Bài 10 Liên Xô Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội

     

Bài 10: Liên Xô thiết kế chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

I. CHÍNH SÁCH khiếp TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC khiếp TẾ (1921 - 1925)

1. Chính sách kinh tế mới

a, hoàn cảnh lịch sử

- Sau 7 năm cuộc chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị hủy hoại nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

- Tình hình bao gồm trị sai trái định. Những lực lượng phản bí quyết mạng cuồng loạn chống phá tạo bạo loạn ở những nơi.

- Chính sách cộng sản thời chiến sẽ lạc hậu giam giữ nền gớm tế, khiến nhân dân bất bình.

=> Nước Nga Xô viết rơi vào cảnh khủng hoảng.

- Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvích ra quyết định thực hiện chính sách Kinh tế mới (NEP) vì Lê-nin đề xướng.

b, Nội dung

Chính sách tài chính mới vày Lê-nin đề xướng, bao gồm các chính sách chủ yếu ớt về nông nghiệp, công nghiệp, yêu quý nghiệp với tiền tệ.

- Nông nghiệp: ráng thế chính sách trưng thu thực phẩm thừa bằng thu thuế lương thực, (ban hành thuế nông nghiệp).

- Công nghiệp:

+ Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.

+ Tư nhân xây dựng những nhà máy sản xuất nhỏ, dưới đôi mươi công nhân có sự kiểm soát ở trong nhà nước.

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

+ Nhà nước nắm những ngành tài chính chủ chốt: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

+ công ty nước chấn chỉnh việc tổ chức, quản lí cung cấp công nghiệp.

 - yêu quý nghiệp và bốn nhân:

+ tư nhân được thoải mái buôn bán, trao đổi, mở lại những chợ, phục sinh và đảy mạnh quan hệ giữa thành thị với nông thôn.

+ thiết kế đồng rúp mới thay cho các loại chi phí cũ (1924).

=> thực tế là chuyển nền kinh tế do công ty nước sản phẩm hiếm sang nền tài chính hàng hóa các thành phần vày nhà nước kiểm soát, khôi phục lại nền tài chính hàng hóa.

*

c, chức năng - ý nghĩa

- Thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân Xô viết quá qua khó khăn khăn, ngừng khôi phục gớm tế.

- Là bài học đối với công cuộc thi công Chủ nghĩa thôn hội ở một số trong những nước trên núm giới.

2. Sự thành lập và hoạt động Liên bang cộng hòa làng hội chủ nghĩa Xô viết.

- Tháng 12/1922, Đại hội Xô viết toàn Nga đã tuyên bố thành lập Liên Bang cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Xô viết (Liên Xô).

Xem thêm: Đọc Người Lái Đò Sông Đà Sgk Ngữ Văn 12, Tác Phẩm: Người Lái Đò Sông Đà (Trích)

- Gồm 4 nước cùng hòa đầu tiên là: Nga, Ukraina, Bêlôruxia cùng Zakapkazơ (Azecbaijan, Acmênia, Gruzia), mang đến năm 1940 bao gồm thêm 11 nước.

- Năm 1924, sau khoản thời gian Lê-nin mất, Xta-lin lên thay, liên tiếp lãnh đạo công cuộc xây dừng và đảm bảo an toàn đất nước Liên Xô trong số những năm 1924 - 1953.

II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 - 1941)

1. Mọi kế hoạch 5 năm thứ nhất và thành tựu

a, Công nghiệp


- Sau công việc khôi phục kinh tế tài chính Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp trồng trọt lạc hậu. Tài chính bị bao vây, kỹ thuật, thiết bị phụ thuộc nước ngoài.

*

Hình 27: Lược đồ Liên Xô năm 1940

- Đảng cùng sản đưa ra nhiệm vụ công nghiệp hóa làng mạc hội công ty nghĩa.

- Mục đích: đưa Liên Xô đổi thay một nước công nghiệp bao gồm ngành công nghiệp chủ chốt

- Biện pháp:

+ Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng trĩu => từng bước giải quyết và xử lý thành công các vấn đề vốn đầu tư, huấn luyện và giảng dạy cán cỗ kĩ thuật, công nhân lành nghề.

+ Có mục tiêu rõ ràng cho từng chiến lược dài hạn, chiến lược năm năm lần thứ nhất (1928 - 1932) và kế hoạch năm năm lần thứ hai (1933 - 1937).

- Kết quả:

+ Liên Xô xong xuôi sớm hai chiến lược 5 năm, chuyển nước này xuất phát từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội nhà nghĩa.

+ Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

*

Hình 28: nhà máy sản xuất liên hợp luyện kim Ma-nhi-tô-goóc-xcơ được xây dựng

trong trong thời điểm 1929 - 1934

b. Nông nghiệp

Ưu tiên bạn hữu hóa nông nghiệp, đưa 93% số nông hộ với 90% diện tích s đất canh tác vào nền nông nghiệp tập thể hóa, bao gồm qui tế bào sản xuất lớn và cơ giới hoá.

c, văn hóa - giáo dục

- giao dịch thanh toán nạn mù chữ.

- trở nên tân tiến mạng lưới giáo dục và đào tạo phổ thông.

- phổ biến tiểu học trong cả nước, thịnh hành trung học cửa hàng thành phố.

d, buôn bản hội: 

- Cơ cấu giai cấp thay thay đổi xã hội chỉ còn 2 ách thống trị lao đụng là công nhân, nông dân cùng trí thức xóm hội chủ nghĩa.

- từ thời điểm năm 1937, Liên Xô liên tiếp thực hiện chiến lược 5 năm lần ba, sang trọng tháng 6/1941 Đức tấn công Liên Xô, công cuộc xây dừng chủ nghĩa buôn bản hội bị con gián đoạn.

Nhận xét chung:

Mặc dù còn có những hạn chế song công cuộc gây ra Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925 - 1941 vẫn đã đạt được những chiến thắng to lớn, tạo cho những biến hóa nhiều mặt, hữu ích cho nhân dân, xây đắp lại lực lượng thiết bị hùng dạn dĩ để bảo đảm an toàn tổ quốc, trợ giúp phong trào bí quyết mạng thế giới.

2. Dục tình ngoại giao của Liên Xô

- Liên Xô đã từng bước xác lập dục tình ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á, châu Âu.

- Từng cách phá vỡ chính sách bao vây xa lánh về kinh tế tài chính và nước ngoài giao của những nước đế quốc.

- Bằng phần đa biện pháp đấu tranh kiên quyết cùng mềm dẻo, chỉ trong khoảng 4 năm (1922 - 1925), Liên Xô đã được các cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt thừa nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao

- Thiết lập nước ngoài giao với trăng tròn nước.

Xem thêm: Bài Thơ Nói Với Con Của Y Phương, Bài Thơ 'Nói Với Con'

- Năm 1933, Mĩ thừa nhận và thiết lập quan hệ nước ngoài giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền nước ngoài giao Xô viết, xác minh uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế.

Xem tiếp: định hướng Sử 11 bài 11. Tình hình các nước tư bạn dạng giữa hai trận đánh tranh trái đất (1918 - 1938)