Bài 39 trang 83 sgk toán 9 tập 2

     

Cho AB với CD là hai đường kính vuông góc của mặt đường tròn (O). Bên trên cung nhỏ tuổi BD lây một điểm M . Tiếp con đường tại M giảm tia AB sống E, đoạn thẳng CM giảm AB sống S. Chứng minh ES = EM.
Bạn đang xem: Bài 39 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn: chứng tỏ tam giác SEM cân tại E.

*

Vì AB cùng CD là hai đường kính vuông góc cùng nhau nên( oversetfrownAC=oversetfrownBC=oversetfrownBD=oversetfrownAD )

Ta có:(widehatESM) là góc gồm đỉnh ở bên phía trong đường tròn nên

(widehatMSE=dfrac12left( extsđoversetfrownAC+ extsđoversetfrownMB ight) )

(widehatCME) là góc tạo bởi tia tiếp con đường và dây cung nên

( eginaligned widehatCME&=dfrac12. extsđoversetfrownCBM \ & =dfrac12.left( extsđoversetfrownCB+ extsđoversetfrownBM ight) \ & =dfrac12left( extsđoversetfrownAC+ extsđoversetfrownBM ight)=widehatMSE \ endaligned)

Vậy(widehatMSE=widehatSME ) hay tam giác SEM cân tại E

Suy ra(SE =EM)

 


Xem video bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học giỏi hơn.
Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 5: Góc gồm đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên phía trong đường tròn khác • Giải bài bác 36 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn (O) và... • Giải bài bác 37 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và... • Giải bài 38 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 bên trên một mặt đường tròn,... • Giải bài xích 39 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến AB và CD là hai... • Giải bài xích 40 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm S ở bên... • Giải bài 41 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm A ở bên... • Giải bài xích 42 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho tam giác ABC nội... • Giải bài xích 43 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn (O) và...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 5: Góc bao gồm đỉnh ở bên phía trong đường tròn. Góc tất cả ngoài ở bên trong đường tròn
• Giải bài bác 36 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 37 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 38 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 39 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 40 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 41 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 42 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 43 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số bậc nhất Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với mặt đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình ước
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm: Thuyết Minh Về Nhà Thơ Nguyễn Du ❤️️ 16 Bài Văn Mẫu Hay, Thuyết Minh Về Tác Gia Nguyễn Du

Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Looking Back Trang 14, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Looking Back

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12