CHIA SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ LỚP 3

     

việc chia số gồm hai chữ số cho số bao gồm một chữ số toán lớp 3 nhỏ được học tập cách thực hiện phép tính chia. Cùng tò mò bài học tập này với thuphikhongdung.vn nhé!Bài học này thuphikhongdung.vn hỗ trợ cho các con quá trình thực hiện việc chia số bao gồm hai chữ số đến số bao gồm một chữ số toán lớp 3, cùng rất đó là các dạng bài tập vận dụng. Để thay chắc lưu giữ lâu, những con cần liên tiếp ôn tập chịu khó làm bài tập.

Bạn đang xem: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số lớp 3

1. Phân tách số bao gồm hai chữ số mang đến số gồm một chữ số

1.1. Hướng dẫn thực hiện phép chia

Ví dụ: triển khai phép tính sau

a) 75 : 5 = ?

b) 84 : 3 = ?

Giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

*

7 phân tách 5 được 1, viết 1;

1 nhân 5 được 5, 7 trừ 5 được 2

Hạ 5 được 25 phân chia 5 bằng 5, viết 5

5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0

Vậy 75 : 5 = 15

*

8 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 được 6, 8 trừ 6 bởi 2,

Hạ 4, được 24 phân tách 3 bởi 8, viết 8

8 nhân 3 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 84 : 3 = 28

2. Một số xem xét khi thực hiện chia

Đặt tính theo đúng cột, đúng số, đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Thực hiện tại phép tính trường đoản cú trái sáng phải, từ bỏ cột hàng chục và hàng solo vị.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 17 : Sự Chuyển Hóa Và Bảo Toàn Cơ Năng

Mỗi lần tính đều nên trải qua cha bước tính nhẩm: chia, nhân, trừ; mỗi lần chia đều được 1 chữ số sinh hoạt thương

3. Bài tập thực hành thực tế - có lời giải

3.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

3.1.1. Bí quyết làm

*

3.1.2. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 92 : 4

b) 65 : 5

c) 66 : 3

d) 70 : 2

3.1.3. Phương pháp giải

Đặt tính rồi tính ta có:

*

9 phân tách 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 được 8, 9 trừ 8 bằng 1

Hạ 2, được 12 phân chia 4 được 3, viết 3

3 nhân 4 bởi 12, 12 trừ 12 bằng 0

*

6 phân tách 5 bởi 1, viết 1

1 nhân 5 bởi 5; 6 trừ 5 bởi 1

Hạ 5, được 15 phân tách 5 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 15 trừ 15 bằng 0

*

6 phân tách 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 6; 6 phân chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0

*

7 chia 2 bởi 3; viết 3

3 nhân 2 bởi 6; 7 trừ 6 bởi 1

Hạ 0, được 10 chia 2 bởi 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

3.2. Dạng 2: câu hỏi đố

3.2.1. Biện pháp làm

*

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1: Mẹ gồm 18 quả cam, bà mẹ chia mang đến Lan ⅓ số cam mà chị em có. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu trái cam?

Bài 2: Năm nay chị em 34 tuổi, 6 năm nữa thì tuổi của Minh bằng ¼ tuổi của mẹ. Hỏi hiện nay Minh từng nào tuổi?

Bài 3: hàng ngày Hải phải quốc bộ tới ngôi trường với thời hạn là ⅕ giờ.

Xem thêm: Bài 31 Trang 65 Sgk Toán 7 Tập 1 Trang 65 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 31 Trang 65 Sgk Toán 7 Tập 1

Hỏi thời gian mà Hải đi trường đoản cú nhà đến lớp là từng nào phút?

3.2.3. Bí quyết giải

Bài 1:

Lan có số quả cam là:

18 : 3 = 6 (quả cam)

Vậy Lan được chị em cho 6 quả cam

Bài 2:

Tuổi của mẹ 6 năm nữa là

34 + 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Minh 6 năm nữa là:

40 : 4 = 10 (tuổi)

Tuổi của Minh lúc này là:

10 - 6 = 4 (tuổi)

Vậy lúc này Minh 4 tuổi

Bài 3:

Đổi 1 giờ = 60 phút

Thời gian nhưng Hải đi đi học là:

60 : 5 = 12 (phút)

Vậy Hải đi từ nhà đi học hết 12 phút

3.3. Dạng 3: Tính quý giá biểu thức

3.3.1. Biện pháp làm

*

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

a) 44 : 4 + 67

b) 96 : 3 - 27

c) 48 - 19 + 78 : 6

d) 90 : 5 - 6 + 21

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 55 : 5 x 7

b) 46 : 2 x 8

c) 35 : 5 : 7

d) 66 : 2 : 3

3.3.3. Giải pháp giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo thiết bị tự nhân chia trước, cùng trừ sau ta có:

a) 44 : 4 + 67 = (44 : 4) + 67 = 11+ 67 = 78

b) 96 : 3 - 27 = (96 : 3) - 27 = 32 - 27 = 5

c) 48 - 19 + 78 : 6 = 48 - 19 + (78 : 6) = 48 - 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 - 6 + 21 = (90 : 5) - 6 + 21 = 18 - 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Bài 2:

Thực hiện tại phép tính theo đồ vật tự từ trái sang bắt buộc ta có:

a) 55 : 5 x 7 = 11 x 7 = 77

b) 46 : 2 x 8 = 23 x 8 = 184

c) 35 : 5 : 7 = 7 : 7 = 1

d) 66 : 2 : 3 = 33 : 3 = 11

3.4. Dạng 4: search x

3.4.1. Cách làm

*

3.4.2. Bài xích tập

Bài 1: search x biết

a) 45 : x = 9

b) 39 : x = 3

c) 57 : x = 3

d) 82 : x = 2

Bài 2: search y biết

a) y x 5 = 95

b) y x 6 = 90

c) y x 7 = 91

d) y x 2 = 72

3.4.3. Phương pháp giải

Bài 1:

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

c) 57 : x = 3

x = 57 : 3

x = 19

d) 82 : x = 2

x = 82 : 2

x = 41

Bài 2:

a) y x 5 = 95

y = 95 : 5

y = 19

b) y x 6 = 90

y = 90 : 6

y = 15

c) y x 7 = 91

y = 91 : 7

y = 13

d) y x 2 = 72

y = 72 : 2

y = 36

4. Bài tập trường đoản cú luyện (Bài tập không có lời giải)

4.1. Bài bác tập

Bài 1: triển khai tính sau

a) 81 : 3

b) 98 : 7

c) 96 : 4

d) 88 : 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 74 : 2 - 15

b) 99 : 3 + 39

c) 45 + 9 : 3

d) 89 - 48 : 4

e) 36 : 3 x 5

g) 56 : 4 : 7

Bài 3: Một shop bán gạo, ngày thứ nhất bán được 76kg gạo, ngày vật dụng hai bán được ¼ ngày trang bị nhất. Hỏi ngày trang bị 2 bán tốt bao nhiêu kilogam gạo?

Bài 4: Hoa vội được 45ngôi sao, Hà cấp được 42 ngôi sao, Mai cũng gấp đông đảo chỉ được ⅓ số ngôi sao sáng của Hoa cùng Hà. Hỏi Mai vội được từng nào ngôi sao?

Bài 5: tìm x biết

a) 48 : x = 6

b) 77 : x = 7

c) 72 : x = 3

d) 34 : x = 2

Bài 6: tra cứu y biết

a) y x 5 =35

b) 8 x y = 80

c) y x 2 = 94

d) 6 x y = 54

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 27 b) 14 c) 24 d) 11

Bài 2

a) 22 b) 72 c) 48 d) 77 e)60 g) 2

Bài 3

Đáp án: 19kg gạo

Bài 4

Đáp án: 29 ngôi sao

Bài 5

a) x = 8

b) x = 11

c) x = 24

d) x = 17

Bài 6

a) y = 7

b) y = 10

c) y = 47

d) y = 9

Để học giỏi bài toán chia số bao gồm hai chữ số mang lại số gồm một chữ số toán lớp 3, con đề xuất nắm chắc hẳn những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, luyện tập những bài tập. Phụ huynh có thể theo dõi thuphikhongdung.vn để cập nhật những thông tin có ích nhé!