Bài 31 Địa Lí 12

     

Bài 31 vấn đề cải cách và phát triển thương mại phượt phần địa lí 12 hôm nay, bọn họ sẽ cùng mày mò và biết được: tổ chức cơ cấu theo ngành của thương mại dịch vụ và tình hình chuyển động nội mến của nước ta. Đồng thời, biết được tình hình, tổ chức cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu với các thị phần chủ yếu đuối của Việt Nam cũng tương tự các nhiều loại tài nguyên phượt chính sống nước ta…
Bạn đang xem: Bài 31 địa lí 12

*

A.Kiến thức trọng tâm

1. Yêu quý mại

a. Nội thương:

Phát triển sau thời gian Đổi mới.Thu hút được sự tham gia của khá nhiều thành phần kinh tế tài chính (nhất là quanh vùng ngoài bên nước và khoanh vùng có vốn chi tiêu nước ngoài).Hoạt đụng nội thương cách tân và phát triển mạnh nghỉ ngơi Đông phái mạnh Bộ, Đồng bởi sông Hồng, Đồng bởi sông Cửu Long.

b. Nước ngoài thương:

Hoạt hễ ngoại thương có những chuyển thay đổi rõ rệt.Về cơ cấu:Trước Đổi mới vn là nước nhập siêu.Năm 1992, lần đầu tiên cán cân xuất, nhập vào tiến tới núm cân đối.Từ 1993 cho nay, nước ta liên tục nhập rất nhưng bản chất khác trước Đổi mới.Về giá trị:Tổng quý giá Xuất nhập vào tăng mạnh.Cả xuất khẩu với nhập khẩu số đông tăng.Hàng xuất: chủ yếu là khoáng sản, công nghiệp nhẹ và tiểu bằng tay nghiệp, nông sản, thủy sản. Hàng chế tao hay tinh luyện còn tương đối thấp cùng tăng chậm.Hàng nhập: đa phần là tư liệu sản xuất.Thị trường mở rộng theo hướng nhiều chủng loại hóa, đa phương hóa.Cơ chế quản lí lí có nhiều đổi mới.Việt Nam phát triển thành thành viên đồng ý của tổ chức WTO.

2. Du lịch

a. Tài nguyên du lịch:

Khái niệm: Là phong cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, du lich giải pháp mạng, những giá trị nhân văn, dự án công trình lao động sáng chế của nhỏ người rất có thể được sử dụng nhằm mục tiêu thỏa mãn yêu cầu du lịch, là yếu tố cơ bạn dạng để hình thành những điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo thành sự thu hút du lịch.Các các loại tài nguyên du lịch:Tự nhiên: (Địa hình, khí hậu, nước, sinh vật).Nhân văn: (Di tích kế hoạch sử, văn hóa, lễ hội, làng nghề, phong tục tập quán, giá bán trị văn hóa truyền thống dân gian,...)

b. Tình trạng phát triển:

Ngành du lich cách tân và phát triển nhanh từ trên đầu thập kỉ 90 (thế kỉ XX) mang đến nay...Các trung trọng điểm du lịch: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế- Đà Nẵng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 137 – sgk địa lí 12

Hãy nhấn xét cơ cấu tổ chức tổng mức kinh doanh nhỏ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế tài chính nước ta?


Câu 2: Trang 138 – sgk địa lí 12

Quan giáp hình 31.2 hãy nhận xét về sự đổi khác cơ cấu xuất, nhập khẩu của vn trong quy trình tiến độ 1990 - 2005?
Xem thêm: Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Lớp 8 ( Unit 1 Lớp 8 Leisure Activities

Câu 3: Trang 139 – sgk địa lí 12

Hãy thừa nhận xét và phân tích và lý giải tình hình xuất khẩu của việt nam giai đoạn 1990 – 2005?


Câu 4: Trang 139 – sgk địa lí 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hình 31.5 với sơ thứ sau, hãy trình diễn về tài nguyên du lịch của nước ta?


Câu 5: Trang 142 – sgk địa lí 12

Dựa vào hình 31.6, hãy so sánh và phân tích và lý giải tình hình phân phát triển du lịch ở nước ta?
Xem thêm:

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 143 – sgk địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu (trang 143 SGK):

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: %)

Năm

Nhóm hàng

1995

1999

2000

2001

2005

Hàng công nhân nặng và khoáng sản

25,3

31,3

37,2

34,9

36,1

Hàng công nhân nhẹ cùng tiểu thủ CN

28,5

36,8

33,8

35,7

41,0

Hàng nông, lâm, thủy sản

46,2

31,9

29,0

29,4

22,9

Hãy vẽ biểu đồ tương thích nhất biểu lộ sự đổi khác cơ cấu cực hiếm xuất khẩu mặt hàng hoá phân theo đội hàng cùng nêu dấn xét?


Câu 2: Trang 143 – sgk địa lí 12

Chứng minh rằng chuyển động xuất, nhập vào của việt nam đang gồm có chuyển vươn lên là tích cực một trong những năm gần đây?