Bài Tập Toán 7 Trang 10

  -  

Hướng dẫn giải bài xích §2. Cộng, trừ số hữu tỉ, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài bác giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học giỏi môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập toán 7 trang 10


Lý thuyết

1. Quy tắc

– ý muốn cộng nhị số hữu tỉ thuộc dấu, ta cùng hai giá trị tuyết đối của nhị số hữu tỉ kia với nhau còn vết của công dụng là lốt chung.

– muốn cộng nhì số hữu tỉ không giống dấu, ta tìm giá chỉ trị tuyệt đối của bọn chúng rồi đem giá trị tuyệt vời lớn rộng trừ đi giá trị tuyệt đối bé dại hơn cùng đặt trước hiệu kiếm được dấu của số hữu tỉ có mức giá trị tuyệt đối lớn hơn.

– Phép cộng những số hữu tỉ cũng có thể có các đặc thù như phép cộng những số nguyên: tính chất giao hoán, kết hợp, có bộ phận trung hoà là 0 với mỗi số hữu tỉ đều phải sở hữu một số đối, tổng của hai số đối nhau thì bằng 0.

– mong mỏi trừ đi một số, ta cộng với số đối của nó.

Xem thêm: Bài 4 Trang 11 Sgk Hóa 8 - Bài 4 Trang 11 Sgk Hóa Học 8

2. Chú ý

– trong tập hòa hợp Q của các số hữu tỉ, ta cũng xét những tổng đại số nhưng mà trong đó, ta có thể biến đổi giá trị của các số hạng, nhóm những số hạng một các thích hợp nhờ vào quy tắc lốt ngoặc với lưu lại ý:

+ khi mở lốt ngoặc mà lại trước vết ngoặc gồm dấu “+” thì ta không đổi dấu của những số hạng trong lốt ngoặc.

+ khi mở lốt ngoặc mà trước lốt ngoặc có dấu “-“ thì ta cần đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc.

+ khi nhóm những số hạng vào trong vết ngoặc nhưng trước dấu ngoặc mà trước lốt ngoặc bao gồm dấu “+” thì ta không chuyển đổi dấu của những số hạng trong vết ngoặc.

Xem thêm: Tìm Hiểu Chức Năng Liên Quan Đến Cấu Tạo Của Tủy Sống, Soạn Sinh 8: Bài 44

+ lúc nhóm những số hạng vào trong vết ngoặc nhưng mà trước vệt ngoặc bao gồm dấu “-“ thì ta phải biến hóa dấu của những số hạng trong vết ngoặc.


– trong tập hòa hợp Q các số hữu tỉ, ta cũng có thể có luật giản ước:

(eginarraylx + z = y + z Rightarrow x = y\x + z > y + z Rightarrow x > y\x + z y Rightarrow x > y – z\x + z

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 9 sgk Toán 7 tập 1

Tính

(eqalign& a)kern 1pt ,,0,6 + 2 over – 3 cr& b),,kern 1pt kern 1pt 1 over 3 – left( – 0,4 ight) cr )

Trả lời:


Ta có

(eqalign& a),,kern 1pt 0,6 + 2 over – 3 = 6 over 10 + – 2 over 3 cr& = 3 over 5 + – 2 over 3kern 1pt = 3.3 over 5.3 + ( – 2).5 over 3.5 cr& = 9 over 15 + – 10 over 15 cr& = 9 – 10 over 15 = – 1 over 15 cr )

(eqalign& b),,1 over 3 – left( – 0,4 ight) = 1 over 3 + 0,4 cr& = 1 over 3 + 4 over 10 = 1 over 3 + 2 over 5 cr& = 1.5 over 3.5 + 2.3 over 5.3 = 5 over 15 + 6 over 15 cr& = 5 + 6 over 15 = 11 over 15 cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 9 sgk Toán 7 tập 1

Tìm (x), biết:

(eqalign& a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 cr& b),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr )

Trả lời:


(eqalign& a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 cr& ,,,,,,,x = – 2 over 3 + 1 over 2 cr& ,,,,,,,x = – 4 over 6 + 3 over 6 cr& ,,,,,,,x = – 1 over 6 cr& b,),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr& ,,,,,,,x = 2 over 7 – left( – 3 over 4 ight) cr& ,,,,,,,x = 2 over 7 + 3 over 4 cr& ,,,,,,,x = 8 over 28 + 21 over 28 cr& ,,,,,,,x = 29 over 28 cr )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

thuphikhongdung.vn giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần đại số 7 kèm bài giải bỏ ra tiết bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1 của bài bác §2. Cộng, trừ số hữu tỉ trong chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 6 trang 10 sgk Toán 7 tập 1


b) $frac-818$ – $frac1527$

= $frac-49$ – $frac59$

= $frac-99$ = $-1$

c) $frac-512$ + 0,75

= $frac-512$ + $frac75100$

= $frac-512$ + $frac34$

= $frac-512$ + $frac912$

= $frac412$ = $frac13$

d) 3,5 – $frac-27$

= $frac3510$ + $frac27$

= $frac72$ + $frac27$

= $frac49 + 414$ = $frac5314$

2. Giải bài xích 7 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ $frac-516$ dưới những dạng sau đây:

a) $frac-516$ là tổng của nhị số hữu tỉ âm . Lấy một ví dụ $frac-516$ = $frac-18$ + $frac-316$

b) $frac-516$ là hiệu của nhị số hữu tỉ dương. Ví dụ: $frac-516$ = 1 – $frac2116$

Với từng câu, em hãy kiếm tìm thêm một ví dụ

Bài giải:

Với mỗi câu gồm thể có tương đối nhiều đáp án, chẳng hạn:

a) $frac-516$

= $frac-316$ + $frac-216$

= $frac-116$ + $frac-520$

= $frac-116$ + $frac-14$ =…

b) $frac-516$

= $frac28$ – $frac916$

= $frac1716$ – $frac118$

= $frac14$ – $frac916$ =…

3. Giải bài xích 8 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>Bài giải:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

= $frac3070$ + $frac-17570$ + $frac-4270$

= $frac30 + (-175) + 42)70$ = $frac-18770$

= -2$frac4770$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

= $frac-4030$ + $frac-1230$ + $frac-4530$

= $frac-40 + (-12) + (-45)30$

= $frac-9730$ = -3$frac730$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

= $frac5670$ + $frac2070$ – $frac4970$

= $frac56 + 20 – 4970$ = $frac2770$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>= $frac23$ – <$frac-14 – (4 + 3)8$> = $frac23$ + $frac218$

= $frac16 + 6324$ = $frac7924$ = 3$frac724$

4. Giải bài xích 9 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) x + $frac13$ = $frac34$

b) x – $frac25$ = $frac57$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

d) $frac47$ – x = $frac13$

Bài giải:

a) x + $frac13$ = $frac34$

⇔ x = $frac34$ – $frac13$

⇔ x = $frac912$ – $frac412$

⇔ x = $frac512$

b) x – $frac25$ = $frac57$

⇔ x = $frac57$ + $frac25$

⇔ x = $frac2535$ + $frac1435$

⇔ x = $frac3935$ = 1$frac435$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

⇔ x = $frac-23$ + $frac67$

⇔ x = $frac-1421$ + $frac1821$

⇔ x = $frac421$

d) $frac47$ – x = $frac13$

⇔ x = $frac47$ – $frac13$

⇔ x = $frac1221$ – $frac721$

⇔ x = $frac521$

5. Giải bài xích 10 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Cho biểu thức:

A = (6 – $frac23$ + $frac12$) – (5 + $frac53$ – $frac32$) – (3 – $frac73$ + $frac52$)

Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Cách 1: thứ nhất tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: bỏ dấu ngoặc rồi nhóm những số hạng thích hợp hợp

Bài giải:

♦ bí quyết 1: Tính giá trị từng biểu thức vào ngoặc

A = $frac36 – 4 + 36$ – $frac30 + 10 – 96$ – $frac18 – 14 + 156$

= $frac356$ – $frac316$ – $frac196$

= $frac-156$ = -2$frac12$

♦ bí quyết 2: quăng quật dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp hợp

A = 6 – $frac23$ + $frac12$ – 5 – $frac53$ + $frac32$ – 3 + $frac73$ – $frac52$

= (6-5-3) – ($frac23$ + $frac53$ – $frac73$) + ($frac12$ + $frac32$ – $frac52$)

= -2 – 0 – $frac12$ = -(2 + $frac12$) = -$frac52$ = -2$frac12$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 7 với giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1!