Các trạm thu phí trên tuyến QL5 cũ + mới

Từ 12/03/2020, các trạm thu phí trên QL5 sẽ bắt đầu thu phí tự động ETC.

Từ 12/03/2020, các trạm thu phí trên QL5 sẽ bắt đầu thu phí tự động ETC.