Bài 7 Tỉ Lệ Thức

     
Trả lời câu hỏi 1 bài 7 trang 24 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 7 trang 24 SGK Toán 7 Tập 1. Từ các tỉ số dưới đây có lập được tỉ trọng thức ko ?

Xem lời giải
Bạn đang xem: Bài 7 tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi 2 bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1. Bằng phương pháp tương tự,

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài bác 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Bằng phương pháp tương tự, trường đoản cú đẳng thức...

Xem giải mã


bài bác 44 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Thay tỉ số giữa những số hữu tỉ bằng tỉ số giữa những số nguyên

Xem lời giải


bài xích 45 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Tìm những tỉ số bởi nhau trong số tỉ số tiếp sau đây rồi lập tỉ lệ thành phần thức

Xem giải thuật


bài bác 47 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Lập toàn bộ các tỉ lệ thành phần thức hoàn toàn có thể được từ các đẳng thức sau

Xem giải mã


bài bác 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ trọng thức rất có thể được từ tỉ lệ thành phần thức sau

Xem giải thuật


bài 50 trang 27 SGK Toán 7 tập 1

Trên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương è Quốc Tuấn...

Xem giải thuật


bài bác 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1. Lập toàn bộ các tỉ lệ thức có thể được từ tứ số sau

Xem lời giải
Xem thêm:

bài 53 trang 28 sgk toán 7 tập 1

Giải bài xích 53 trang 28 SGK Toán 7 tập 1. Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể “rút gọn” như vậy!

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài xích 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài bác 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Nêu Giá Trị Của Sông Ngòi Châu Á Và Giá Trị Của Sông Ngòi Châu Á

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thuphikhongdung.vn gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.