vàng giao phấn với cây có quả nhỏ, màu xanh được F1có 100% cây quả to, màu xanh. Cho F1giao phấn với nhau đời F2thu được 25% quả to, màu vàng; một nửa quả to, màu xanh; 25% cây quả nhỏ, màu xanh. Mang đến biết mỗi tính trạng vì chưng một cặp gene quy định.

a) Hãy xác định quy luật di truyền chi phối phép lai?

b) Xác định kiểu gen của phường và F1?

Hướng dẫn giải:

a) xác minh quy mức sử dụng di truyền bỏ ra phối phép lai

- Xét riêng biệt từng tính trạng:

+ Xét sự dt tính trạng size quả:

Ở F2:

Quả to lớn : quả nhỏ dại = (25% + 50%) : 25% = 3 : 1

=> Quả lớn là trội hoàn toàn so với trái nhỏ.

Quy ước: A – trái to, a – quả nhỏ

F1x F1: Aa x Aa

+ Xét sự di truyền tính trạng color quả:

Màu xanh : màu tiến thưởng = (25% + 50%) : 25% = 3 : 1

=> trái xanh là trội hoàn toàn so với trái vàng.

Quy ước: B – trái xanh; b – quả vàng

F1x F1: Bb x Bb

- Tích phổ biến hai tính trạng:

(Quả to lớn : trái nhỏ) x (màu xanh : color vàng) = (3 : 1) x (3 : 1) = 9 : 3 : 3 : 1 ≠ 1 : 2 : 1

=> nhì tính trạng này di truyền theo quy luật links gen hoàn toàn.

b) xác minh kiểu ren của phường và F1

Hai tính trạng trên dt theo quy luật links gen trả toàn.

P: quả to, màu vàng (Ab/-b) giao phấn với cây có quả nhỏ, màu xanh (aB/a-) mà F1: 100% quả to, xanh => phường không thể cho giao tử ab => kiểu gen của phường là: Ab/Ab x aB/aB.

=> F1có mẫu mã gen là: Ab/aB.

Dạng 2: link gen trọn vẹn kết hợp tương tác gen

Phương pháp

1.1. Cách thức nhận biết quy quy định di truyền

- Đề bài xét đến 2 tính trạng.

- Tỉ lệ hình trạng hình chung cho tất cả hai tính trạng không bằng tích của hai đội tỉ lệ lúc xét riêng rẽ và tất cả sự giảm lộ diện các biến dị tổ hợp.

- bao gồm 2 trường hợp:

+ trường hợp tỉ lệ bình thường cả nhì tính trạng như thể tỉ lệ tương tác đối chọi thuần như: 9: 3: 3:1; 9: 6: 1; 9: 7; 12: 3: 1; 13: 3; 9: 3: 4... Thì chắc chắn các gen links đồng.

+ nếu tỉ lệ bình thường của 2 tính trạng khác tỉ lệ 1-1 thuần như 9 : 3 : 2 : 1 : 1; 6 : 6 : 3: 1; 8 : 5 : 2: 1; 6 : 5 : 3 :1 :1; 10 : 3 : 2 : 1; 8: 4 : 3 : 1.. Thì chắc hẳn rằng các gen links đối.

+ ngoại lệ, đối với tương tác át chế 13 : 3, tỉ lệ tầm thường về cả nhì tính trạng là 9 : 3 : 4 sẽ cân xứng cả links đồng và liên kết đối.

1.2. Cách thức giải

- cách 1: xác định quy chế độ di truyền

+ bóc riêng từng tính trạng nhằm xét: có 1 tính trạng dt tương tác, 1 tính trạng do một cặp gen quy định.

Xem thêm: Con Sông Mê Kông Chảy Qua Nước Ta Bắt Nguồn Từ Sơn Nguyên Nào

+ Xét chung: Tỉ lệ hình trạng hình chung cho tất cả hai tính trạng không bằng tích của hai nhóm tỉ lệ khi xét riêng với thấy giảm xuất hiện biến dị tổ hợp → gen quy định tính trạng di truyền theo quy vẻ ngoài của Menđen sẽ liên kết hoàn toàn với 1 trong các 2 gen vẻ ngoài tính trạng bởi tương tác.

- bước 2: khẳng định kiểu gen

+ xác định các gen links đồng tuyệt đối nhờ vào sự xuất hiện hay không xuất hiện nhiều loại kiểu hình tất cả kiểu gen nhất (VD: đời sau mở ra kiểu hình có kiểu ren aa → P đều sở hữu giao tử abd → liên kết đồng).

+ xác định gen nào liên kết, ren nào phân li độc lập (chú ý nếu như là kiểu can hệ có một giải pháp quy cầu gen, mục đích A = B ( 9: 6: 1; 9: 7; 15: 1) ta chọn cả 2 trường hợp).

- cách 3: Viết sơ đồ gia dụng lai

Ví dụ mẫu

Người ta đến lai thân 2 khung hình thỏ chiếm được F1có tỉ lệ thành phần 12 lông trắng, lâu năm : 3 lông đen, ngắn : 1 xám ngắn. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai. Biết gen lý lẽ tính trạng vị trí NST thường, kích thước lông do 1 gen quy định, không tồn tại hiện tượng trao đổi chéo giữa các NST tương đồng.

Hướng dẫn giải

- cách 1: khẳng định quy phương tiện di truyền

+ Xét sự di truyền của tính trạng color lông:

F1có tỉ trọng 12 trắng : 3 black : 1 xám → F1có 16 tổ hợp = 4 x 4 → p. Mỗi bên cho ra 4 loại giao tử → F1dị thích hợp về 2 cặp gen quy định 1 tính trạng → tính trạng color lông dt theo quy luật tác động → đây là tỉ lệ của xúc tiến gen kiểu dáng át chế trội.

Quy ước: A-B- với A-bb: trắng; aaB- : đen; aabb: xám

→ P: AaBb (trắng) x AaBb (trắng)

+ Xét sự dt tính trạng size lông

F1có sự di truyền 3 dài : 1 ngắn mà size lông do một gen cơ chế → lâu năm là tính trạng trội, ngắn là tính trạng lặn.

Quy ước: D: dài, d: ngắn

→ P: Dd x Dd

- bước 2: khẳng định kiểu gen

P dị vừa lòng về 3 cặp gen mà lại F1có tỉ lệ 12 : 3 : 1 → số tổ hợp giao tử = 16 khác với 64 tổ hợp trong phân li chủ quyền → xảy ra hiện tượng liên kết gen.

Nhận thấy, tính trạng color lông trắng luôn dài, lông xám luôn luôn ngắn → A links với D, a links với d.

=> kiểu gen của phường là:ADadBb × ADadBb

- bước 3: Viết sơ đồ vật lai

*

II. BÀI TẬP HOÁN VỊ GEN

Dạng 1: bài xích tập hoán vị gen cơ bản

1.1. Xác định kiểu giao tử và tỉ lệ mỗi loại giao tử

Phương pháp

– Một tế bào giảm phân ko có hoán vị gene chỉ tạo ra 2 loại giao tử, còn nếu có hoán vị gen thì tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1.

– Một cơ thể giảm phân có hoán vị gen thì chỉ có 1 số tế bào là hoán vị gene thưc sự còn lại là liên kết hoàn toàn vì vậy tỉ lệ các giao tử phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.

+ Giả sử cơ thể AB/ab có x tế bào giảm phân, vào đó có y tế bào hoán vị gene sẽ cho các giao tử AB = ab = Ab = aB = y (giao tử). Còn lại x – y tế bào không hoán vị gen sẽ mang đến các giao tử AB = ab = 2(x-y). Vì vậy, số giao tử mỗi loại:

AB = ab = 2(x-y) + y = 2x-y

Ab = aB = y

Tần số hoán vị ren (f) = 2y/4x

– Kiểu ren dị hợp 2 cặp ren giảm phân mang lại các loại giao tử với tỉ lệ:

AB/ab cho các loại giao tử: AB = ab = (1-f)/2 ; Ab = aB = f/2

Ab/aB mang lại các loại giao tử: AB = ab = f/2 ; Ab = aB = (1-f)/2

Ví dụ mẫu

Một cá thể đực có kiểu gen

*
, biết tần số hoán vị ren giữa A và B là 20%.

a) Một tế bào của cá thể này giảm phân bình thường thì sẽ tạo ra những loại giao tử nào?

b) Cơ thể này giảm phân bình thường sẽ mang đến các loại giao tử với tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Cá thể đực có kiểu gen

*

a) khẳng định các loại giao tử được tạo thành từ một tế bào của thành viên trên

– trường hợp tế bào đó giảm phân không xảy ra hoán vị gene thì tế bào kia khi bớt phân sẽ tạo nên ra hai các loại giao tử là: AB và ab.

– ví như tế bào đó giảm phân có xảy ra hoán vị gene thì tế bào đó khi giảm phân sẽ tạo ra 4 các loại giao tử cùng với tỉ lệ đều nhau là: AB, ab, Ab với aB.

Xem thêm: Tú 14 Tuổi Ngủ Dậy Muộn - Tú (14 Tuổi Học Sinh Lớp 9) Ngủ Dậy Muộn Nên

b) xác định các nhiều loại giao tử với tỉ lệ mỗi loại giao tử của thành viên trên

f = 20%

=> thành viên trên khi sút phân sẽ mang lại 4 nhiều loại giao tử với tỉ lệ tương xứng là:

AB = Ab = (1 – f)/2 = (1 – 0,2)/2 = 0,4

Ab = aB = f/2 = 0,2/2 = 0,1

1.2. Xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của đời con lai F1của phép lai có bố mẹ dị hợp 2 cặp gen

Phương pháp

a) Hoán vị gene 1 bên

– Xét khung người dị vừa lòng lệch (chéo) trả sử f = 20%

P: ♀

*
thân xám, cánh nhiều năm x ♂
*
thân xám, cánh dài

G:BV=bv= 10 % ;Bv=bV= 40 % ↓ bV=Bv= 50%

F1: 25 % thân xám, cánh cụt : 50% thân xám, cánh nhiều năm : 25 % thân đen, cánh dài

Như vậy, khi dị hợp chéo cánh có xẩy ra hoán vị gen một bên thì tỉ lệ hình dáng hình luôn luôn là: 1 : 2 : 1.