GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 3

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Lý thuyết, bài xích tập Unit 3 giờ đồng hồ anh lớp 8


cài xuống 15 5.377 169

thuphikhongdung.vn xin trình làng đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu "Lý thuyết, bài xích tập Unit 3 giờ anh lớp 8" , tài liệu bao gồm 15, khá đầy đủ lý thuyết, cách thức giải chi tiết và bài tập tất cả đáp án (có lời giải), giúp các em học viên có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn giờ đồng hồ anh học kì I chuẩn bị tới. Chúc các em học viên ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như hy vọng đợi.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 3

Mời các quý thầy cô và những em học sinh cùng tìm hiểu thêm và mua về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

UNIT3. PEOPLES OF VIETNAM (CÁC DÂN TC VIT NAM)

VOCABULARY

2. ÔN TẬP CÂU HỎI. (QUESTION)

Theo luật lệ ngữ pháp, lúc là câu hỏi thì bọn họ cần hòn đảo trợ hễ từ (auxiliray verbs) lên trước chủ ngữ

Câu hỏi Yes/No (Yes/No Questions)

Câu hỏi dạng Yes/No Questions là dạng câu hỏi đòi hỏi câu vấn đáp là Yes (có) hoặc No (không).

Cấu trúc

Ví dụ

Trợ động từ (be/ do/ does) + nhà ngữ (S) + động từ + ….?

Yes, S + trợ cồn từ / tobe.

Hoặc

No, S + trợ rượu cồn từ / tobe + not

Isn’t Lan going lớn school today?

Hôm ni Lan tới trường phải không?

Yes, she is. (đúng vậy)

Was Hung sick yesterday?

No, he wasn’t. (không, anh ấy ko bệnh)

Wh-question

Trong tiếng Anh, khi bọn họ cần hỏi ví dụ và cần phải có câu trả lời cụ thể, ta dùng thắc mắc với những từ để hỏi. Loại câu hỏi này được hotline là thắc mắc trực tiếp (direct questions)

Các từ dùng để làm hỏi trong giờ Anh

Who (Ai) (chức năng nhà ngữ)

Whom (Ai) (chức năng tân ngữ

What (Cái gì)

Whose (Của ai)

Where (Ở đâu)

Which (cái nào) (để hỏi về sự việc lựa chọn)

When (Khi nào)

Why (Tại sao)

How (như rứa nào)

How much (Bao nhiêu)

How many (Bao nhiêu, số lượng)

How long (Bao lâu)

How far(Bao xa)

How old (Bao nhiêu tuổi)

How often (Bao nhiêu lần)

What time (Mấy giờ)

Các cấu trúc câu hỏi WH hay gặp

Nguyên tắc đặt câu hỏiNếu chưa tồn tại trợ đụng từ thì đề nghị mượn trợ đụng từ :do/ does/ didNếu trợ hễ từ gồm sẵn (am/is/are/can /will/shall/would/could) thì đảo chúng ra trước công ty ngữ, ko mượn do/does/did nữa.Cấu trúc thường thì của loại thắc mắc Wh-questions

Từ để hỏi thường xuyên được viết nghỉ ngơi đầu câu hỏi.Từ nhằm hỏi tất cả thể quản lý ngữ (subject) hay tân ngữ (object) và xẻ ngữ.

Dạng

Cấu trúc

Chú ý

Dạng 1:

Câu hỏi tân ngữ

Wh-word + auxiliary + S + V + object?

Từ nhằm hỏi + trợ hễ từ + nhà ngữ + hễ từ chính + (tân ngữ)

Ví dụ:

Where vì chưng you live? (Anh sống ở đâu?)

What are you doing? (Ạnh đang làm những gì thế?)

Whom bởi vì you meet this morning? (Anh chạm chán lại ai sáng sủa nay?) (Whom là tân ngữ của động từ “meet”)

Who are you going with? (Bạn đã đi với ai?)

Object là danh từ, đại từ che khuất động tự hoặc giới từ.

Dạng 2:

Câu hỏi bửa ngữ

Wh-word + tobe + S + complement?

(Từ để hỏi + rượu cồn từ tobe + chủ ngữ + bửa ngữ)

Ví dụ.

Where is John? (John sinh hoạt đâu?)

Who are you? (Bạn là ai?)

Whose is this umbrella? (Cái ô này của ai?)

Who is the head of your school? (Hiệu trưởng của ngôi trường anh là ai?)

Bổ ngữ là danh trường đoản cú hoặc tính từ

Động tự tobe phân tách theo công ty ngữ

Dạng 3:

Câu hỏi nhà ngữ

Wh-word + V + object?

(Từ nhằm hỏi + đụng từ chủ yếu + tân ngữ)

Ví dụ.

Who lives in London with Daisy? (Ai sống làm việc London với Daisy vậy?)

Who is opening the door? (Ai đang open đấy?)

Who teaches you English? (Ai dạy chúng ta Tiếng Anh?)

Which is better? (Cái/loại nào giỏi hơn?)

What caused the accident? (Nguyên nhân gì đã gây nên tai nạn?)

Động trường đoản cú chính luôn luôn được chia theo ngôi trang bị 3 số ít.

C.Trường hợp câu hỏi đặc biệt cùng với WHICH

Cách dùng

Ví dụ

“Which’ được sử dụng thay thế sửa chữa cho What cùng Who lúc ta mong muốn hỏi ai đó đúng đắn về bạn hay thứ trong một số trong những lượng độc nhất định. Bạn nghe đề nghị chọn trong số lượng giới hạn ấy để trả lời.

Which of you can’t vị this exercise? (Em như thế nào (trong số những em) không có tác dụng được bài tập này?)

Which way to the station, please? (Cho hỏi con đường nào đi mang đến ga ạ?)

BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN.

Bài 1: Khoanh tròn vào đápán đúng.

_________ is your cat? It is two months old.How old B. When C. How much______ did you begin working part-time here? A. How long B. When C. How much______ people are there in the conference room? A. How B. Howmany C. How much______time will you spend on your new carpet? A. How long B. Howmany C. How much_______do these shoes cost? A. How long B. Howmany C. How much_______do you go khổng lồ the gym? A. How B. How often C. How long_____ did you get khổng lồ work yesterday? I took a xe taxi because my car was broken. A. How B. Why C. When______were you late for work yesterday? - Because of the traffic jam A. How B. Why C. When_____does this laptop belong to? It belongs to Jim. A. Who B. Whose C. Which______ bag was stolen yesterday? A. Who B. Whose C. Which______will you travel khổng lồ this summer? I haven’t decided yet. A. Where B. What C. Who_____did you sell yesterday? - Bread and cupcakes. A. What B.Who C. Which______dress did she buy? -The red or the xanh one? A. What B.Whose C. Which______is playing the piano upstairs? A. Who B. Whose C. WhomTo ______should I address the letter? A. Who B. Whose C. Whom

Bài 2: Điền từ thích hợp để dứt các câu sau.

________have you give up smoking? For about two years._________place is more densely populated – Ha noi or Ho bỏ ra Minh City?_________broken Jane’s favorite vase? Her brother did it._________ does Mr. Brown do? He’s a reseacher._________ethnic groups are there in your country?_________ is your grandmother? She’s ninety years old._________ does your English teacher look like? She’s young & pretty._________water should we drink every day?_________did you use lớn go to school? I used to go on foot._________is it from here to lớn the nearest police station?________songs is this singer performing? He is performing Trinh Cong Son’s songs.

`12. ________ was Ms Ann born? She was born in a small village.

________did you have for breakfast? - Bread and eggs.________didn’t you invite Jim khổng lồ the senior prom?________do they meet each other? - Almost every day.

Bài3. Nối thắc mắc ở cột A với câu trả lời ở cột B thế nào cho thích hợp.

A

B

1. How much did you pay for that radio?

a. For 6 years

2. How long have you worked as an engineer?

b. About 6 kilomiters

3. When did you start your career as a singer?

c. It’s near the local park.

4. How far is it from here khổng lồ Tom’s mansion?

d. I prefer tea.

5. Where isthe vet’s located?

e. 10 dollars

6. How often bởi vì you go travelling?

f. It’s mine

7. Which vị you prefer: tea or coffee?

g. 6 years ago

8. Whose luggage is it?

h. Once or twice a year.

1. _____ 5.______

2. ____6. ______

3. _____ 7. ______

4. ____ 8. ______

Bài4. Điền một từ tương thích vào vị trí trống để dứt những câu hỏi dưới đây

_____you lượt thích chocolate?When ________ you begin studying here? 2 years ago.Which movie_________ you watch last night?How far __________it from here lớn the town center?How long ___________Ann and James been friends with each other?What________ you do tomorrow? I will just lie in my bed và read books.Who _________ you pick up yesterday?How old__________ they?How many rooms __________ there in your house?Who___________ sleeping in your room?___________you found your keys? No, I haven’t found them yet._________you travel lớn a mountainous area last summer?How often ___________Ann visit her grandmother?What _________you use to vì chưng before your retirement?Where________Jim going to? He is going khổng lồ the library?

Bài5. Nhờ vào từ mang lại sẵn, viết câu hỏi hoàn chỉnh

How many/ groups of people/ there/ in your country? ………………………………………………………………………..How/ your/ party/ last week? ………………………………………………………………………..How/ you/go/ school/ yesterday? …………………………………………………..Whose/ cat/ it? …….…………………………………………………………………..Jim/ learn/ Geography/ at the moment? ………………………………………………………………..You/ ever/ see/ terraced fields? ………………………………………………………………..What/ kind of animal/ the farmers/ raise/ in your country? ………………………………………………………………..What time/ the concert/ start? ………………………………………………………………..How far/ it/ from/ your house/ to the local school? ………………………………………………………………..You/ come/ my birthday party/ tomorrow? ………………………………………………………………..Where/ you/go/ last summer? ………………………………………………………………..How much/ money/ you/spend/on clothes/ last month? ………………………………………………………………..How/ ethnic people/ dress/ in special occasions? ………………………………………………………………..Who/ swim/ in the swimming pool/ now? ………………………………………………………………..How often/ Mr. Smith/ now/ the lawn? ……………………………………………………………….. Mạo tự (Articles)Định nghĩaMạo tự là tự đứng trước danh trường đoản cú và cho biết thêm danh từ ấy đề cập cho một đối tượng người tiêu dùng xác định hay là không xác định.Mạo từ bỏ trong giờ Anh chỉ gồm bố từ cùng được phân loại như sau.

Mạo từ khẳng định (Dedinite article): ‘the” được dùng khi danh trường đoản cú chỉ đối tượng người sử dụng được cả người nói và bạn nghe biết rõ đối tượng người dùng đó.

Mạo từ bất định (indedinite article): ‘a/an” được sử dụng khi bạn nói đề cập mang đến một đối tượngchung hoặc chưa khẳng định được.

Cách dùng mạo từ.

Mạo từ

Cách dùng và vị trí

a

-a đứng trước danh từ đếm được số ít.

-a đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm (consonant) hoặc một nguyên âm (v) cơ mà được phạt âm như phụ âm.

Xem thêm: Những Biện Pháp Bảo Vệ Rừng Phòng Hộ, Vai Trò Và Các Biện Pháp Bảo Vệ Rừng Phòng Hộ

Ví dụ:

A ruler (cây thước), a pencil (cây cây viết chì), a pig (con heo), a student (sinh viên), a one way street (đường một chiều)

-a được dùng với ý nghĩa sâu sắc “mỗi, bất cứ”

Ví dụ: A lion lives in the jungle.

an

- an đứng trước danh số ít.

- an đứng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (a, e, I, o, u)

Ví dụ: an orange (quả cam), uncle (chú, cậu)

- an đứng trước một số danh từ ban đầu bằng “h” và được phát âm như nguyên âm.

Ví dụ: an hour (giờ), an honest man (người thật thà)

the

-“the’ đứng trước cả danh trường đoản cú đếm được (số ít lẫn số nhiều) và danh từ không đếm được.

Ví dụ; The truth (sự thật), The time (thời gian), The bicycle (một mẫu xe đạp), The bicycles (những chiếc xe đạp).

“the” đứng trước bất kể một danh từ làm sao khi người nói và bạn nghe đông đảo biết về danh từ sẽ được nói đến hoặc được xác minh rõ ràng.

Ví dụ: Their Literature teacher is old, but the English teacher is young.

Giảng viên môn Văn của mình thì già rồi nhưng thầy giáo tiếng Anh thì trẻ.

“the” đứng trước một danh trường đoản cú chỉ người hay thứ độc nhất.

Ví dụ: the sun (mặt trời), the moon (mặt trăng)

-Trong dạng so sánh hơn độc nhất vô nhị (superlatives) cùng với tính từ và trạng từ.

Ví dụ:

This is the youngest student in her class.(Đây là học sinh bé dại tuổi tuyệt nhất trong lớp của cô ấy ấy)

BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

Bài6. Điền mạo tự ‘a” hoặc “an” trước đông đảo danh từ bỏ sau:

_____ aunt_____photograph_____costume_____ custom_____honor_____ specialty_____hour_____person_____house_____region_____student_____picture_____uniform_____mountain_____university_____way

BÀI 7: Điền mạo tự ‘a’, ‘an’ hoặc 0 vào chỗ trống sao để cho thích hợp.

She asked me for ___ information about the meeting.They will move to ___ mansion next month.I’d like ___ grapefruit và ___ orange juice.___award was given to lớn Jim yesterday.We read ___ books và play ___ games when we have không lấy phí time.Jim doesn’t want lớn borrow ___ money from anyone.My friend and I threw ___ các buổi party last week.It was ___ honor lớn be invited here today.I’ve bought ___ umbrella for my sister.My family often have____ eggs for breakfast.Would you like______cup of tea?My brother doesn’t lượt thích ______ cats.Is there __________post office here?I spend _________hours on my DIY project.Peter used to lớn be ___________famous vet.

BÀI 8: Điền mạo tự “a”, “an” hoặc “the” vào nơi trống làm sao cho phù hợp.

We have __ cat and ____ dog, _____ cát doesn’t get on well with ___ dog.You can see ____ moon clearly in the Mid-Autumn festival.He is ____famous actor.My brother doesn’t like ____ present I gave him.Where is ____ book I lent you last week?My father works as ___ electrician.Have you ever heard about ____ River Thames?I want to travel around _____ world when I grow up.Yesterday my mother had ______terrible headache.Where are ____kids? They are playing outside.Peter is ______most hard-working student I’ve ever known.It is cold because_______heating systems is broken.Did you buy _______pair of shoes yesterday?_____Earth orbits around _______Sun.She took ______hamburger và ____apple, but she didn’t eat ____apple.A boy và a girl is arguing over there, I think I know _____boy.My grandfather sent me _____letter và ____gift but I haven’t received________letter.My mom is _____best mom in _____world.Would you like________glass of water?James offered me ________cup of coffee & _____piece of cake. _____cake is delicious.

BÀI 9: Đánh dấu (V) trước câu đúng, lưu lại (X) trước câu sai cùng sửa lại đến đúng.

There is an big táo apple in the refrigerator. _____It took me the hour to lớn finish my homework. _____I don’t know a full name of my manager. _____They are most beautiful creature on earth. _____Mary is studying at a university in Hanoi. _____This is an quality custom of this ethnic group. _____Did you enjoy a party last night? _____The sun is shining brightly. _____No one in my family likes drinking a beer. _____Peter is a friend of mine. _____

BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO.

Bài 10. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân một trong những câu trả lời sau.

Jim has recently experienced the life of ethnic people in Vietnam. ……………………………………………………………………………..?The ethnic minorities in Vietnam often live in mountainous areas. ……………………………………………………………………………..?Their costumes are colorful và unique. ……………………………………………………………………………..?They often gather together at the communal house in special occasions. ……………………………………………………………………………..?The chief of the community often tell tales of heroes to lớn the people at the communal house. ……………………………………………………………………………….?Ethnic people often hold festivals in spring. ………………………………………………………………………………?Life in the mountainous areas is quite difficult because of the extreme weather. ………………………………………………………………………………?In the remote areas, it may take people half a day to lớn travel from their house to lớn the market. ………………………………………………………………………………Shortage in electricity and fresh water supply makes life in remote areas so difficult. ………………………………………………………………………………?The local authorities try to help the ethnic minorities by teaching them effective farming methods. ………………………………………………………………………………?

BÀI 11: Điền mạo trường đoản cú “a”, “an”, “the” hoặc 0 vào nơi trống làm sao cho phù hợp.

Farmers in my hometown earn a living by raising ____poultry.Some villagers play _____ flute in special occasions.Do you know there is _____ local folk festival tonight?I like _____colourful costumes of _____ethnic minority people in Vietnam.______cattle are often raised in the rural areas in my country.When I travel khổng lồ _____ foreign country, I always want khổng lồ try _______local specialities first.Have you ever been khổng lồ _________remote area?Ethnic minority people often gather together at __________communal houseIn Tay Nguyen, people sometimes ride ______ elephants._________traditional customs of Vietnam are totally different from________customs of Western countries.

Bài 12: phụ thuộc vào những từ mang đến sẵn, viết câu trả chỉnh.

When/ bank/ open/ every day? …………………………………………………………………….?You/ have/ bread/ and/ boiled egg/ for/ breakfast? …………………………………………………………………….?Everyone/ enjoy/ concert/ last night? …………………………………………………………………….?When/ you/ start/ working/ as/ officer/ in/ this company? …………………………………………………………………….?How much/ money/ you/ spend/ on/ your/ last/ holiday? …………………………………………………………………….?What time/ sun/ often/ rise/ in/ summer? …………………………………………………………………….?You/ like/ cup/ of/ tea? …………………………………………………………………….?Train/ leave/ early/ this morning? …………………………………………………………………….?Who/ play/ guitar/ upstairs? …………………………………………………………………….?Who/ tallest/ person/ in/ your/ class? …………………………………………………………………….?

Bài 13: Khoanh vào đáp án đúng.

Elephants need help

The elephant is (1) _______ unique cultural symbol of Tay Nguyen và Dak lak is considered the land of (2) ________ elephants in Vietnam. In the past.Tay Nguyen used khổng lồ have large (3) __________ of elephants living in the mountains. They helped (4) ______locals and they lived in harmony with people. However, the elephants in Tay Nguyen are in (5) _____ now. In recent years, climate changes have decreased the area of natural forests. Illegal deforestation has also threaten the elephants. Besides, illegal hunting for tusks, bones & tail hair has killed many of (6) __________ animals, (7) ________can we protect the elephants? It is important that both the authorities và the local people joined hands to save the elephants from (8) ______.

a B. An C. The D. 0a B. An C. The D. 0shoals B. Schools C. Herds D. Flocksa B. An C. The D. 0safe B. Guard C. Danger D. Protectiona B. An C. The D. 0How B. What C. Who D. Whyextinction B. Protection C. Destruction D. Conservation

Bài 14: Đọc bài đọc sau đây và trả lời câu hỏi.

NGOC LU BRONZE DRUM

Dong Son bronze drums are very famous for its cultural value. They are often used as a musical instrument in festivals and rituals. Of about 200 drums discovered, Ngoc Lu bronze drum is considered the most beautiful drum of the Dong Son culture ever found in Vietnam. It is now preserved at the National Museum of Vietnam History in Hanoi.

This drum has a large form size and an ancient look with many decorative patterns. These patterns include a multi-ray star (symbolizing the shining sun) và in between the star rays are designs of stylized peacock feathers. Bands of geometrical patterns with small dots surround the star. The band of human figures presents two people pounding rice, some other standing or sitting inside the house, some beating the drum và many others dancing. In between those human patterns are the curved-roof stilted house, bronze drum, bronze bells, weapons, musical instruments & so on. The bands of animal figures include short –bill birds, the long –bill birds và deer.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Phân Tích Khổ 1 Từ Ấy Của Tố Hữu, Cảm Nhận Khổ Đầu Bài Thơ Từ Ấy

The Ngoc Lu bronze drum is the most typical one in the bronze drum system of Vietnam, & at the same time it symbolizes the brilliant peak of the Dong Son culture. The drum represents the scientific knowledge and the artistic talent and mind of the ancient Viet.