BÀI 26 TRANG 16 SGK TOÁN 6 TẬP 2

     

(CD = dfrac34AB; ,,,, EF = dfrac56AB; ,,,, GH = dfrac12AB; ,,,, IK = dfrac54)
Bạn đang xem: Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Do đoạn(AB)được phân chia thành(12)phần đều nhau nên ta quy đồng các phân số đã đến với chủng loại số là(12)thì sẽ kiếm được số phần nằm trong đoạn thẳng nên vẽ (chính là tử số mới sau khi quy đồng).

Bài giải:

Đoạn(AB = 12)phần bằng nhau. Bởi vì đó:

(CD = dfrac34AB = dfrac912AB ;\ EF = dfrac56AB = dfrac1012AB ; \ GH = dfrac12AB = dfrac612AB ; \ IK = dfrac54 = dfrac1512AB)

*


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 4: Rút gọn phân số - rèn luyện trang 15 - 16 khác • bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn những phân số... • Giải bài 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bộ răng khá đầy đủ của... • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những số đo thời... • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét vuông (viết... • Giải bài trăng tròn trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những cặp phân số... • Giải bài bác 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong các phân số sau... • Giải bài bác 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưa thích hợp... • Giải bài xích 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang lại tập thích hợp (A =... • Giải bài xích 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các số... • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết tất cả các phân... • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang lại đoạn... • Giải bài xích 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học tập sinh...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Những Câu Tục Ngữ Nói Về Lòng Tự Trọng Hay Nhất 2021, Ca Dao Tục Ngữ Về Lòng Tự Trọng

bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn gàng phân số - luyện tập trang 15 - 16
• bài bác 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài bác 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Từ Vựng Unit 8 Lớp 12 : The World Of Work, Unit 8 Lớp 12 Vocabulary

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số