Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9

  -  Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 9

*
Bạn đã xem tư liệu "Luyện chuyên sâu Ngữ pháp và bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6 - Unit 9: Cities of the world", để cài đặt tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên

UNIT 9. CITIES OF THE WORLDA. VOCABULARYNew wordsMeaningPictureExampleaward<ə"wɔ:d>Giải thưởng,trao giải thưởngAmerican actress Emma stone has won more than 30 awards.Nữ diễn viên bạn Mĩ Emma Stone đã giành được hơn 30 giải thưởng.continent<"kɔntinənt>Châu lụcTom wish he can travel to all the continents over the world.Tom cầu anh ấy có thể đi đến toàn bộ các châu lục trên thay giới.towel<"tauəl>ThápThe leaning tower of Pisa is a tourist attaction in Italy.Tháp nghiêng Pisa là 1 trong điểm đắm đuối khách phượt ở Ý. Symbol<"simbəl> biểu tượng The dove is the symbol of peace.Bồ câu là hình tượng của hòa bìnhpostcard<"poustkɑ:dBưu thiếpMy foreigh friend sometimes send me beautiful postcards.Người bạn ngoại quốc của mình thỉnh thoảng gửi cho tôi phần đa tấm bưu thiếp đẹp.popular<"pɔpjulə>Phổ biến,nổi tiếngStudying abroad has become very popular recently.Du học gần đây trở phải rất phổ biến.palace<"pælis>Cung điệnThe palace locates on the west ngân hàng of the river.Lâu đài nằm tại bờ phía tây của cái sông.musical<"mju:zikəl>Vở nhạc kịch Yesterday,I went lớn see an amazing musical.Hôm qua,tôi đã đi xem một vở nhạc kịch tuyệt vời.lovely<"lʌvli>Đáng yêuShe has a lovely voive.Cô áy có một các giọng nói đáng yêulandmark<"lændmɑ:k>Danh win (trong thành phố)Hoan Kiem lake is a famous landmark of Ha Noi.Hồ hoàn Kiếm là một trong danh thắng lừng danh ở Hà Nội.journey<"dʒə:ni>Chuyến điMy friends & I really enjoyed our journey to the South of Vietnam.Các chúng ta của tôi và tôi đích thực thích chuyến du ngoạn về phía nam giới Việt Nam.designThiết kếThis building has a classical design.Tòa nhà này còn có một thiết kế cổ điển. Creature<"kri:t∫ə>Sinh vật,tạo vậtAll living creatures need water khổng lồ survive.Tất cả những sinh thứ sống đều bắt buộc nước để tồn tại.UNESCO world heritageDi sản nhân loại được UNESCO công nhậnHa Long cất cánh is one of the UNESCO world heritages.Vịnh Hạ Long là một trong những di sản trái đất được UNESCO công nhận.well-known<"wel"noun>Nổi tiếngJapan’s cherry blossom is very well-known.Hoa anh đào sinh sống Nhật bản rất nổi tiếng.B. GRAMMARI. Thì bây giờ hoàn thành( The present perfect tense)1. Cách dùngCách dùngVí dụDiễn tả 1 hành động, sự việc xẩy ra trong vượt khứ, kéo dài đến lúc này và có công dụng tiếp tục vào tương lai.I have learnt English for 15 years.Mr phái mạnh has taught French here since 1990Nói về sự việc vừa mới xảy ra và hậu quả của chính nó còn ảnh hưởng đến hiện tại. Thường được sử dụng với just, already, yet.I have just taught English here.Lan has learned French recently.Diễn tả 1 hành động đã xẩy ra trong thừa khứ nhưng không biết rõ thời gian hoặc ko đề cập cho thời gian.I have seen this film, I like it very much.She has visited Ha Long Bay.Diễn tả 1 hành vi đã xảy ra trong vượt khứ nhưng công dụng còn ở hiện tại.Lan has cleaned the floor. => It is clean now.He has had a serious accident. => He’s in the hospital now.2. Dạng thức của hiện tại hoàn thành.Thể khẳng địnhThể lấp địnhHe/ She/ It Danh tự số íthas+ VppHe/ She/ It Danh tự số íthas not/ hasn’t + VppI/ We/ You/ They Danh trường đoản cú số nhiềuhaveI/ We/ You/ TheyDanh từ số nhiềuhave not/ haven’tVí dụ:- She has just bought a house.- They have gone to lớn Ho bỏ ra Minh city.- Mr phái mạnh has taught English since last month.- I have known nam giới for ages.Ví dụ:- My mother hasn’t lived here since Christmas.- I haven’t bên to Ha noi.- We haven’t finished our homeworkThể nghi vấnCâu vấn đáp ngắnHas He/ She/ It Danh từ số ít+ VppYes,He/ She/ It Danh từ bỏ số íthasNo,haveHave I/ We/ You/ They Danh từ bỏ số nhiềuYes,I/ We/ You/ They Danh từ số nhiềuhasn’tNo,haven’tVí dụ:- Have you done your homework?Yes, I have./ No, I haven’t.- Has she taught here since last month?Yes, she has./ No, she hasn’t.- Have they gone khổng lồ Hue?Yes, they have./ No, they haven’t.3. Tín hiệu nhận biếtTrong câu thì hiện nay tại chấm dứt thường có những từ/ cụm từ sau:Never( không từng, không bao giờ), just, recently, lately(gần đây, vừa mới)Already( rồi) before( trước đây), ever( vẫn từng), so far = until now = up lớn now = up to the present( cho tới bây giờ), yet( chưa), how long( bao lâu)- in the past(ten) years ( vào (mười) năm qua)- in the last (years): những năm gần đây- this is the first time/the second time: đấy là lần đầu/ lần vật dụng haisince + N – mốc/điểm thời gianfor + N – quãng thời gian4. Biện pháp chia động từ nghỉ ngơi thì lúc này hoàn thànhĐộng từ trong thì HTHT được chia theo 1 trong những 2 cách sau:- giả dụ là động từ tất cả quy tắc thì thêm đuôi “ed”. Áp dụng luật lệ thêm đuôi -ed vào động từ.- ví như là đụng từ bất nguyên tắc thì xem ở cột 3 trong bảng hễ từ bất quy tắc. Ví dụ:-He has just bought a new house.(Anh ấy vừa mới tậu một khu nhà ở mới.)-I’ve known her for ten years.(Tôi đã biết cô ấy 10 năm rồi.)-Nga has ever eaten this kind of food.(Nga đã từng ăn loại thức ăn uống này rồi.)-She has waited for him for 30 minutes. (Cô ấy đã ngóng anh ấy được khoảng 30 phút rồi.)5.So sánh thì hiện tại tại xong và từ vượt khứ đơn. Thì hiện tại tại xong Thì quá khứ đơnCách dùng-Dùng để miêu tả một hành động bắt đầu ở vượt khứ kéo dãn đến lúc này và hoàn toàn có thể tiếp tục sinh sống tương lai.-Dùng để diễn tả hành động xẩy ra trong vượt khứ nhưng không rõ thời gian hoặc không đề cập đến thời gian. -Dùng để biểu đạt một hành vi đã trả toàn xong xuôi trong vượt khứ.-Dùng để diễn đạt hành rượu cồn đã xảy ra tại thời điểm xác định trong vượt khứ.Ví dụ-She has lived in Ho đưa ra Minh city for 8 years.(Cô ấy đã sống ở thành phố hồ chí minh được 8 năm rồi.)=>Bây giờ cô ấy vẫn sống ở hồ Chí Minh.-Someone has stolen my computer(Ai đó đã ăn trộm máy tính của tôi.) -She lived in Ho bỏ ra Minh đô thị 8 years ago.(Cô ấy vẫn sống ở thành phố hồ chí minh cách trên đây 8 năm.)=>Bây giờ đồng hồ cô ấy ko sống ở tp.hcm nữa.-Someone stole my computer yesterday.(Hôm qua ai này đã ăn trộm máy tính của tôi.)BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 1:Cho dạng thừa khứ phân từ bỏ (V3) của các đọng trường đoản cú sau,dùng bảng đụng từ bất quy tắc giả dụ cần. V V3 V V3BeSpeak (nói)Want (muốn)Leave (rời đi)Arrive (đến)Bring (mang theo)Run (chạy)Tell (nói)Go (đi)Come (đến)Write (viết)Forget (quên)Send (gửi)Give (đưa)Cry (khóc) Look (nhìn)See (nhìn)Work (làm việc)Take (lấy)Win (chiến thắng)Live (sống)Cut (cắt)Buy (mua)Steal (lấy)Know (biết)Fly (bay)Do (làm)Sing (hát)Eat (ăn)Grow (phát triển)Ex2. Fill in “have/has”1. During the five years, John ___ had 15 different jobs.2. He _____ worked in a banking sector.3. Teddy _____ been a teacher since 2004.4. I ____ been on holiday for six days.5. I & Kate ____ started our own company this year.6. _______ your mother learned how to drive.7. They ___ never been to lớn Madrid.8. _____ you ever met anyone famous?9. We ____ been married for two years.10. Jude ___ not seen my new address.Ex 3. Write short answer for these questions1. Has the baby slept? --> Yes, ___________/ No, _________2. Have Jim and you called your father? --> Yes, ___________/ No, _________3. Has he had dinner yet? --> Yes, ___________/ No, _________4. Have they called me? --> Yes, ___________/ No, _________5. Has Sharah read that book? --> Yes, ___________/ No, _________6. Have you read Romeo and Juliet? --> Yes, ___________/ No, _________7. Has she left school? --> Yes, ___________/ No, _________8. Has the president visited any African countries? --> Yes, ___________/ No, _________Ex 4. Write these sentences with Present perfect tense in negative, positive và question1. He has lived here for three years.(-)_____________________________________(?) __________________________________2.(+) __________________________________(-) We haven’t been here for two weeks.(?) __________________________________3.(+) __________________________________ (-)_____________________________________(?) Have they missed the train?4. I have had breakfast this morning.(-)_____________________________________(?)_____________________________________5.(+) __________________________________ She hasn’t passed the exam. (?)_____________________________________6.(+) __________________________________ (-)_____________________________________ Have you met his mother?7. We have eaten too much chocolate. (-)_____________________________________ (?)_____________________________________8.(+) __________________________________ I haven’t known David for ten years. (?)_____________________________________9.(+) __________________________________ (-)_____________________________________ Has she read the book?Ex 5. Make questions for the sentences below in the present perfect tense. 1. She/ be/ late for a meeting? ?2. He/ meet/ your family yet? ?3. She/ work/ in this company for fifteen years? ?4. How long/ she / live in London? ?5.How much coffee / you / drink today? ?6.What / you / bởi today? ?7.How many books / you / read this week? ?8.Why / you / bring that? ? 9.They / go / lớn the USA? ?10.How much food / you / buy? ?Bài 6:Chọn câu trả lời phù hợp điền vào vị trí trống1. My sister i still studying.She her homework yet. A. Haven’t finished B. Not finished C. Hasn’t finished D. Has not finishived2. Since moving lớn Alberta, I a lot about the oil industry. A. Learned B. Have learning C. Have learned D. Has learned3. My father golf. A. Never played B. Have never played C. Has never played D. Has not playing4. Our class 3 grammar quizzes so far this semester. A. Has had B. Have had C. Had D. Has having5. I English for 10 years,but I still have a lot khổng lồ learn. A. Studied B. Has studied C. Have studied D. Have studying6. Every year for the past five years,my family to the Hawaii for a summer vacation. A. Has traveling B. Has traveled C. Traveled D. Have traveled7. The Di Vinci Code?It’s an interesting book. A. Have you ever reading B. Have you ever read C. You ever read D. Has you ever read8. I the famous American movie,The Gladiator. A. Has never seen B. Have not seen C. Have never seen D. Never seen9. My neighbor’s dog is barking.It for 2 hours now. A. Has barking B. Barked C. Has barked D. Have barked10. Why so much rice today? A. As you eaten B. Has you ate C. Have you ate D. Have you eaten11. They the meeting time. A. Haven’t forgotten B. Hasn’t forgot C. Haven’t forgot D.hasn’t forgotten12. Mum to Spain before. A. Have never driven B. Has never drove C. Have never drove D. Has never driven13 You the train tickets. A. Hasn’t bought B. Hanen’t bought C. Hasn’t buyed D. Haven’t buyed14. She a horse before. A. Have not rode B. Have not ridden C. Has not ridden D. Has not rode15. The letter ? A. Have your dad written B. Have yur dad wrote C. Has your dad written D. Has your dad wroteBài 7:Điền “since” hoặc “for” vào vị trí trống1. She has been in Vung Tau ................ January.2.Ha and Nam have seen this film .............. 7 o’clock.3. I have sent her 3 letters ................. Last week.4. My sister has worked at that hospital .................. 5 years.5. I have known her ................ We were at elementary school.6. Nam giới has become a footballer ................. 3 years.7. She’s been in London ................ Monday.8. Mike has lived in Hanoi ................ Four years.9. I have written to lớn her ................... Christmas.10. We’ve not seen her ................... Last month.Bài 8:Chia hễ từ vào ngoặc nghỉ ngơi thì hiện tại hoàn thành.1. I (live) here since 1989.2. They (work) for this factory for 20 years.3. He (read) this novel three times.4. Hoa and I (know) each other since we were at the same class.5. I (not/see) her since last month.6. I (not/work) have not worked today.7. We (buy) a new lamp.8. We (not/plan) our holiday yet.9. Where (be/you) ?10. He (write) five letters.11. (be/you) at school?12. School (not/start) yet.13. (speak/he) to lớn his boss?14. No,he (have/not) the time yet.15. The cát (just/catch) a mouse.16. He (already/invite) his friends.17. Julia (make) a table with three columns.18. The teacher (lose) the keys,so he can’t open the door.19. I (just/clean) my bike.20. My friends (give up) smoking.Bài 9:Viết lại các câu tiếp sau đây với “since” hoặc “for”,sử dụng thì hiện tại taj trả thành.1. I/have/this computer/three years. .2. They/live/Da Lat/last year. .3. She/be/happy/she had the mobile phone. .4. We/learn/French/a month. .5. She/work/in this school/2012. .6. I/use/computers/5 years. .7. The washing machine/stop working/this morning. .8. They/know/her a long time. .9. He/read/this/novel/9 o’clock. .II.So sanhs độc nhất vô nhị với tính từ lâu năm (superlatives of long adjectives) Trong tiếng anh,cấu trúc câu so sánh nhất được dùng làm so sánh bạn (hoặc vật) cùng với tất khắp cơ thể (hoặc vật) vào nhóm. Trong câu đối chiếu nhất,tính từ sẽ tiến hành chia làm cho hai loại là tính từ bỏ dài cùng tính từ ngắn,trong đó: - Tính từ ngắn là rất nhiều tính từ có một âm tiết.Ví dụ:tall,high,big,... - Tính từ nhiều năm là phần lớn tính từ bao gồm từ 2 âm huyết trở lên.Ví dụ :expensive,intelligent,... * coi laijcaaus trúc đối chiếu nhất đối với tính trường đoản cú ngắn trong bài Unit 5. Cấu tạo so sánh nhất so với tính từ bỏ dài cấu tạo S + khổng lồ be + the most + adj + (danh từ) Ví dụThis exercise is the most difficult.(Bài tập này là khó nhất.)This is the most interesting film I’ve ever seen(Đây là bộ phim truyền hình hay độc nhất vô nhị tôi từng xem.)Ngc is the most intelligent student.(Ngọc là học sinh thông minh nhất.) lưu lại ýĐể nhấn mạnh ý trong câu đối chiếu nhất ,ta thêm “much” hoặc “by far” vào sau vẻ ngoài so sánh.Ví dụ:He is the most famous by far.(Anh ấy lừng danh nhất,hơn đều gười nhiều.) Chú ý: với tính từ bỏ dài, ta bắt buộc thêm “the most” vào trước tính từ: Ví dụ: Tính từ dài so sánh nhấtFamous(nổi tiếng)The most famous(nổi giờ đồng hồ nhất)Important(quan trọng)The most important(quan trọng nhất)Beautiful(xinh đẹp)The most beautiful(xinh rất đẹp nhất)Boring(nhàm chán)The most boring(nhàm ngán nhất)Famous(nổi tiếng)The most famous(nổi giờ đồng hồ nhất)BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 10:Viết dạnh so sánh nhất của những tính tự sau. Tính từSo sánh độc nhất Tính từ đối chiếu nhấtStrong(khỏe)Dangerous(nguy hiểm)Colourful(nhiều color sắc)Hot(nóng)Tall(cao)Beautiful(đẹp)Comfortable(thoải mái)Intelligent(thông minh)Heavy(nặng)Ugly(xấu xí)Expensive(đắt)Fashionable(thời trang)Good(tốt)Interesting(thú vị)Wonderful(tuyệt vời)Important(quan trọng)Bài 11:Hoàn thành các câu sau,sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ trong ngoặc. 1. My dad is dad in the world.(funny) 2. Whales are animals in the world.(heavy) 3. Mice are animal in the world.(cute) 4. My bedroom is room in my house.(comfortable) 5. I am cook in the world.(bad) 6. For English people,Japanese is language khổng lồ learn.(difficult) 7. That was film I’ve seen.(sad) 8. My sister is person I know.(tidy) 9. My grandmother is person in my family.(old)10. That was book I’ve ever read.(strange)11. I’ve ever travelled is fromm London to lớn San Francisco.(far)12. What’s animal in your country?(dangerous)13. Spain is country in Europe.(sunny)14. What’s place you’ve ever visited.(hot)15. What’s you’ve ever stayed up at night?(late)16. It’s a very nice house.It’s house in the street.(nice)17. This is a cheap restaurant.It’s I’ve ever been.(cheap)18. She is a very good tennis player.Her trainer says she is .(good)19. He’s a very dangerous criminal.The police say he is in the country.(dangerous)20. We should buy him a beautiful present.Last year we give him gift of all in his birthday.(beautiful)Bài 12:chọn và đến dạnh so sánh nhất của tính từ dưới đây rồi điền vào địa điểm trống.Funny high delicious easy cold boring lucky smartDirty rich valuable bad large cheap long scary 1. Yesterday was day of the year.I almost froze to lớn death walking home from school! 2. That was movie I’ve ever seen.I almost walked out in the middle. 3. Please give me your recipe.That is cake I’ve ever eaten.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 8 Hay Nhất, Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 8Xem thêm: Cảm Nhận Của Anh Chị Về Hình Ảnh Bà Tú

4. Jerry is student in our class.He gets the vị trí cao nhất grades in every course. 5. Bod told story last night.I couldn’t stop laughing. 6. Whales are animals in the world. 7. The Amazon is river in the world. 8. Marie is person I know.She has won the lottery four times! 9. He is speaker I have ever heard.Half the audience fell asleep during his speech.10. Mount Everest is mountain in the world.11. That is painting in the art gallery.It’s worth a million dollars.12. Bill Gates is one of men in the world.13. I finished the exercise in five minutes.It was homework the teacher has ever give us. 14. Arthur hates to clean.He has apartment I’ve ever seen.15. My dinner only cost $6,00.That must be restaurant in town.16. I was afraid lớn turn off the lights last night.That was show I’ve ever watched.Bài 13: Viết các câu đối chiếu nhất,dùng những từ gợi ý.1. Nga / beautiful / her class. . 2. We / lượt thích / wearing / late / fashion. . 3. You / pretty / girl / in class. . 4. The red dress / attractive / in the shop. . 5. I / always / tell fun / jokes. . 6. Who / short / person / in your family ? ? 7. Who / independent / person / you / know ? ? 8. My brother / tall / in the class. . 9. Who / good / singer / in the world ? ? 10. He / popular / singer / in the world. .BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAOBài 14:Chia hễ từ trong ngoặc sinh hoạt thì thừa khứ solo hoặc thì hiện tại hoàn thành, tiếp đến viết lại câu trả chỉnh. 1.We (live) here for 2 years. => . 2. They (live) in Washington in 1960. => . 3. Lan (leave) Hanoi last month và (work) in Ho bỏ ra Minh đô thị since then. => . 4. Mr nam (teach) English since 2000. => . 5. We (buy) this car 2 years ago. => . 6. How long you (learn) English ? => ? 7. I (not see) him since we (say) goodbye. => . 8. Yesterday I (visit) my parents. => . 9. I (learn) English for 10 years. => . 10. Lan và Nga (be) close friends since last year. => . 11. What you (do) yesterday? => ? 12. I (read) the novel written by Jack London several times. => . 13. She (be) born in 1980. => . 14. Mr nam giới (teach) English in this school since he (graduate) from university in 2000. => . 15. Last month I (be) in the hospital. => . 16. I (have) a computer since my nineteenth birthday. => . 17. The last time I (go) to Ho bỏ ra Minh city was in 2012. => . 18. We (move) here in 1998.We (be) here for a long time now. => . 19. She (come) to đài loan trung quốc four times.She loves this country => . 20. It was so hot that I (go) swimming with my friends yesterday. => .Bài 15:Viết lại những câu tiếp sau đây ở thì hiện tại kết thúc sao đến nghĩa không đổi. 1. We started living here fifteen years ago. =>We have . 2. When did you begin to learn English ? =>How long ? 3. I last wrote a letter khổng lồ my aunt in May. =>I haven’t . 4. Mr Minh began to collect stamps in 2000. =>Minh has . 5. Nga started learning French last year. =>Nga . 6. The last time I saw her was in 2000. =>I haven’t .Bài 16:Khoanh tròn vào câu trả lời đúng 1. I am my mother. A. Taller than B. The tallest 2. She is student in her class. A. Younger than B. The younger C. The youngest 3. The dog is the cat. A. The older than B. Older than C. The oldest 4. The red jacket is the xanh jacket. A. Expensiver than B. More expensive than C. The most expensive 5. My mother is in her family. A. The shorter B. The shorter than C. The shortest 6. I like sushi,but Chinese food is . A. Better B. The better C. More better D. The bestest 7. My drink is of all the drink. A. Colder than B. The coldest C. The most cold 8. My sister is student in her class. A. Smarter than B. The smarter C. The most smart D. The smartest 9. Those books are the other books. A. Expensiver than B. Moe expensive than C. Most expensive than D. The most expensive 10. Her brother is soccer player on his team. A. The better B. Better than C. The most good D. The bestBài 17:cho dạng đúng của tính từ trong ngoặc,so sánh rộng hoặc đối chiếu nhất 1. Football is (popular) sport in the world. 2. Can you think of something (intelligent) lớn say? 3. It’s (short) day of year. 4. London is (big) Birmingham. 5. This chair is (comfortable) that one. 6. The weather is getting (bad) . 7. Living in the countryside is (peaceful) living in the city. 8. Who is (clever) in the class? 9. That’s (delicious) meal I’ve ever hard. 10. It was (boring) speech I’ve ever heard. 11. She was a very intelligent student.She was (intelligent) girl in her class. 12. It’s very old castle.Experts argued it is (old) in Britain. 13. I’m going lớn sleep on the sofa.The floor is (uncomfortable) , than it. 14. This new job is (important) for me than the last I had. 15. Living in the countryside is (healthy) than leaving in town. 16. These instructions were (difficult) ones I have ever read. 17. This is the (expensive) nesklace I have ever seen: I can’t believe it’s $1,000,000! 18. The sports oto is (fast) than the minivan. 19. This movie is (interesting) than the one that we saw last week 20. My class starts (early) in the morning than yours does.Bài 18:Sắp xếp các từ sau để chế tạo ra thành câu hoàn chỉnh1. Taller / than / Gary / Rick / is. . 2. Trousers / John / got / has / new / light. . 3. Mary / clothes / likes / bigger . 4. An / expensive / Rick / wearing / coat / is . 5. The / Carol / has / scarf / got / shortest . 6. The / student / he / tallest / is . 7. Actress / Mary / the / was / popular / most . 8. He / the / was / footballer / best . 9. Plays / than / better / you / Mary . 10. Father / is / your / than / stronger / mine .Bài 19:Có 9 lỗi không đúng trong đoạn văn dưới đây.Tìm,gạch chân và sủa lỗi không nên đó. Ví dụ : travel -> traveled My wife and I have travel as much as possible since we retired.We’ve visited cousins in Australia,and we has been khổng lồ New Zealand twice.We’ve also went on safari in Africa.We’ve been to lớn Europe a lot.Gina và I has spent time in Paris,in Madrid,and in several cities in Italy.We hasn’t gone to lớn Eastern Europe yet,though. We hope to visit Prague và Budapest next year. My sister Betty was born in the United States,and she has never traveled outside the country-except once when she was very young.But she have been to a lot of places in the U.S.She has visit most of the national parks:the Grand Canyon,Yellowstone ,Yosemite,and so on.She has been lớn all of the big cities,too. In fact,she is lived in four different cities in the U.S.New York,Boston,Los Angeles & San Francisco.I think she seen more of her own country than most people.