CASO3 CÓ KẾT TỦA KHÔNG

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Bài 3*: mang đến m gam láo hợp tất cả CaCO3 với CaSO3 chức năng với dung dịch HCl loãng dư thấy bay ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí sống đktc. Cho toàn thể lượng tất cả hổn hợp khí trên kêt nạp hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra (m + a) gam kết tủa. Hãy tính a

giúp em cùng với ạ

 


(CaCO_3 + 2HCl ightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O) (1)

(CaSO_3 + 2HCl ightarrow CaCl_2 + SO_2 + H_2O) (2)

(Ba(OH)_2 + CO_2 ightarrow BaCO_3 + H_2O) (3)

(Ba(OH)_2 + SO_2 ightarrow BaSO_3 + H_2O) (4)

2 PTHH (3) và (4) tạo ra muối th-nc và nước vị Ba(OH)2 dư

(n_H_2= dfrac4,4822,4= 0,1 mol)

Theo PTHH:

(n_khí= n_H_2= 0,2 mol)

Bảo toàn thành phần C và S

Ta bao gồm nC và nS trong 2 muối hạt canxi ban sơ bằng nC và nS trong 2 muối ba sau

Nên n(CO_3) và n(SO_3) trong muối hạt canxi lúc đầu và n(CO_3) và n(SO_3) trong muối ba sau bằng nhau

Vậy a là cân nặng tăng lên từ bỏ Ca lên Ba

Tăng sút khối lượng:

Từ Ca lên tía tăng 137 - 40= 97 g tạo 1 mol khí 

=> Từ Ca lên cha tăng 0,2 . 97= 19,4 g chế tác 0,2 mol khí

Vậy a= 19,4 g

 

 

 


Đúng 0
bình luận (0)

Cho m gam hỗn hợp bao gồm CaCO 3  và  CaSO 3 chức năng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ngơi nghỉ đktc. Cho cục bộ lượng các thành phần hỗn hợp khí trên dung nạp hết vào hỗn hợp tía OH 2  dư thấy tạo thành (m + a) gam kết tủa. Hãy tính a.

Bạn đang xem: Caso3 có kết tủa không


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi hủy

CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O +  co 2

CaSO 3 + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O +  SO 2

co 2 + tía OH 2 → BaCO 3 +  H 2 O

SO 2 + tía OH 2 → BaSO 3 +  H 2 O

Theo các phương trình chất hóa học ta tất cả :

n CaCO 3 = n teo 2 = n BaCO 3 ;  n CaCO 3 = n SO 2 = n BaCO 3

Vậy  m BaCO 3 , BaSO 3 - m CaCO 3 , CaSO 3  = n muoi (137 - 40) = 97. N muoi

mà n muoi = n teo 2 , SO 2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

=> (m + a) - m = 97.0,2 => a = 19,4g


Đúng 0

comment (0)

dẫn 2,24 lít khí so2(đktc) vào 200ml hỗn hợp Ca(oh)2 ( vừa đủ) sản phẩm là muối Caso3. Tính trọng lượng kết tủa sản xuất thành


Lớp 9 hóa học
2
0
Gửi hủy

(n_SO_2=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight)\PTHH:SO_2+Caleft(OH ight)_2 ightarrow CaSO_3downarrow+H_2O\Rightarrow n_CaSO_3=n_SO_2=0,1left(mol ight)\Rightarrow m_CaSO_3=120cdot0,1=12left(g ight))


Đúng 2

bình luận (0)

(n_SO_2=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight))

PTHH: SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Mol: 0,1 0,1

(m_CaSO_3=0,1.120=12left(g ight))


Đúng 1
bình luận (0)

mn mang lại em hỏi pt gì cơ mà kim loại tác dụng với muối bột thu được khí, kết tủa trắng cùng kết tủa xanh vậy ạ


Lớp 9 hóa học
4
0
Gửi bỏ

Nhiều loại lắm em, kết tủa trắng thường là của AgCl nhé, khí thường không tồn tại đâu, còn kết tủa xanh là của bazơ của đồng (VD: Cu(OH)2)


Đúng 0

bình luận (2)

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓


Đúng 0

phản hồi (2)

(-Ag+TiCl_4--->AgCldownarrow+TiCl_3)

(-2Al+2NH_3--->2AlN+3H_2uparrow)

(-Baleft(OH ight)_2+CuSO_4--->Culeft(OH ight)_2downarrow+BaSO_4downarrow)


Đúng 0
phản hồi (1)

Dẫn X (ml) vào khí sunfuro (đktc) vào 150ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M (đủ) để chế tạo thành kết tủa CaSO3

a) Tính cân nặng kết tủa

b) khẳng định X


Lớp 9 Hóa học bài xích 2. Một vài oxit đặc biệt
1
0
Gửi hủy

Ca(OH)2 + SO2 ( ightarrow)CaSO3 + H2O

nCa(OH)2=0,15.1=0,15(mol)

Theo PTHH ta có:

nCa(OH)2=nSO2=nCaSO3=0,15(mol)

mCaSO3=0,15.120=18(g)

VSO2=0,15.22,4=3,36(lít)=3360(ml)


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho hỗn hợp X gồm: Fe, ZnO với M g S O 3 vào dung dịch H 2 S O 4 (loãng, dư) thu được dung dịch Y với khí Z.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật 8 Vẽ Truyện Cổ Tích Lớp 8 Đơn Giản, Vẽ Truyện Cổ Tích Lớp 8 Đơn Giản

- đến Z lội qua nước vôi vào dư thu được hóa học rắn G.

Xem thêm: Chính Phủ Ta Kí Với Pháp Hiệp Định Sơ Bộ Ngày 6-3-1946 Và Tạm Ước Ngày 14-9-1946 Nhằm Mục Đích Gì

- cho dd NaOH dư vào hỗn hợp Y thu được kết tủa Q với dung dịch R. Nung Q quanh đó không khí đến khối lượng không thay đổi được hóa học rắn T. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Xác định các chất bao gồm trong Y, Z, G, Q, R, T với viết các PTHH xảy ra.


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Cho em hỏi Đề hỏi tính Nồng độ phần trăm các chất sau phản nghịch ứng, trả sử sau bội nghịch ứng bao gồm kết tủa thì gồm tính C% của hóa học kết tủa đấy ko ạ ?

 


Lớp 9 hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
1
0
Gửi bỏ

Để tính nồng độ phần trăm các chất sau bội nghịch ứng, đưa sử sau làm phản ứng bao gồm chất kết tủa thì không tính C% của hóa học kết tủa đấy nhé!


Đúng 0
comment (0)

Hòa tan hoàn toàn 18,4g hỗn hợp X gồm MgO và MgSO3 phải dùng a ml hỗn hợp H2SO4 1M.Sau phản ứng thu đucợ V lít khí SO2(đktc).Dẫn V lít SO2 vào dung dịch nước vôi vào dư, thu được 12g kết tủa. A.Viết PTHH b.Tính a, V,khối lượng mỗi chất trong X


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
0
0
Gửi diệt

 

Y

T

Xanh

Không đổi

Nước Brom

Kết tủa trắng

ko tất cả kết tủa

Chất X, Y, Z, T theo lần lượt là:


Lớp 11 hóa học
1
0
giữ hộ Hủy

Đáp án B


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
thuphikhongdung.vn