C2H4BR2 = C2H4 + BR2

     

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 được thpt Sóc Trăng soạn là phương trình phản nghịch ứng khi dẫn khí etilen qua dung dịch Brom bao gồm màu da cam, tiếp đến phản ứng làm mất đi màu dung dịch. Hi vọng tài liệu này để giúp ích cho chúng ta học sinh trong quá trình làm bài xích tập. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: C2h4br2 = c2h4 + br2


1. Phương trình phản bội ứng cộng của etilen với hỗn hợp Brom

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br 

Etilen Brom Đi brommetan

Bạn sẽ xem: C2H4 + Br2 → C2H4Br2


C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2. Cách tiến hành thí nghiệm etilen với dung dịch Brom

Dẫn khí etilen qua dung dịch brom gồm màu da cam

3. Hiện tại tượng nhận ra etilen với hỗn hợp Brom

Dung dịch brom đã bị mất mùa

4. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phản ứng đặc thù của khí etilen là

A. Làm phản ứng cháy.

B. Bội nghịch ứng thế.

C. Phản bội ứng cộng.

D. Phản nghịch ứng phân hủy.


Câu 2. Trong chống thí nghiệm, fan ta đun rượu etylic với hóa học xúc tác là H2SO4 đặc, ở ánh nắng mặt trời 170°C nhằm điều chế khí X. Khí X là

A. Cl2.

B. CH4.

C. C2H4.

D. C2H2.


Câu 3. Đốt cháy trọn vẹn 5,6 lít khí etilen ngơi nghỉ đktc đề nghị dùng lượng oxi (ở đktc) là

A. 11,2 lít.

B. 16,8 lít.

C. 22,4 lít.

D. 33,6 lít.


Câu 4. Trùng thích hợp 1 mol etilen (với năng suất 100 %) sinh sống điều kiện phù hợp thì thu được khối lượng polietilen là

A. 7 gam.

B. 14 gam.

Xem thêm: Thành Phần Chính Của Xác Thực Vật Là : A, Thành Phần Chính Của Xác Thực Vật Là

C. 28 gam.

D. 56 gam.


Câu 5. Khí metan có lẫn một lượng bé dại khí etilen. Để thu được metan tinh khiết, ta dẫn hỗn hợp khí qua

A. Dung dịch brom.

B. Hỗn hợp phenolphtalein.

C. Dung dịch axit clohidric.

D. Dung dịch nước vôi trong.


Câu 6. Etilen có các đặc thù hóa học tập sau:

A. Gia nhập phản ứng cộng, phản nghịch ứng trùng hợp, phản nghịch ứng với dung dịch tí cùng phản ứng cháy.

B. Chỉ tham gia phản ứng cầm cố và phản nghịch ứng với dung dịch thuốc tím.

C. Chỉ thâm nhập phản ứng cháy.

D. Chỉ gia nhập phản ứng cộng, phản nghịch ứng trùng hợp, không gia nhập phản ứng cháy.


Câu 7. Hỗn vừa lòng khí X bao gồm H2 và C2H4 có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X đi qua Ni đun nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với He là 5. Công suất của bội phản ứng hidro hóa là?

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%


Đáp án C

Giả sử lấy 1 mol các thành phần hỗn hợp X.

Gọi x, y lần lượt là số mol của H2, C2H4

Ta có theo giả sử

=> x + y = 1 (1)

MX= (28x + 2y)/(x + y) = 3,75.4 (2)

Từ (1) với (2) => x = y = 0,5 mol

Hiệu suất tính theo H2 hoặc C2H4 phần nhiều như nhau

Áp dụng công thức:

MX/MY = nY/nX=> nY = (nX.MX)/MY = (1.3,75.4)/5.4= 0,75

=> nH2 phản nghịch ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol

=> H = 0,25/0,5.100% = 50%

Đáp án phải chọn là: C


…………………….

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã chuyển tới các bạn bộ tư liệu rất hữu dụng C2H4 + Br2 → C2H4Br2. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu chăm đề Toán 9, chăm đề trang bị Lí 9, lý thuyết Sinh học 9, Giải bài bác tập hóa học 9, Tài liệu học hành lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Số đông hành vi xào nấu đều là gian lận.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh Học 12 Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã Và Dịch Mã, Sinh Học 12 Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã


*
*

*

Cách nhân 2 lũy thừa cùng số mũ khác cơ số và bài tập áp dụng – Toán 6 siêng đề


*

Cách nhân 2 lũy thừa cùng cơ số không giống số nón và bài xích tập áp dụng – Toán 6 chăm đề


Bài tập về dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 3, 9 và biện pháp giải – Toán 6 chăm đề


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình coi xét này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.