Bài 54 Trang 63 Sgk Toán 9 Tập 2

     

Vẽ vật dụng thị của hàm số (displaystyle y = 1 over 4x^2) và (displaystyle y = - 1 over 4x^2) trên cùng một hệ trục tọa độ

a) Qua điểm (B(0; 4)) kẻ đường thẳng tuy nhiên song với trục Ox. Nó giảm đồ thị của hàm số (displaystyle y = 1 over 4x^2) tại hai điểm M với M’. Search hoành độ của M với M’.

Bạn đang xem: Bài 54 trang 63 sgk toán 9 tập 2

b) tra cứu trên đồ vật thị của hàm số (displaystyle y = - 1 over 4x^2) điểm N gồm cùng hoành độ cùng với M, điểm N’ gồm cùng hoành độ cùng với M’. Đường thẳng NN’ có tuy nhiên song với Ox không? bởi vì sao? tìm kiếm tung độ của N với N’ bởi hai cách:

- Ước lượng bên trên hình vẽ:

- đo lường và thống kê theo công thức.


Video lí giải giải


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Các cách vẽ vật thị hàm số (y=ax^2)

- bước 1: lập bảng giá trị x, y tương xứng (ít duy nhất 5 giá bán trị)

- cách 2: Vẽ vật dụng thị hàm số: Nối các điểm trên hệ trục tọa độ, ta được đồ gia dụng thị hàm số (y=ax^2)

+) Đồ thị hàm số (y=ax^2) với (a e 0) là một trong những đường cong đi qua gốc tọa độ cùng nhận trục Oy làm cho trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một trong những parabol đỉnh O.

Xem thêm: Em Vẫn Còn Tương Lai Em Phải Yêu Thêm Ai, Lời Bài Hát “Níu Duyên”

a) Giải phương trình hoành độ giao điểm (dfrac 14x^2=4) để tìm hoành độ của M với M"

b) Điểm (N(x_N;y_N)) thuộc đồ vật thị hàm số (y=f(x)) thì (y_N=f(x_N))


Lời giải bỏ ra tiết

Vẽ đồ dùng thị hàm số: 

* Hàm số (displaystyle y = 1 over 4x^2) và (displaystyle y = - 1 over 4x^2)

- Tập xác định (D = R) 

- báo giá trị

*

- Đồ thị hàm số (displaystyle y = 1 over 4x^2) và (displaystyle y = - 1 over 4x^2) là các Parabol có đỉnh là cội tọa độ O với nhận Oy làm cho trục đối xứng. Đồ thị hàm số (displaystyle y = 1 over 4x^2) nằm trên trục hoành, thứ thị hàm số (displaystyle y = - 1 over 4x^2) nằm dưới trục hoành.

*
 

a) Đường thẳng qua (B(0; 4)) song song với (Ox) gồm dạng: y = 4.

Xem thêm: Please Wait - Toán Học: Lăng Trụ Tam Giác Đều

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng y = 4 cùng đồ thị hàm số (displaystyle y = 1 over 4x^2) là: 

(dfrac14x^2 = 4 Leftrightarrow x^2 = 16 Leftrightarrow x = pm 4)

Từ kia ta có hoành độ của (M) là (x = 4), của (M") là (x = - 4).

b) Trên đồ vật thị hàm số (displaystyle y = - 1 over 4x^2) ta xác định được điểm (N) và (N’) có cùng hoành độ với (M, M’). Ta được đường thẳng (NN"https://Ox)

Tìm tung độ của (N, N’)

- Ước lượng trên hình vẽ được tung độ của (N) là (y = - 4); của (N’) là (y = -4)

- giám sát và đo lường theo công thức:

Điểm (N(4;y)). Cố (x = 4) vào (displaystyle y = - 1 over 4x^2) buộc phải (displaystyle y = - 1 over 4.4^2 = - 4)

Điểm (N’(-4;y)). Cố kỉnh (x = - 4) vào (displaystyle y = - 1 over 4x^2) nên (displaystyle y = - 1 over 4.( - 4)^2 = - 4)