Bài 11 Trang 104 Sgk Toán 9

     

Cho đường tròn (O) 2 lần bán kính AB, dây CD ko cắt 2 lần bán kính AB, call H cùng K theo lắp thêm tự là chân các đường vuông góc kẻ từ bỏ A cùng B mang lại CD. Chứng tỏ rằng (CH = DK).

Gợi ý: Kẻ OM vuông góc cùng với CD.
Bạn đang xem: Bài 11 trang 104 sgk toán 9

*
 
Tham khảo lời giải các bài xích tập bài xích 2: Đường kính cùng dây của con đường tròn khác • Giải bài bác 10 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác ABC, các... • Giải bài xích 11 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho đường tròn (O)...


Xem thêm: Meaning Of Word Chóp Bu Là Gì ? Từ Chóp Bu Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học 9


Xem thêm: Phím Window Là Phím Nào ? Cách Sử Dụng Nó Hiệu Quả Nhất Dùng Phím Windows Đề Làm Gì

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số bậc nhất Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong