Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

  -  

Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số:a)(dfrac15 - 6x3 > 5;)b)(dfrac8 - 11x4 c)(dfrac14(x - 1) d)(dfrac2 - x3
Bạn đang xem: Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

(a),,,, dfrac15 - 6x3 > 5\ Leftrightarrow 15 - 6x > 15\ Leftrightarrow -6x > 15 - 15\ Leftrightarrow -6x > 0\ Leftrightarrow x Vậy bất phương trình bao gồm nghiệm là(x

*
(b),,,, dfrac8 - 11x4 -4)Vậy bất phương trình bao gồm nghiệm là(x > -4)

*
(c),,,, dfrac14(x - 1) Vậy bất phương trình tất cả nghiệm là(x

*
(d),,,, dfrac2 - x3 Vậy bất phương trình có nghiệm là(x

*

Lưu ý: khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng số khác(0,) ta phải:- không thay đổi chiều bất phương trình giả dụ số đó dương;- Đổi chiều bất phương trình ví như số đó âm.


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập rèn luyện (trang 48-49) khác • Giải bài 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho bất phương... • Giải bài xích 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm(x) sao cho:a) Giá... • Giải bài bác 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người có số... • Giải bài xích 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: trong một kì thi,... • Giải bài bác 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Tìm sai lạc trong...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 48-49)
• Giải bài 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm: Dưới Chế Độ Thực Dân Phong Kiến Giai Cấp Nông Dân Việt Nam Có Yêu Cầu Bức Thiết Nhất Là Gì

Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Câu Đố: Da Non Mà Bọc Lấy Xương, Duy_Doanh: Câu 381

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12