ĐỊA LÍ 12 BÀI 23: THỰC HÀNH

     

Ngành nông nghiệp trồng trọt nước ta bao gồm có nhì ngành chủ yếu đó là trồng trọt với chăn nuôi. Từng ngành đang và đang xuất hiện những sự chuyển dời nhất định. Vậy ngành trồng trọt đang xuất hiện sự chuyển dời cơ cấu như thế nào? hy vọng bài thực hành thực tế hôm nay, phần làm sao giúp các bạn hiểu được điều đó.

Bạn đang xem: địa lí 12 bài 23: thực hành


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Mục tiêu

1.2. Dụng cụ

2. Nội dung tiến hành

2.1. Vận động 1:Tốc độ tăng trưởng

2.2. Hoạt động2:Xu hướng biến chuyển động

3. Kết luận


*


- Biết đo lường và tính toán số liệu cùng rút ra phần đa nhận xét đề nghị thiết.

- Củng cố kiến thức và kỹ năng đã học ngành trồng trọt.


Dựa vào bảng số liệu:

*

a) Hãy tính vận tốc tăng trưởng giá chỉ trị cung ứng ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cối (lấy năm 1990 = 100%).

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ những đường biểu diễn vận tốc tăng trưởng cực hiếm sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) nhận xét về quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng với sự biến hóa giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong thêm vào lương thực cùng trong câu hỏi phát huy thế mạnh mẽ của nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới?

Gợi ý có tác dụng bài

a) vận tốc tăng trưởng giá bán trị cấp dưỡng ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cỏ (lấy năm 1990 = 100%).

- cách làm tính:

+ đem năm đầu tiên làm năm gốc.

+ tốc độ tăng trưởng năm tiếp theo = (giá trị chế tạo năm sau)/(giá trị phân phối năm gốc).100%

- Áp dụng công thức

+ đem năm 1990 làm năm gốc, tốc độ tăng trưởng năm 1990 = 100%

+ vận tốc tăng trưởng lương thực năm 1995 = (giá trị tiếp tế lương thực năm 1995)/(giá trị phân phối lương thực năm 1990).100% = (42110,4/33289,6).100% = 126,5%

⟹Tương tự, ta tính được tác dụng ở bảng sau:

*

b) Vẽ biểu đồ:

- khoảng cách năm không các nhau

- Chú ý: thương hiệu biểu đồ, chú giải, đơn vị chức năng đầy đủ.

*

c) nhận xét:

- nhấn xét về quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự biến hóa giá trị chế tạo ngành trồng trọt:

+ cây lâu năm có vận tốc tăng trưởng sớm nhất có thể (382,3 % năm 2005), sau đó là rau xanh đậu (256,8%), cả hai team này đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn ngành trồng trọt nói bình thường (217,6%). Tỉ trọng cây lâu năm trong cơ cấu giá trị cung cấp ngành trồng trọt có xu thế tăng lên.

+ Cây lương thực, cây ăn uống quả và các loại cây khác có tốc độ tăng trưởng thấp hơn vận tốc tăng trưởng ngành trồng trọt (lần lượt là 191.8%;160,0% và 142.3%). Tỉ trọng tía nhóm cây này trong cơ cấu tổ chức giá trị cung ứng ngành trồng trọt có xu hướng giảm.

Xem thêm: Người Viết “ Tây Sơn Bi Hùng Truyện ”, Tây Sơn Bi Hùng Truyện

- Sự chuyển đổi trên phản bội ánh:

+ Trong tiếp tế lương thực, lương thực đã bao gồm sự đa dạng chủng loại hóa sản phẩm, các loại rau đậu được tăng cường phát triển.

+ Nền nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới ngày dần được phát huy thế bạo dạn với việc tạo nên nhiều thành phầm hàng hóa có mức giá trị cao.


Cho bảng số liệu:

*

a) Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp nhiều năm trong khoảng thời hạn từ năm 1975 – 2005.

b) Sự đổi khác trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp gồm liên quan ra làm sao đến sự thay đổi trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp?

Gợi ý có tác dụng bài

Để phân tích xu thế biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và lâu năm trong khoảng thời hạn 1975 - 2005, cũng tương tự phục vụ cho câu hỏi b), buộc phải tính toán, xử lí số liệu, lập thành bảng new như sau:


*

a) dìm xét:

- Tổng diện tích cây công nghiệp việt nam tăng khá nhanh từ 382,9 lên 2495,1 nghìn ha (gấp 6,5 lần).

- diện tích s cây công nghiệp lâu năm tăng cấp tốc hơn cây lâu năm hằng năm:

+ Cây công nghiệp lâu năm tăng từ 172,8 lên 1633,6 nghìn ha (gấp 9,4 lần).

+ Cây mỗi năm tăng từ bỏ 210,1 lên 861,5 nghìn ha (gấp 4 lần).

- Về sự biến đổi cơ cấu diện tích:

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp hằng năm sút từ 54,9% (1975) xuống 34,5% (2005).

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm tăng từ 45,1 % (1975) lên 65,5 % (2005).

Xem thêm: Trong Những Câu Sau Đây Câu Nào Là Thành Ngữ ? Câu Nào Dưới Đây Là Thành Ngữ

b) Sự chuyển đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp có liên quan rõ nét đến sự biến đổi trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp:

- trong số những năm sau đổi mới, vn hình thành các vùng chuyên canh cây lâu năm lớn nhằm khai thác thế mạnh dạn từng vùng: Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên với Đông nam Bộ. Đây là 3 vùng siêng canh cây công nghiệp nhiều năm lớn nhất nước ta, do vậy mà diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng lên nhanh chóng

- cây lâu năm hằng năm vẫn tiếp tục được cách tân và phát triển nhưng thấp hơn so với cây công nghiệp lâu năm.