Bài tập về modal verbs lớp 8

     

Modal verb hay có cách gọi khác là động từ bỏ bất phép tắc trong giờ Anh, thường thì những dạng bài tập modal verb hay xuất hiện trong hầu như các bài bác tập. Đây được xem như là điểm ngữ pháp cơ phiên bản và quan trọng nhất đối với các bạn học sinh. Chính vì như vậy chắc chắn bọn họ nên nắm rõ các dạng bài tập này thì mới rất có thể học tốt một cách trọn vẹn cho môn học. Hãy cùng tham khảo qua một số bài tập về modal verb ngay dưới đây nhé!


*

*

*

*

*

Bài 1: Đọc những câu sau đây và lựa chọn động từ bỏ khiếm khuyết cân xứng nhất để điền vào nơi trống:

1. ………….. You

C. Will

D. Could.Bạn vẫn xem: bài bác tập về modal verbs lớp 8

2. Unless he runs, he ………… catch the train.

Bạn đang xem: Bài tập về modal verbs lớp 8

A. Will

B. Mustn’t

C. Wouldn’t

D. Won’t

3. Jenny’s engagement ring is enormous! It …………… have cost a fortune.

A. Must

B. Might

C. Will

D. Should

4. I ……………… be delighted to lớn show you round the factory.

A. Ought to

B. Would

C. Might

D. Can

5. Young people …………………. Obey their parents.

A. Must

B. May

C. Will

D. Ought to

ĐÁP ÁN:

1 – C

2 – D

3 – A

4 – B

5 – A

Bài 2: sử dụng must have been, can’t(couldn’t) have been, have to/had lớn (be) & didn’t have lớn (be) điền thích hợp vào nơi trống của câu còn thiếu tiếp sau đây sao cho phù hợp:

1. He knows a lot about flying plane. He …………. A pilot when he was young.

2. John ………… at the bank until 10, so he arrived here five minutes ago.

3. We had enough foreign currency left at the end of the holiday, so I …………………. Buy any more.

4. There ………………….. An accident on South Street because the road is closed off.

5. You …………………… waiting long. After all, I’m only five minutes late.

ĐÁP ÁN:

1 – must have been

2 – didn’t have to lớn be

3 – didn’t have to

4 – must have been

5 – didn’t have to be

Bài 3: Dùng những modal verb vẫn biết nhằm viết lại các câu sau, làm sao để cho phù hợp:

2. I am sure that John is not the thief. (can’t)

………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Lớp 10 Năm 2020-2021 Đồng Nai Môn Văn Đồng Nai 2021

3. I think you should give up smoking immediately. (had)I think you ………………………………………………………………………………………………………………….

4. It’s very inconvenient if you can’t drive. (able)

………………………………………………………………………………………………………………….

5. I am sure that the mèo is in the house somewhere. (must)

………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN:

1. I have khổng lồ bring my passport.

2. I am sure that John can’t be the thief.

3. I think you had better give up smoking immediately.

4. It is very inconvenient if you aren’t able to drive.

5. I am sure that the cat must be in the house somewhere.

Bài 4: Viết lại câu dưới sao mang lại nghĩa không cụ đổi:

1. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)You ……………………………………………. When you heard the news

2. Someone almost certainly broke the window on purpose ( must)The window ……………………………………………. On purpose

3. It is possible that one of the men died on the mountain (may)One of the men……………………………………………. On the mountain.

Xem thêm: Sáng Tạo Hoạ Tiết Trang Trí, Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 3: Vẽ Trang Trí

4. The thief almost certainly came in through the window (come)The thief……………………………………………. Through the window

5. It wasn’t necessary for you to vị all this work (needn’t)You ……………………………………………. All this work

6. I’m sure you are very tired after working so hard (must)You……………………………………………. After working so hard

7. I’m sure that you were driving too fast (been)You ……………………………………………. Too fast

8. If he is not in the office, then I’m sure he’s working at trang chủ ( must)If he is not in the office, he …………………………………………….

ĐÁP ÁN:

1. You must have been surprised when you heard the news

2. The window must have been broken on purpose

3. One of the men may have died on the mountain

4. The thief must have come in through the window

5. You needn’t have done all this work

6. You must be tired after working so hard

7. You must have been driving too fast

8. If he is not in the office, he must at home

Vừa rồi là một số trong những kiến thức cơ bản liên quan cho modal verb, cùng với một trong những dạng bài bác tập modal verb nhỏ dại để các bạn thực hành. Qua những tin tức về modal verb hôm nay, hi vọng đã giúp các bạn củng nuốm được con kiến thức. Chúc các bạn học xuất sắc nhé!