Bài tập chia hai lũy thừa cùng cơ số

     

Ở bài xích trước những em đã học biện pháp nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, tiếp theo trong bài viết này bọn họ sẽ có tác dụng quen quy tắc chia 2 lũy thừa thuộc cơ số, đó cũng là trong những quy tắc đặc biệt quan trọng các em đề xuất ghi nhớ.

Bạn đang xem: Bài tập chia hai lũy thừa cùng cơ số


Công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số được viết như vậy nào? bài viết dưới đây bọn họ sẽ trả lời thắc mắc này, đồng thời áp dụng công thức chia 2 lũy thừa cùng cơ số để giải một trong những bài tập minh họa.

1. Phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số

• Khi phân tách hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số cùng trừ những số mũ.

Công thức phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số:

 am : an = am - n (a ≠ 0, m ≥ n ).

• Quy ước: a0 = 1 (a ≠ 0).

* Ví dụ: 28: 25 = 28-5 = 23 = 8

> lưu ý:

- số đông số thoải mái và tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

 

*

 

*

 

*

.........

* Ví dụ: 1234 = 103.1 + 102.2 + 10.3 + 4

2. Bài bác tâp áp dụng quy tắc phân chia 2 lũy thừa thuộc cơ số

* Bài 67 trang 30 sgk Toán 6 Tập 1: Viết công dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 38:34 b) 108:102 c) a6:a (a khác 0)

* Lời giải: 

a) 38:34 = 38-4 = 34

b) 108:102 = 108-2 = 106

c) a6:a = a6-1 = a5 (lưu ý: a = a1).

* bài 68 trang 30 sgk Toán 6 Tập 1: Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân tách rồi tính thương.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1, Tập 2, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1, Tập 2

Cách 2: phân chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

* Lời giải:

a) Cách 1: 210 = 1024; 28 = 256

⇒ 210 : 28 = 1024 : 256 = 4

Cách 2: 210 : 28 = 210 – 8 = 22 = 4.

b) Cách 1: 46 = 4096; 43 = 64

⇒ 46 : 43 = 4096 : 64 = 64.

Cách 2: 46 : 43 = 46 – 3 = 43 = 64.

c) Cách 1: 85 = 32768; 84 = 4096

⇒ 85 : 84 = 32768 : 4096 = 8

Cách 2: 85 : 84 = 85 – 4 = 81 = 8.

d) Cách 1: 74 = 2401 ⇒ 74 : 74 = 2401 : 2401 = 1.

Cách 2: 74 : 74 = 74 – 4 = 70 = 1.

Xem thêm: Đinh Văn Lộc ( Richdadloc Lừa Đảo Khi Ăn Cắp Mồ Hôi Của Người Khác


Tóm lại, nội dung phải ghi lưu giữ về quy tắc phân tách 2 lũy thừa cùng cơ số chính là công thức tính phân chia 2 lũy thừa sau: am:an = am-n. Các em hãy làm cho nhiều bài bác tập để ghi nhớ cách làm này.