Bài Tập Về Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Có Đáp Án

     

Các dạng bài tập Định phương pháp Ôm so với toàn mạch chọn lọc có đáp án bỏ ra tiết

Với các dạng bài xích tập Định công cụ Ôm đối với toàn mạch tinh lọc có đáp án cụ thể Vật Lí lớp 11 tổng hợp các dạng bài tập, 100 bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải cụ thể với đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Định phương tiện Ôm đối với toàn mạch từ kia đạt điểm cao trong bài thi môn vật dụng Lí lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập về định luật ôm cho toàn mạch có đáp án

*

Bài tập trắc nghiệm

Lý thuyết Định cơ chế Ôm so với toàn mạch

A. Cầm tắt lý thuyết

1.Định nguyên tắc Ôm so với toàn mạch:

•Định mức sử dụng Ôm đối với toàn mạch:

*

Cường độ chiếc điện chạy vào mạch bí mật tỉ lệ thuậnvới

suất điện rượu cồn của mối cung cấp điện với tỉ lệ nghịch với

điện trở toàn phần của mạch đó:

*

trong đó: E là suất năng lượng điện đông của mối cung cấp (V)

r là điện trở vào của nguồn điện

RN là năng lượng điện trở tương tự của mạch ngoài

• Hiệu điện cụ mạch bên cạnh (hay hiệu điện chũm giữa hai cực của nguồn điện):

*

2.Nhận xét:

• hiện tượng đoản mạch: xẩy ra khi nối 2 rất của nguồn điện chỉ bởi dây dẫn có điện trở khôn xiết nhỏ. Lúc đoản mạch, dòng điện chạy qua có cường độ bự và bao gồm hại.

*

• Công của mối cung cấp điện bởi nhiệt lượng sản ra sinh sống mạch xung quanh và mạch trong:

*

• công suất của nguồn điện:

*

B. Tài năng giải bài tập

Áp dụng những công thức:

- Định công cụ Ôm so với toàn mạch:

*

- Hiệu điện nuốm mạch ngoài: UN = I.RN = E - Ir

- hiệu suất của nguồn điện:

*

C. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1: Đối với mạch điện bí mật gồm nguồn điện áp với mạch không tính là điện trở thì hiệu điện ráng mạch ngoài

A. Tỉ lệ thành phần thuận với cường độ dòng điện chạy vào mạch.

B. Tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

C. Bớt khi cường độ chiếc điện trong mạch tăng.

D. Tỉ lệ nghịch cùng với cường độ chiếc điện chạy trong mạch.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Ta bao gồm hiệu điện cố gắng mạch ngoại trừ UN = I.RN = E - Ir ⇒ khi I tăng thì UN giảm.

Câu 2: phân phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cường độ loại điện trong khúc mạch chỉ đựng điện trở R tỉ trọng với hiệu điện vậy U giữa hai đầu đoạn mạch với tỉ lệ nghịch với điện trở R.

B. Cường độ cái điện trong mạch bí mật tỉ lệ thuận cùng với suất điện động của mối cung cấp điện cùng tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phàn của mạch.

C. Năng suất của loại điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện chũm giữa nhì đầu đoạn mạch với cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch đó.

D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở của vật, với cường độ mẫu điện và với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua vật.

Hướng dẫn:

Chọn D.

Nhiệt lượng toả ra trên một đồ dùng dẫn tỉ trọng thuận với điện trở của vật, với bình phương cường độ loại điện với với thời hạn dòng điện chạy qua vật.

Câu 3: Một nguồn điện tất cả điện trở vào 0,1Ω được mắc với điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Lúc ấy hiệu điện nuốm giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ cái điện trong mạch là

A. I = 120 (A). B. I = 12 (A).

C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A).

Hướng dẫn:

Chọn C.

Cường độ cái điện vào mạch là

*

Câu 4: Một nguồn điện bao gồm điện trở vào 0,1Ω được mắc với năng lượng điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Lúc đó hiệu điện vắt giữa hai rất của nguồn tích điện là 12 (V). Suất điện cồn của nguồn điện là:

A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V).

C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Cường độ chiếc điện trong mạch là

*

⇒ Suất điện động của nguồn điện áp là: E = I(r + R) = 12,25(V)

Câu 5: Một nguồn điện gồm suất điện cồn E = 6 (V), năng lượng điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R. Để hiệu suất tiêu thụ sinh sống mạch ngoại trừ là 4 (W) thì năng lượng điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).D. R = 6 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn A.

Công suất tiêu tốn mạch ngoài:

*

Câu 6: sử dụng một nguồn điện nhằm thắp sáng sủa lần lượt nhị bóng đèn bao gồm điện trở R1 = 2 (Ω) với R2 = 8 (Ω), lúc đó hiệu suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của điện áp nguồn là:

A. R = 2 (Ω). B. R = 3 (Ω).

C. R = 4 (Ω). D. R = 6 (Ω).

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

*

Câu 7: Một nguồn điện tất cả suất điện cồn E = 6 (V), năng lượng điện trở vào r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R. Để hiệu suất tiêu thụ sinh hoạt mạch ngoại trừ đạt giá chỉ trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Công suất tiêu hao mạch ngoài:

*

*

*

Câu 8: biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn tích điện tăng từ bỏ R1 = 3 (Ω) đến R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện vậy giữa hai rất của mối cung cấp tăng gấp đôi lần. Điện trở vào của điện áp nguồn đó là:

A. R = 7,5 (Ω). B. R = 6,75 (Ω).

C. R = 10,5 (Ω).D. R = 7 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn D.

Ta có hiệu điện gắng mạch quanh đó

*
*

*

Câu 9: cho 1 mạch điện bí mật gồm mối cung cấp điện tất cả suất điện rượu cồn E = 12 (V), điện trở vào r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối liền với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ sinh sống mạch ngoài lớn nhất thì năng lượng điện trở R phải có mức giá trị

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Công suất tiêu thụ mạch ngoài:

*

*

*

Câu 10: cho một mạch điện bí mật gồm nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc tiếp nối với một năng lượng điện trở R. Để năng suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá chỉ trị lớn số 1 thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω) B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn C.

Công suất tiêu hao trên điện trở:

*

*

*

Cách giải bài tập Định pháp luật Ôm mang đến mạch kín

A. Cách thức & Ví dụ

1. Mạch kín cơ bản (gồm nguồn cùng điện trở thuần):

*
*

(R là năng lượng điện trở của mạch ngoài; E, r là suất điện cồn và điện trở vào của nguồn).

2. Mạch kín đáo gồm các nguồn điện cùng máy thu mắc nối liền với năng lượng điện trở thuần:

*
*

Trong đó: R là năng lượng điện trở tương tự của mạch ngoài;

E, r là suất điện động và năng lượng điện trở vào của nguồn;

E’, r’ là suất điện đụng và điện trở trong của dòng sản phẩm thu điện

với quy ước: mối cung cấp khi mẫu điện lấn sân vào từ rất âm với đi ra từ rất dương; lắp thêm thu khi mẫu điện bước vào từ cực dương cùng đi ra từ rất âm.

3. Mạch kín đáo gồm các nguồn tương tự nhau (E, r) mắc thành cỗ và điện trở thuần:

*
*
*

+ giả dụ n nguồn như là nhau mắc tiếp nối thì: Eb = nE; rb = nr.

+ ví như n nguồn kiểu như nhau mắc tuy vậy song thì:

*

+ nếu như mắc các thành phần hỗn hợp đối xứng gồm m dãy, mỗi dãy tất cả n nguồn thì:

*

Ví dụ 1: Đèn 3V – 6W mắc vào hai rất acquy (E = 3V, r = 0,5Ω). Tính điện trở đèn, cường độ chiếc điện, hiệu điện núm và công suất tiêu thụ của đèn.

Hướng dẫn:

Điện trở của đèn:

*

Cường độ mẫu điện qua đèn:

*

Hiệu điện cố của đèn: U = IR = 1,5.1,5 = 2,25V.

Công suất tiêu thụ của đèn: p = RI2 = 1,5.1,52 = 3,375W.

Ví dụ 2: Hai điện trở R1 = 2Ω, R2 = 6Ω mắc vào mối cung cấp (E, r). Lúc R1, R2 nối tiếp, độ mạnh trong mạch IN = 0,5A. Khi R1, R2 song song, độ mạnh mạch chính IS = 1,8A. Tra cứu E, r.

Hướng dẫn:

– khi ⇒ RN = R1 + R2 = 2 + 6 = 8Ω

*

– lúc

*

*

Từ (1) và (2), suy ra:

*

Ví dụ 3: mang đến mạch năng lượng điện như hình. Biết mối cung cấp điện bao gồm suất điện cồn E = 12V và bao gồm điện trở trong r = 1Ω, những điện trở R1 = 10Ω, R2 = 5Ω cùng R3 = 8Ω.

*

a)Tính tổng trở RN của mạch ngoài.

b)Tính cường độ loại điện I chạy qua nguồn điện với hiệu điện cố gắng mạch quanh đó U.

c)Tính hiệu điện thay U1 giữa hai đầu năng lượng điện trở R1.

d)Tính công suất H của nguồn điện.

Hướng dẫn:

a) RN = R1 + R2 + R3 = 23Ω

b)

*

UN = I.RN = 0,5.23 = 11,5V

c) U1 = I.R1 = 0,5.10 = 5 V

d)

*

Ví dụ 4: bao gồm mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện có suất điện điện E = 12V và có điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch ko kể R1 = 4,5Ω, R2 = 4Ω, R3 = 3Ω. Hãy tìm số chỉ của ampe kếhiệu suất của nguồn tích điện khi

*

a) K mở.

b) K đóng.

Hướng dẫn:

a) khi K mở mạch tất cả R1 tiếp nối R2 tiếp nối R3: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 11,5Ω

*
*

b) lúc khóa K đóng, A với B cùng điện thế nên chập A, B, mạch năng lượng điện vẽ lại như hình

*

Rtđ = R1 + R2 = 7,5Ω

*

Ví dụ 5: mang đến mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện tất cả suất điện hễ E = 9V cùng điện trở vào r = 1Ω. Các điện trở mạch ko kể R1 = R2 = R3 = 3Ω, R4 = 6Ω.

*

a)Tính cường độ mẫu điện chạy qua những điện trở với hiệu điện nắm hai đầu mỗi điện trở.

b)Tính hiệu điện thay giữa nhì điểm C và D.

c)Tính hiệu điện chũm 2 đầu nguồn điện và năng suất của nguồn điện.

Hướng dẫn:

a) Ta có: R23 = R2 + R3 = 6Ω

*

Rng = RAB + R4 = 8Ω;

*

U4 = I4.R4 = 6(V)

UAB = I.RAB = 2(V) ⇒ U1 = U23 = 2(V)

*
*
*

b) Hiệu điện ráng giữa nhị điểm C với D: UAB = U3 + U4 = 1 + 6 = 7(V)

*

Ví dụ 6: mang đến mạch năng lượng điện như hình: E = 12 V, r = 1 Ω, R1 = R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 5 Ω.

*

a)Tìm điện trở tương đương mạch ngoài.

b)Tìm cường độ mẫu điện mạch chính và UAB.

c)Tìm cường độ dòng điện trong những nhánh với UCD.

Xem thêm: Vị Trí Phân Bố Của Đới Nóng Có Phạm Vi Phân Bố Chủ Yếu Là ? Vị Trí Phân Bố Của Đới Nóng Trên Trái Đất Là

Hướng dẫn:

a) Ta có:

*

b)

*

UAB = I.Rng = 9,6V

c) vì R12 và R34 bởi nhau, mà chúng mắc tuy vậy song nên:

*

B. Bài tập

Bài 1.Xét mạch kín gồm nguồn điện có suất điện đụng E = 2 V, điện trở trong r = 0,1 Ω mắc với điện trở ko kể R = 99,9 Ω. Tìm hiệu điện vắt giữa hai cực của mối cung cấp điện.

Lời giải:

+ Cường độ mẫu điện vào mạch chính:

*

+ Ta có: E = U + Ir ⇒ U = E - Ir = 2 - 0,02.0,1 = 1,998V

Bài 2.Cho mạch điện trong số ấy nguồn điện gồm điện trở trong r = 1Ω. Những điện trở của mạch không tính R1 = 6Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω mắc nối liền nhau. Chiếc điện chạy trong mạch là 1A.

a) Tính suất điện hễ của nguồn điện và năng suất của mối cung cấp điện.

b) Tính công suất tỏa sức nóng của mạch kế bên và sức nóng lượng tỏa ra ở mạch quanh đó trọng thời gian t = đôi mươi phút.

Lời giải:

a) Điện trở tương đương mạch ngoài: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 11Ω

+ Ta có:

*

+ Hiệu điện nạm mạch ko kể (hiệu điện ráng hai đầu rất của nguồn): U = IRtđ = 11V

*

b) công suất tỏa nhiệt sống mạch ngoài: p. = I2Rtđ = 11W

+ nhiệt lượng lan ra sống mạch không tính trong thời gian t = 20 phút: Q = I2Rtđt = 13,2 kJ

Bài 3.Nguồn năng lượng điện (E, r), khi điện trở mạch quanh đó là R1 = 2Ω thì cường độ chiếc điện qua R1 là I1 = 8A. Khi điện trở mạch ngoài là R2 = 5Ω thì hiệu điện núm hai đầu mối cung cấp là U2 = 25V. Search E, r.

Lời giải:

*

Khi R = R1 = 2Ω, ta có:

*

Khi R = R2 = 5Ω:

*

⇒ 5E - 25r - 125 = 0 (2)

Từ (1) với (2), ta có:

*

Bài 4.Mạch kín gồm điện áp nguồn (E = 200 V, r = 0,5Ω) cùng hai năng lượng điện trở R1 = 100 Ω, R2 = 500 Ω mắc nối tiếp. Một vôn kế mắc song song với R2, thì số chỉ của chính nó là 160 V. Tính năng lượng điện trở của vôn kế.

Lời giải:

Giả sử năng lượng điện trở của vôn kế không quá lớn so với điện trở của những điện trở thuần

*

+ điện thoại tư vấn RV là năng lượng điện trở vôn kế.

+ Điện trở tương tự mạch ngoài:

*

+ cái điện trong mạch chính:

*

+ Lại có: I = I2 + Iv. Với:

*

+ vì vậy ta có:

*

Bài 5.Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện bao gồm E = 12V,và điện trở trong r = 0,1Ω. Những điện trở mạch bên cạnh R1 = R2 = 2Ω, R3 = 4Ω, R4 = 4,4Ω.

*

a)Tính cường độ cái điện chạy qua những điện trở với hiệu điện cố gắng hai đầu mỗi điện trở.

b)Tính hiệu điện nuốm UCD. Tính hiệu suất tiêu thụ của mạch ko kể và công suất nguồn điện.

Lời giải:

a) R23 = R2 + R3 = 6Ω

*

→ RAB + R4 = 5,9 Ω

*

I4 = I = 2 A ⇒ U4 = I4.R4 = 8,8 V

UAB = I.RAB ⇒ U23 = U1

*

I2 = I3 = I23 = 0,5A

*

b) Hiệu điện núm giữa nhị điểm C, D: UCD = U3 + U4 = 2 + 8,8 = 10,8V

+ năng suất mạch ngoài: Pngoai = I2Rtđ = 22. 5,9 = 23,6W

*

Bài 6.Có mạch điện như hình vẽ. Những điện trở mạch xung quanh R1 = 6Ω, R2 = 5,5Ω. Điện trở của ampe kế và khóa K không xứng đáng kể, năng lượng điện trở của vôn kế siêu lớn. Lúc K mở vôn kế chỉ 6V. Khi K đóng vôn kế chỉ 5,75 V, tính E, r với số chỉ ampe kế khi đó.

*

Lời giải:

Khi khoá K mở, trong mạch không có dòng điện. Ta có: Uv = E = 6V

+ Khi đóng K, trong mạch có dòng điện:

*

+ Số chỉ vôn kế V đó là hiệu điện vậy hai rất của mối cung cấp nên:

*

+ Số chỉ của ampe kế A đó là dòng điện trong mạch thiết yếu nên: IA = I = 0,5 A

Cách giải bài tập Ghép những nguồn điện thành bộ

A. Phương pháp & Ví dụ

Mắc nguồn điện thành bộ:

•Mắc nối tiếp:

*

Eb = E1 + E2 + ... + En

rb = r1 + r2 + ... + rn

Nếu có n bộ giống nhau (E, r)

*

•Mắc xung đối:

*
*

•Mắc tuy nhiên song:

*
*

Nếu có n bộ giống nhau:

*

•Mắc hỗn hợp xung đối:

*
*

Với m là số nhánh, n là số nguồn trong mỗi nhánh.

Ví dụ 1: có n acquy (E,r) tương đương nhau nối với năng lượng điện trở mạch bên cạnh R. Tìm điều kiện để cường độ dòng điện qua R khi n acquy nối liền hoặc tuy nhiên song phần lớn như nhau.

Hướng dẫn:

- khi n acquy nối tiếp, ta có: Eb = nE và rb = nr

*

- lúc n acquy song song, ta có: Eb = E với rb = r/n

*

- Để cái điện qua R lúc n acquy thông liền hoặc tuy nhiên song đều đồng nhất thì:

*

⇔ nR + r = R + nR ⇒ R = r.

Ví dụ 2: Điện trở R = 2Ω mắc vào trong 1 bộ nguồn gồm hai pin tương tự nhau. Khi nhì pin nối tiếp, cường độ qua R là I1 = 0,75A. Khi hai pin song song độ mạnh qua R là I2 = 0,6A. Tìm kiếm e, r0 của mỗi pin.

Hướng dẫn:

- lúc 2 sạc mắc nối tiếp: Eb = 2e; rb = 2r0.

Ta có:

*

⇔ 0,75 + 0,75r0 = e (1)

- lúc 2 pin sạc mắc song song:

*

Ta có:

*

⇔ 2,4 + 0,6r0 = 2e (2)

- từ (1) cùng (2), ta có:

*

Ví dụ 3: bao gồm 18 pin tương tự nhau, từng pin tất cả e = 1,5V, r0 = 0,2Ω được mắc thành 2 dãy tuy nhiên song, mỗi dãy 9 pin sạc nối tiếp. Điện trở R = 2,1Ω mắc vào hai đầu bộ pin trên.

a) Tính suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở trong tương tự của bộ nguồn.

b) Tính độ mạnh qua R.

Hướng dẫn:

*

a)Suất điện hễ và điện trở trong tương đương của cỗ nguồn

*

b)

*

Ví dụ 4: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, từng pin có e = 1,5V, r0 = 1Ω, R = 6Ω. Tra cứu cường độ loại điện qua mạch chính.

*

Hướng dẫn:

*

EAM = ne = 2.1,5 = 3V; EMB = n"e = 3.1,5 = 4,5V

⇒ Eb = 3 + 4,5 = 7,5V

*
*
*

Ví dụ 5: có N = 80 nguồn giống như nhau, mỗi nguồn gồm e = 1,5V, r0 = 1Ω mắc thành x dãy tuy nhiên song, mỗi hàng y mối cung cấp nối tiếp. Mạch kế bên là điện trở R. Tìm x, y để cường độ qua R to nhất.

Xét lúc R bằng:

a) 5Ω.

b) 6Ω.

Hướng dẫn:

*

Ta có: Eb = yE = 1,5y;

*

xy = N = 80 (2)

Cường độ loại điện qua năng lượng điện trở R:

*

Thay (2) vào (3) ta được:

*

Để y = ymax thì M = (Rx + y) đạt rất tiểu.

Vì x, y phần đông dương bắt buộc theo bất đẳng thức Cô–si:

*

Dấu ‘=’ xẩy ra khi Rx = y (4)

Kết hợp (4) với (2), ta có:

*

a)Với R = 5Ω ⇒

*

Vậy: với R = 5Ω thì bộ nguồn gồm 4 dãy và mỗi dãy có 20 acquy.

b)Với R = 6Ω ⇒

*

Vì x, y nguyên cùng xy = 80 đề xuất suy ra x = 4; y = 20.

Vậy: cùng với R = 6Ω thì bộ nguồn có 4 dãy cùng mỗi hàng có 20 acquy.

B. Bài xích tập

Bài 1.Cho mạch điện như hình vẽ, bộ nguồn gồm 2 dãy, mỗi hàng 4 sạc pin nối tiếp, từng pin có: e = 1,5V, r0 = 0,25Ω, mạch ngoài, R1 = 12Ω, R2 = 1Ω, R3 = 8Ω, R4 = 4Ω. Biết cường độ loại điện qua R1 là 0,24A. Tính:

*

a) Suất điện cồn và năng lượng điện trở trong của bộ nguồn tương đương.

b) UAB và cường độ cái điện qua mạch chính.

c) cực hiếm điện trở R5.

Lời giải:

*

a) Eb = ne = 4.1,5 = 6V;

*

b) Hiệu điện thay giữa nhì điểm A, B là:

UAB = U1 + U3 = I1R1 + I3R3 = I1(R1 + R3)(vì I1 = I3)

⇒ UAB = 0,24.(12 + 8) = 4,8V.

*

I = I1 + I2 = 0,24 + 0,96 = 1,2A.

c)

*

⇒ RNI + rbI = Eb ⇒ UN = Eb – rbI = 6 – 0,5.1,2 = 5,4V.

Mặt khác: UN = UAB + U5 ⇒ U5 = UN – UAB = 5,4 – 4,8 = 0,6V.

*

Bài 2. mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ, mỗi nguồn có: e = 1,5V, r0 = 1Ω, R1 = 6Ω, R2 = 12Ω, R3 = 4Ω.

*

Tìm cường độ dòng điện qua mạch chính.

Lời giải:

*

Eb = EAM + EMN + EBC ⇒ Eb = e + e + e = 3e = 3.1,5 = 4,5V

rb = rAM + rMN + rBC

*
*
*

Bài 3. cho mạch điện như hình vẽ, mỗi nguồn e = 12V, r0 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω, R1 = 2R4, RV khôn xiết lớn.

*

a) Vôn kế chỉ 2V. Tính R1, R4.

b)Thay vôn kế bằng ampe kế gồm RA = 0. Tra cứu số chỉ của ampe kế.

Lời giải:

*

a) Ta có: Eb = e = 12V; rb = R0/2 = 1Ω

*
với UAB = 2V;

*
⇒ I = 1A

Mặt khác:

*
⇒ IRN + Irb = Eb

*

Và RN = R1 + R23 + R4 = 3R4 + R23 = 3R4 + 2

*

và R1 = 2R4 = 2.3 = 6Ω.

b) bởi RA = 0 cần ta rất có thể bỏ R2 cùng R3. Cường độ cái điện qua mạch:

*

Bài 4. có 7 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn gồm e = 6V, r0 = 2/3Ω mắc như hình vẽ. R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, RA = 0. Tìm số chỉ của ampe kế.

*

Lời giải:

*

Vì RA = 0 đề xuất nguồn giữa hai điểm mắc ampe kế bị nối tắt.

Ta có: Eb = ne = 3.6 = 18V

*

RN = R3 + R12

=

*

*

Số chỉ ampe kế: IA = I0 – I1

với

*

*

⇒ IA = 9 – 1,8 = 7,2A.

Bài 5.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Chung Của Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ Là1, Đặc Điểm Chung Của Hợp Chất Hữu Cơ Lớp 11

gồm 16 nguồn tương đương nhau, mỗi nguồn e = 2V, r0 = 1Ω, mắc thành nhị dãy tuy vậy song, mỗi hàng x và y nguồn nối tiếp. Mạch ko kể là R = 15Ω. Tìm kiếm x, y để cường độ sang một dãy bằng 0.