Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân tiếng anh

     
*

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong giờ Anh (Có đáp án), Tài Liệu học tập Thi xin reviews đến chúng ta tài liệu bài bác tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân vào tiếng


Sau đây Tài Liệu học Thi xin ra mắt đến các bạn tài liệu bài bác tập đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân trong giờ đồng hồ Anh nhằm mọi người cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân tiếng anh

Bạn Đang Xem: bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong giờ Anh (Có đáp án)

Nếu chỉ mới nghe qua thì bạn sẽ nghĩ đây là chủ đề trong tiếng Anh không tồn tại gì quánh biệt. Nhưng thực tiễn thì lại khác, hầu hết các bạn khi học hồ hết đưa ra băn khoăn rằng bọn họ không biết cách đặt thắc mắc trong giờ đồng hồ Anh như thế nào. Hi vọng đây sẽ là tư liệu hữu ích, giúp chúng ta nắm vững mọi kỹ năng cần thiết và trau dồi loài kiến thức hiệu quả để sẵn sàng lao vào mọi kỳ thi. Mời chúng ta cùng tham khảo.


Xem Tắt

3 III. Bài bác tập vận dụng

I. Lưu ý khi làm bài

– thứ nhất ta phải xác định được từ nhằm hỏi.

– từ bỏ bị gạch chân không lúc nào xuất hiện trong câu hỏi.

– ví như trong câu:

+/ dùng động từ hay thì ta buộc phải mượn trợ cồn từ và hòn đảo trợ rượu cồn từ lên trước chủ ngữ cùng sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ ví như trong câu dùng “động trường đoản cú tobe”, “động tự khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– giả dụ trong câu bao gồm từ bị gạch chân dùng hầu như từ sau thì khio đưa sang câu hỏi ta nên đổi tương ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

II. Những từ để hỏi thường gặp gỡ trong giờ đồng hồ Anh.

1. What: vật gì (Dùng để hỏi cho đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: chiếc mà (Dùng nhằm hỏi khi tất cả sự lựa chọn)

3. Where: ở chỗ nào (Dùng nhằm hỏi mang đến vị trí, nơi chốn …)

4. When: lúc nào (Hỏi cho thời gian, thời khắc …)

5. Who: ai, tín đồ mà (Hỏi đến người)

=> Whom: bạn mà (Hỏi đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom do you buy any books (for)?

=> Whose: của người mà (Hỏi cho tính từ sở hữu, tải cách, đại tự sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: vì sao (Hỏi mang đến lí do, nguyên nhân)

7. How: cố nào (Hỏi mang đến tính từ, trạng từ, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi cho tuổi

9. How tall: hỏi cho chiều cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi mang lại độ dày

12. How thin: hỏi cho độ mỏng

13. How big: hỏi mang lại độ lớn

14. How wide: hỏi mang đến độ rộng

15. How broad: hỏi cho bề rộng

16. How deep: hỏi đến độ sâu

17. How fast: hỏi mang lại tốc độ

18. How far … from … khổng lồ …: hỏi mang đến độ xa

19. How long: hỏi mang lại độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to vị my homework.

=> How long does it take you to vì your homework?

(Nó rước mất của doanh nghiệp bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go khổng lồ school every day.

=> How often do you go lớn school?

How much: hỏi mang lại giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi đến số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho con số với danh tự đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens bởi you have here?

III. Bài bác tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the cửa hàng over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone card to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho đưa ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned khổng lồ Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went to lớn the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Nam giới left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters khổng lồ her friends.

…………………………………………………….

Xem thêm: New Bước Nhảy Alpha Là Gì - Sus_Vutru Via: Cs:Go Vn Bước Nhảy

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines & newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen lớn musicin my miễn phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go to lớn the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the tiệc ngọt at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went khổng lồ the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the quái vật last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went to lớn the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vì his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to lớn get lớn school.

………………………………………………

14.- She last rode a bike two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving test two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went to lớn the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her cát stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money lớn her brother.

………………………………………………

28.- We went lớn school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people lớn the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go khổng lồ the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t bởi anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money khổng lồ Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

Xem thêm: Soạn Bài Phương Pháp Tả Cảnh Ngắn Nhất, Soạn Văn 6 Siêu Ngắn Bài: Phương Pháp Tả Cảnh

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………