Andehit Tác Dụng Với Na

     

Andehit cùng Xeton đều là các hợp chất hữu tuy thế trong phân tử gồm chứa team chức, đối với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- liên kết trực tiếp với 2 gốc hidro cacbon.Bạn vẫn xem: Andehit có tính năng với na không

Vậy Andehit cùng Xeton gồm công thức cấu trúc cụ thể như vậy nào, đặc thù hóa học của andehit và xeton gồm gì không giống với các hidrocacbon khác. Bọn chúng đươc vận dụng vào nghành gì và phương pháp điều chế Andehit - Xeton như thế nào? bọn họ hãy cùng tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Andehit tác dụng với na

A. ANDEHIT

I. Andehit - Định nghĩa, phân các loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

- Định nghĩa: Anđehit là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O links với cội hiđrocacbon, cùng với H hoặc cùng với nhau.

- Công thức kết cấu andehit: 

*

- đội -CH=O là nhóm chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức bao quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): thường được sử dụng khi viết phản ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: hay được dùng khi viết bội phản ứng xảy ra ở team CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số link p + số vòng): hay được sử dụng khi viết bội phản ứng cộng H2, cùng Br2,...

2. Phân một số loại andehit

- Dựa theo cấu trúc của cội hiđrocacbon, fan ta phân loại anđehit và xeton thành cha loại: no, không no với thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O"> thuộc các loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc các loại anđehit không no,

C6H5-CH=O thuộc loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc một số loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc một số loại xeton thơm,...

3. Danh pháp - giải pháp gọi thương hiệu andehit

a) Tên cầm thế

- Tên sửa chữa thay thế = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng + al

b) Tên thường

- Tên hay = Anđehit + thương hiệu axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố "ic" bằng "anđehit")

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% call là: Fomalin tốt fomon.

II. đặc điểm vật lý, đặc thù hóa học, pha trộn và ứng dụng Andehit

1. đặc điểm vật lý của andehit

- Chỉ tất cả HCHO, CH3CHO là chất khí. Những anđehit sót lại đều là hóa học lỏng.

- Anđehit có ánh nắng mặt trời sôi thấp rộng Ancol có khối lượng phân tử tương đương nhưng cao hơn nữa so cùng với hidrocacbon tất cả cùng số nguyên tử C vào phân tử.

2. đặc điểm hóa học tập của andehit

a) Andehit công dụng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*

 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong phản bội ứng của anđehit với H2: Nếu nơi bắt đầu R có những liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng với H2 chứng tỏ anđehit có tính oxi hóa.

b) Andehit tính năng với AgNO3/NH3 (gọi là làm phản ứng tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- bội phản ứng chứng minh anđehit tất cả tính khử cùng được dùng để nhận biết anđehit.

- riêng HCHO tất cả phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng bao quát ở trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối ba nằm đầu mạch. Nếu gồm nối ba nằm tại vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở nên thay thế bởi Ag.

- Các điểm lưu ý của phản ứng tráng gương của anđehit:

+ ví như nAg = 2nanđehit → anđehit ở trong loại 1-1 chức và không phải HCHO.

+ trường hợp nAg = 4nanđehit → anđehit đó thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ nếu nAg > 2nhỗn hợp các anđehit solo chức thì các thành phần hỗn hợp đó bao gồm HCHO.

+ Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit (nếu trong hỗn hợp không tồn tại HCHO).

- một vài loại hóa học khác cũng có khả năng tham gia bội phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi bội phản ứng chỉ tạo ra các chất vô cơ.

+ các tạp chức có chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit có phản ứng lão hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa trả toàn

 CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- trường hợp đốt cháy anđehit nhưng nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc nhiều loại no, solo chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* phản ứng lão hóa không trả toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*

 R(COOH)x

- Đối với vấn đề oxi hóa anđehit thành axit cần chú ý định lý lẽ bảo toàn cân nặng trong quá trình giải.

d) Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng làm nhận biết anđehit.

* Chú ý: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được triển khai trong môi trường thiên nhiên kiềm nên hoàn toàn có thể viết phản bội ứng bên dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng đều có phản ứng này.

e) Phản ứng với hỗn hợp Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

- nếu như anđehit còn có liên kết pi ở cội hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời làm phản ứng cùng Br2 vào links pi đó.

Xem thêm: Học Số Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 100, Cách Đọc Số Đếm Trong Tiếng Anh Từ 1 Đến 100

3. Điều chế andehit

a) thoái hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

- cùng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*

 CH­3CHO

- Thủy phân este của ancol ko bền thích hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một trong những phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2 
2HCHO + 2H2O

CH4 + O2
 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2
 2CH3CHO

4. Nhận ra Anđehit

- sinh sản kết tủa sáng loáng với AgNO3/NH3.

- sản xuất kết tủa đỏ gạch ốp với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao.

- làm mất màu hỗn hợp nước Brom.

(Riêng HCHO phản bội ứng với hỗn hợp Brom có khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được sử dụng chủ yếu để chế tạo poliphenolfomandehit (làm chất dẻo), dùng trong tổng thích hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

- dung dịch 37 - 40% của fomandehit trong nước call là fomon tốt fomalin dùng làm ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, khử trùng...

- Axetandehit được dùng chủ yếu hèn để phân phối axit axetic.

B. XETON

I. Xeton - định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

- Định nghĩa: Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử gồm nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp cùng với 2 nguyên tử C.

- Công thức cấu trúc của xeton: 

- phương pháp tổng quát của xeton đối kháng chức có dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp - biện pháp gọi thương hiệu xeton

a) Tên cầm cố thế

 - Tên sửa chữa = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ vị trí C vào nhóm teo + on

b) Tên gốc - chức

 - Tên cội chức = Tên nơi bắt đầu R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. đặc thù hóa học, ứng dụng và pha chế Xeton

1. đặc điểm hóa học của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 R1-CHOH-R2

 
 + H2

- Xeton không có phản ứng tráng gương, ko phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao, không làm mất đi màu dung dịch Brom như anđehit.

b) Phản ứng cụ ở nơi bắt đầu hidrocacbon vị trí ở bên cạnh nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

- mang đến ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế loại gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung cấp axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được dùng làm dung môi trong sản xuất những hóa chất.

- Axeton còn là một chất đầu để tổng hợp những chất hữu cơ quan trọng đặc biệt khác.

C. Bài tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế làm sao là anđehit? Viết công thức kết cấu của những anđehit có công thức phân tử C4H8O và hotline tên chúng.

* giải mã bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong phương pháp phân tử C4H8O phải gồm nhóm chức andehit -CH=O, đội chức này liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

- CTCT của anđehit tất cả công thức phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc
 : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng những phương trình hóa hoc:

 Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* lời giải bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Phương trình hóa học của dãy chuyển hóa:

 CH4 + Cl2 
 CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2
 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% cùng 1,0 ml hỗn hợp NaOH 10,0% vào ống nghiệm, kế tiếp thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4và nhấp lên xuống đều cho đến khi lộ diện kết tuả. Đun lạnh phần dung dịch phía trên, thấy gồm kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Phân tích và lý giải hiện tượng thí nghiệm với viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- Khi bé dại dung dịch CuSO4 vào thì gồm kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Khi đun nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn hễ thì tất cả kết tủa đỏ gạch xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic chức năng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ vật % của anđehit axetic vào dung dịch đang dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình phản bội ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài bác ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = 
% = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, 1-1 chức, mạch hở tác dụng với bạc tình nitrat trong hỗn hợp ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc bẽo kết tủa. Xác minh công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và call tên những anđehit.

*Lời giải bài bác 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Gọi phương pháp chung của anđehit là: (n≥0) 

+ 2AgNO3 + 3NH3 →
 + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có: 

⇒ khối lượng trung bình của andehit: 
 (vậy n=1 cùng n = 2)

⇒ 2 anđehit tiếp nối nhau là : CH3CHO (etanal) cùng C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) nhằm điều chế anđehit axetic thu được tất cả hổn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc đãi nitrat vào NH3 đến lúc phản ứng hoàn toàn thấy bao gồm 16,2 gam bạc bẽo kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Soạn Bài Đi Bộ Ngao Du Thuộc Thể Loại Gì, Đi Bộ Ngao Du (Trích Ê

b. Tính năng suất của quy trình oxi hóa etilen.

* giải mã bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

- Phương trình phản bội ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- các thành phần hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài xích ra, ta có: 
 và 
% = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp hóa học X no, mạch hở tất cả phần trăm cân nặng C cùng H lần lượt bởi 66,67% và 11,11% sót lại là O. Tỉ số tương đối của X so với oxi bằng 2,25

a. Tìm công thức phân tử của X

b. X không chức năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhưng khi tính năng với hidro hình thành X1. X1 tác dụng được cùng với natri hóa giải hidro. Viết công thức cấu trúc va hotline tên của hợp chất X?

* lời giải bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài xích ra, ta có: %O = 100% - %C - %H = 100% - 66,67% - 11,11% = 22,22%