BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN, DỄ DÀNG ÔN LUYỆN

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập những thì trong giờ AnhMột số bài bác tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ Anh tham khảo
100 bài tập quá khứ đơn có câu trả lời | bài tập Past Simple
Trang trước
Trang sau

100 bài xích tập vượt khứ 1-1 có lời giải | bài xích tập Past Simple

Tương ứng cùng với từng bài xích trong loạt bài xích Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ hỗ trợ cho chúng ta phần bài xích tập nhằm thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ Anh này giúp bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn các phần kim chỉ nan đã được trình bày trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 7 có đáp án, dễ dàng ôn luyện

Trước khi có tác dụng Bài tập thì thừa khứ đơn trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thì vượt khứ đơn trong giờ Anh.

Với những từ new mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ thọ hơn. Sau khi chúng ta đã làm xong bài tập, để đối chiếu xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm vào vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đấy là phần Bài tập thì thừa khứ đơn:

Sau lúc làm chấm dứt mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn nhấp chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Read what Laure says about a typical working day

Laure: I usually get up at 7 o"clock & have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I go to bed at about 11 o"clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn"t vày yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... Lớn get khổng lồ work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7. ..... At 5 o" clock

8. ..... Tired when ..... Home.

9. ..... A meal yesterday evening

10. ..... Out yesrerday evening.

11. ..... At 11 o" clock

12. ..... Well last night.


2. Had

3. She walked khổng lồ work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. She didn"t have any lunch

7. She finished work

8. She was tired when she got home

9. She cooked

10. She didn"t go

11. She went lớn bed

12. She slept


Bài 2: Complete the sentences using the following verbs in the correct form:

buy catch cost fall hurt sell spend teach throw write

1. Mozart wrote more than 600 pieces of music.

2. "How did you learn lớn drive?" My father ..... Me.

3. We couldn"t afford khổng lồ keep our car, so we ..... It.

4. Dave ..... Down the stairs this morning & ..... His leg.

Xem thêm: Tóm Tắt Đoạn Trích Hạnh Phúc Của Một Tang Gia Ngắn Nhất, Tóm Tắt Hạnh Phúc Của Một Tang Gia (9 Mẫu)

5. Jim ..... The ball Sue, who ..... It

6. Ann ..... A lot of money yesterday. She ..... A dress which ..... £100.

Hiển thị đáp án

Bài 3: You ask James about his holiday. Write your questions.

Hi. How are things?

Fine,thanks. I"ve just had a great holiday.

1. Where did you go?

To the U.S. We went on a trip from San Francisco to lớn Denver.

2. How ..... ?By oto ?

Yes, we hired a car in San Francisco.

3. It"a long way khổng lồ drive. How long ..... ?

Two weeks.

4. Where ..... ? In hotel?

Yes,small hotels or motels.

5. ..... ?

Yes,but it was very hot – sometimes too hot.

6. ..... The Grand Canyon?

Of course. It was wonderful.

Hiển thị đáp án

Bài 4: Complete the sentences. Put the verb into the correct form, positive or negative.

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The tiệc ngọt early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was mở cửa and a bird ..... Into the room (fly)

7. The khách sạn wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time lớn phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Hiển thị đáp án

3. Didn"t disturb

4. Left

5. Didn"t sleep

6. Flew

7. Didn"t cost

8. Didn"t have

9. Were


Các bài tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khác:


Giới thiệu kênh Youtube thuphikhongdung.vn


Đã có tiện ích thuphikhongdung.vn trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Mua ngay áp dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của chúng tôi một phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Môn Công Nghệ Lớp 10, Giải Bài Tập Công Nghệ 10, Lý Thuyết Công Nghệ Lớp 10

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/thuphikhongdung.vnteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.thuphikhongdung.vn để thường xuyên theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của bọn chúng tôi.