Bài 69 Trang 16 Sbt Toán 9 Tập 1

     

( displaystylesqrt 5 - sqrt 3 over sqrt 2 ) ( displaystyle = (sqrt 5 - sqrt 3 )sqrt 2 over (sqrt 2 )^2 = sqrt 10 - sqrt 6 over 2) 


LG câu b

( displaystyle26 over 5 - 2sqrt 3 );

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

(dfracAsqrt B pm C = dfracA(sqrt B mp C)B - C^2) cùng với (Bge 0, B e C^2).

Bạn đang xem: Bài 69 trang 16 sbt toán 9 tập 1

Lời giải đưa ra tiết:

( displaystyle26 over 5 - 2sqrt 3 ) ( displaystyle = 26(5 + 2sqrt 3 ) over (5 - 2sqrt 3 )(5 + 2sqrt 3 )) ( displaystyle = 26(5 + 2sqrt 3 ) over 25 - 12)

( displaystyle = 26(5 + 2sqrt 3 ) over 13) ( displaystyle = 2(5 + 2sqrt 3 ) = 10 + 4sqrt 3 )


LG câu c

( displaystyle2sqrt 10 - 5 over 4 - sqrt 10 );

Phương pháp giải:

Rút gọn rồi áp dụng: 

(dfracAsqrt B = dfracAsqrt B B) với (B>0).

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 Trang 6 Lớp 9 Getting Started, Unit 1 Lớp 9: Getting Started

Lời giải chi tiết:

( displaystyle2sqrt 10 - 5 over 4 - sqrt 10 ) ( displaystyle = 2sqrt 2.5 - sqrt 5^2 over 2sqrt 2^2 - sqrt 2.5 )

( displaystyle = sqrt 5 (2sqrt 2 - sqrt 5 ) over sqrt 2 (2sqrt 2 - sqrt 5 ) = sqrt 5 over sqrt 2 = sqrt 5 .sqrt 2 over (sqrt 2 )^2) ( displaystyle = sqrt 10 over 2)


LG câu d

( displaystyle9 - 2sqrt 3 over 3sqrt 6 - 2sqrt 2 ). 

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng rồi áp dụng:

(dfracAsqrt B = dfracAsqrt B B) với (B>0).

Xem thêm: 1 Thùng Dầu Bằng Bao Nhiêu Lít, Ml, M3? 1 Thùng Dầu Là Bao Nhiêu Lít

Lời giải đưa ra tiết:

( displaystyle9 - 2sqrt 3 over 3sqrt 6 - 2sqrt 2 ) ( displaystyle= 3(sqrt 3)^2 - 2sqrt 3 over 3sqrt 3.2 - 2sqrt 2 )

( displaystyle = sqrt 3 (3sqrt 3 - 2) over sqrt 2 (3sqrt 3 - 2) = sqrt 3 over sqrt 2 = sqrt 3. sqrt 2 over (sqrt 2 )^2) ( displaystyle= sqrt 6 over 2)

thuphikhongdung.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 24 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp thuphikhongdung.vn


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện thuphikhongdung.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thuphikhongdung.vn gởi các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.