CÁCH MẠNG TÂN HỢI LỊCH SỬ 11

     

Tìm hiểu giải pháp mạng Tân Hợi lớp 11

Cách mạng Tân Hợi lớp 11 là trong những bài giảng đặc biệt quan trọng nằm trong công tác dạy và học lịch sử dân tộc phổ thông lớp 11. Lịch sử dân tộc đã ghi lại cuộc biện pháp mạng này còn mang tên gọi là Cách mạng Trung Quốc tuyệt Cách mạng 1911. Để bao gồm thêm đông đảo thông tin chi tiết về cuộc giải pháp mạng này, cùng tìm hiểu thêm kiến thức tổng thích hợp dưới đây.

Bạn đang xem: Cách mạng tân hợi lịch sử 11


*

-Nguyên nhân

+Do sự mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân với chính sách phong kiến với đế quốc⇒Cách mạng Tân Hợi

+Bởi bên Mãn Thanh hèn yếu cản trở sự phát triển của đất nước⇒trao quyền khai thác đường sắt cho lũ đế quốc, làm buôn bán rẻ tiện ích của dân tộc.

-Nội dung

+2-1912 Tôn Trung đánh từ chức

+ 3 – 1912, Viên ráng Khải tuyên ba nhậm chức Đại Tổng thống china Dân quốc =>Cách mạng Tân Hợi 1911 chấm dứt.

⇒Chế độ phong con kiến quân phiệt quay lại nắm quyền làm chủ Trung Quốc.

-Ý nghĩa

+Cuộc bí quyết mạng dân chủ bốn sảnđầu tiên bao gồm đường lối và ách thống trị lãnh đạo rứa thể.

+Cách mạng đã dứt chế độ quân chủ chăm chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường mang lại chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

-Kết quả

+Chế độ phong loài kiến triều đình Mãn Thanh ở trung quốc thời kỳ này bị lật đổ.

+Nước nước trung hoa Dân Quốc ra đời, dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu lăm ở Trung Quốc.

+Công thừa nhận quyền tự do dân nhà và đồng đẳng của những công dân.

Lưu ý: cuộc cách mạng này thành công xuất sắc nhưng chưa hẳn là cuộc phương pháp mạng triệt để


*

– Nguyên nhân: mâu thuẫn giữa dân chúng với cơ chế phong kiến và đế quốc.

– Nội dung:

+ 10 – 10 – 1911: cách mạng bùng nổ ở Vũ Sương, nhanh chóng lan ra khắp khu vực miền nam và miền trung Trung Quốc.

Xem thêm: Lý Thuyết Sự Rơi Tự Do - Công Thức Tính Gia Tốc Rơi Tự Do

+ 29 – 12 – 1911:. Lực lượng giải pháp mạng tuyên bố ra đời Trung Hoa Dân Quốc, thai Tôn Trung Sơn làm cho đại tổng thống, thông qua hiến pháp.

+ 2 – 1912: Tôn Trung sơn từ chức, trao quyền lại đến Viên vậy Khải. Cuộc giải pháp mạng kết thúc.

– Ý nghĩa: Đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, xong chế độ quân chủ siêng chế tồn tại lâu lăm ở Trung Quốc, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.


Cách mạng Tân Hợi (1911)

Mục 1

1. Tại sao bùng nổ

- Ngày 9 - 5 - 1911, cơ quan ban ngành Mãn Thanh ra dung nhan lệnh “Quốc hữu hóa mặt đường sắt”, thực tế là trao quyền sale đường sắt cho những nước đế quốc, buôn bán rẻ quyền lợi dân tộc.

=> Sự khiếu nại này vẫn châm ngòi cho biện pháp mạng Tân Hợi bùng nổ.

Mục 2

2. Diễn biến:


- Ngày 10 - 10 - 1911,Cách mạng Tân Hợi nở rộ và giành thắng lợi tại Vũ Xương, tiếp nối lan sang tất cả các tỉnh miền nam bộ và khu vực miền trung của Trung Quốc.

- Ngày 29 - 12 - 1911,Chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập và hoạt động Trung Hoa Dân quốc và thai Tôn Trung Sơn làm cho Tổng thống.

-Tháng 2 - 1912,Tôn Trung Sơn đang mắc sai trái là thảo luận với Viên thế Khải (quan đại thần của nhà Thanh), gật đầu đồng ý nhường đến ông ta lên làm Tổng thống biện pháp mạng coi như chấm dứt.


*

Lược đồ cách mạng Tân Hợi

Mục 3

3. Ý nghĩa:

- bí quyết mạng Tân Hợi là một trong những cuộc bí quyết mạng dân chủ bốn sản, sẽ lật đổ cơ chế phong kiến chăm chế Mãn Thanh, thành lập và hoạt động Trung Hoa Dân quốc, tạo đk cho nền tài chính Tư phiên bản chủ nghĩa ở trung hoa phát triển.

Xem thêm: Lý Thuyết Công Nghệ 10 Bài 22 : Quy Luật Sinh Trưởng, Phát Dục Của Vật Nuôi

- phương pháp mạng Tân Hợi có ảnh hưởng lớn đến trào lưu giải phóng dân tộc ở châu Á, trong các số ấy có Việt Nam.

kimsa88
cf68