Bài 2 ấn độ lịch sử 11 lý thuyết

     

Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 11 bài 2: Ấn Độ ngắn gọn, cụ thể sẽ giúp học viên nắm vững kiến thức trọng tâm lịch sử dân tộc 11 bài bác 2.

Bạn đang xem: Bài 2 ấn độ lịch sử 11 lý thuyết


Lý thuyết lịch sử vẻ vang 11 bài 2: Ấn Độ

1. Tình hình tài chính - làng mạc hội nửa sau nỗ lực kỉ XIX:

- từ trên đầu thế kỉ XVIII, Ấn Độ rơi vào tình thế tình trạng khủng hoảng, bị những nước thực dân châu âu xâm lược.

- Đến giữa ráng kỉ XIX, Ấn Độ vươn lên là thuộc địa của thực dân Anh.

*

* chế độ cai trị của Anh:

- ghê tế: vơ vét tài nguyên, tách bóc lột nhân công.

*

- thiết yếu trị: thay quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ; thực hiện chính sách “chia nhằm trị”.

*

- buôn bản hội:

+ mua chuộc thế hệ phong kiến bản xứ.

+ chia rẽ khối liên hiệp dân tộc.

* Hệ quả: xích míc giữa nhân dân Ấn Độ cùng với thực dân Anh sâu sắc.

2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 – 1859)

a. Nguyên nhân

- tại sao sâu xa: xích míc giữa nhân dân Ấn Độ cùng với thực dân Anh.

- tại sao trực tiếp: Do lính tráng Xi-pay bị sĩ quan liêu Anh bội nghĩa đãi, gớm rẻ với xúc phạm về tôn giáo.

Xem thêm: Cảnh Đăm Săn Thu Phục Dân Làng, Top 11 Bài Phân Tích Nhân Vật Đăm Săn Hay Nhất

b. Cốt truyện chính:

*

- Khởi nghĩa mau lẹ lan rộng lớn khắp miền bắc và 1 phần miền Tây Ấn Độ.

- Thực dân Anh lũ áp dã man => 1859, khởi nghĩa Xipay thất bại.

c. Ý nghĩa

- Thể hiện tại lòng yêu nước, lòng tin đấu tranh bất khuất.

- Ý thức vươn tới hòa bình của dân chúng Ấn Độ.

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh sau này.

3. Đảng Quốc đại và trào lưu dân tộc (1885 – 1908)

a. Đảng Quốc đại.

- Sự hình thành: Cuối nuốm kỉ XIX, giai cấp tư sản dân tộc bản địa Ấn Độ khủng mạnh, bị thực dân Anh kìm hãm → Cuối 1885, Đảng Quốc đại được thành lập.

*

- phương pháp đấu tranh: phương thức ôn hòa.

- mục tiêu đấu tranh: yêu cầu thực dân Anh nới rộng những điều kiện để họ được tham gia những hội đồng từ trị;thực hiện nay một số cải tân về mặt giáo dục và đào tạo – xóm hội…

- Sự phân hóa:

+ Phái ôn hòa – chủ trương sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình.

Xem thêm: Giải Bài 2 Sgk Trang 18 Toán 10, Bài 2 Trang 18 Sgk Đại Số 10

+ Phái cung cấp tiến (do B.Ti-lắc đứng đầu) – chủ trương sử dụng phương thức đấu tranh bằng bạo lực.