Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật

*


1) co 3 dung dich trong suot, moi dung dich đưa ra chua 1 loai cation va 1 loai anion. Cac loai ion vào ca 3 dung dich gom Mg2+, Ba2+, Ag+, SO42-, Cl-, NO3-. Tía loai dung dich do la:A. Ba(NO3)2 , MgSO4, AgClB. BaSO4, AgCl, Mg(NO3)2C. BaSO4, MgCl2, AgNO3D. BaCl2, MgSO4, AgNO3 

1) co 3 dung dich vào suot, moi dung dich bỏ ra chua 1 loai cation va 1 loai anion. Cac loai ion trong ca 3 dung dich gom Mg2+, Ba2+, Ag+, SO42-, Cl-, NO3-. Bố loai dung dich vị la:

A. Ba(NO3)2 , MgSO4, AgCl

B. BaSO4, AgCl, Mg(NO3)2

C. BaSO4, MgCl2, AgNO3

D. BaCl2, MgSO4, AgNO3

 


*

Dd A chứ Na+,K+ với HCO3- với tổng thể mol N+ với K+ là 0,05mol.Trộn dd A cùng với 300ml dd Ba(OH)2 0,2M nhận được m gam kết tủa.Xác định quý giá của m


Cho các ion sau phản ứng cùng nhau từng đôi một: Ba2+, Mg2+, NH4+, H+, OH-, CO32-, SO42-, HCO3-. Viết các phương trình phản bội ứng xảy ra.?(1) ………………………………………………(2) ……………………………………………(3) ………………………………………………(4) ……………………………………………(5) ………………………………………………(6) ……………………………………………(7) ………………………………………………(8) ……………………………………………(9) ………………………………………………

Cho các ion sau phản nghịch ứng cùng nhau từng đôi một: Ba2+, Mg2+, NH4+, H+, OH-, CO32-, SO42-, HCO3-. Viết các phương trình phản bội ứng xảy ra.

Bạn đang xem:

?

(1) ………………………………………………

(2) ……………………………………………

(3) ………………………………………………

(4) ……………………………………………

(5) ………………………………………………

(6) ……………………………………………

(7) ………………………………………………

(8) ……………………………………………

(9) ………………………………………………


 Cho 100 ml dung dịch A đựng Na2SO4 0,1M và Na2CO3 0,1M chức năng vừa đầy đủ với 100 ml dung dịch B cất Ba(NO3)2 0,05M với Pb(NO3)2 aM chế tác kết tủa . Tính mật độ mol/l của Pb(NO3)2 và trọng lượng chung của những kết tủa.

 


 Cho 100 ml hỗn hợp A chứa Na2SO4 0,1M cùng Na2CO3 0,1M chức năng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp B cất Ba(NO3)2 0,05M với Pb(NO3)2 aM sinh sản kết tủa . Tính mật độ mol/l của Pb(NO3)2 và khối lượng chung của các kết tủa.

Xem thêm: Top 14 Bài Phân Tích Quá Trình Tha Hóa Của Chí Phèo, Phân Tích Quá Trình Tha Hóa Của Chí Phèo


. đến 100 ml hỗn hợp A chứa Na2SO­4 0,1M cùng Na2CO3 0,1M tính năng vừa đầy đủ với 100 ml dung dịch B đựng Ba(NO3)2 0,05M và Pb(NO3)2 aM tạo ra kết tủa . Tính mật độ mol/l của Pb(NO3)2 và khối lượng chung của những kết tủa .

Xem thêm: Bài Tập Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử, Bai Tap Phan Tich Da Thuc Thanh Nhan Tu Lop 8


Cho 100 ml hỗn hợp A cất Na2SO4 0,1M cùng Na2CO3 0,1M tính năng vừa đủ với 100 ml dung dịch B cất Ba(NO3)2 0,05M cùng Pb(NO3)2 aM tạo ra kết tủa . Tính nồng độ mol/l của Pb(NO3)2 và trọng lượng chung của những kết tủa.

 


mn góp e vs:

viết phương trình phân tử, rút gọn ion (nếu có) khi mang đến dd K2CO3 vào những dd: Ba(NO3)2, HCl, NaOH, NaNO3P/S: mn giúp lẹ dùm e vs mai e kt r


Cô mình nói NaHCO3 + BaCl2 ở đk hay không tạo thành kết tủa do BaCO3 tung trong axit. Tuy thế mình lại cho rằng phản ứng hội đàm tạo NaCl + Ba(HCO3)2 đề nghị mới không tạo thành kết tủa chứ ạ. Ai lý giải giúp bản thân với!