Bài Tập Trắc Nghiệm Gerund And Infinitive Có Đáp Án

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

bài tập trắc nghiệm Gerund và Infinitive gồm đáp án, tinh lọc


mua xuống 3 1.664 27

thuphikhongdung.vn xin reviews đến những quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài xích tập trắc nghiệm Gerund và Infinitive bao gồm đáp án, tinh lọc môn tiếng Anh lớp 11, tài liệu bao gồm 3 trang, tương đối đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải chi tiết và bài xích tập gồm đáp án, giúp những em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi học kì I môn tiếng Anh sắp tới tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật công dụng và đạt được kết quả như hy vọng đợi.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm gerund and infinitive có đáp án

Mời các quý thầy cô và những em học sinh cùng xem thêm và cài đặt về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

Exercise 1:

1. My father usually helps me_______ English.

a. Lớn learn

b. Lean

c. Learning

d. Both a and b

2. He was heard_______ shout.

a. To

b. Of

c. By

d. At

3. This student expected_______ the first winner of the Grand Prix.

a. Be

b. Being

c. To lớn be

d. Will be

4. I told her_______ about her wedding; everything will straighten out.

a. Don’t worry

b. Not to worry

c. No worry

d. Not worry

5. May I suggest you let_______

a. Mary doing so

b. Mary bởi so

c. Mary does to

d. Mary to vì so

6. She_______ him when he called her.

Xem thêm: Tơ Lapsan Thuộc Loại Tơ - Tơ Lapsan Thuộc Loại Nào

a. Pretended not hear

b. Pretended she heard not

c. Pretended not lớn hear

d. Did not pretend hear

7. The doctor advised_______ late.

a. Me not staying up

b. Me not stay up

c. Me not to lớn stay up

d. I did not stay up

8. The school superintendent told me_______

a. Hurrying up

b. Lớn hurry up

c. Hurry up

d. Hurried up

9. “_______us face the enemies”, shouted the soldiers.

a. Make

b. Let

c. Leave

d. Keep

10. Mr. Brown told the schoolgirls_______ in class.

a. Don’t eat

b. Not lớn eat

c. Eat not

d. Not eat

11. I have heard Dang bầu Son_______ the piano.

a. Played

b. Plays

c. Play

d. Khổng lồ play

12. The young teachers wanted a Foreign Language Teaching workshop _______ in Ho đưa ra Minh City.

Xem thêm: 7 Bài Văn Mẫu Nghị Luận Về Ước Mơ Trong Cuộc Sống, Nlxh Về Ước Mơ

a. To lớn be holding

b. Should hold

c. Lớn be held

d. To hold

13. _______able to lớn take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass.