Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số lớp 3

  -  
thuphikhongdung.vnCHIA SỐ CÓ hai CHỮ SỐ mang đến SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ vào CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 6
CHIA SỐ CÓ hai CHỮ SỐ đến SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ vào CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 6
TOÁN lớp 3 – TUẦN 6CHIA SỐ CÓ nhì CHỮ SỐ cho SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.

Bạn đang xem: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số lớp 3

TIMF MỘT vào CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

I. Lý thuyết cần nhớ

1. Chia số có hai chữ số mang lại số gồm một chữ số

Dạng 1. Đặt tính rồi tính

Chia số gồm hai chữ số mang lại số gồm một chữ số (chia hết ở những lượt chia).

Bước 1:Đặt tính.

Bước 2:Chia thứu tự từ trái thanh lịch phải, phân chia từ hàng chục của số bị phân chia rồi new chia đến hàng solo vị.

Ở từng lượt chia, ta thực hiện liên tiếp các phép tính nhẩm phân chia - nhân - trừ.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính

*

*

Dạng 2. Việc có lời văn

Bước 1: Đọc đề bài xích và xác định rõ yêu cầu của đề bài.

Bước 2: Phân tích đề.

Bước 3: Muốn kiếm tìm một trong những phần cân nhau của một trong những thì ta lấy số đó chia cho số phần đều bằng nhau đã cho.

Bước 4: trình diễn lời giải, kiểm tra công dụng và kết luận.

Ví dụ. Bà bầu có 18 quả cam. Chị em chia cho Lan 1/3 số quả cam mà người mẹ có. Hỏi Lan có bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Lan bao gồm số quả cam là:

18 : 3 = 6 (quả)

Đáp số: 18 quả cam

Dạng 3. Tính quý hiếm của biểu thức

Với biểu thức tất cả chứa phép cộng, trừ, nhân, chia. Ta triển khai phép tính nhân, phân chia trước. Thực hiện phép tính cộng, trừ còn sót lại theo thứ tự từ trái sang trọng phải.

Ví dụ. Tính quý hiếm biểu thức:

a) 44 : 4 + 67 b) 96 : 3 – 27

c) 48 – 19 + 78 : 6 d) 90 : 5 – 6 + 21

Hướng dẫn

a) 44 : 4 + 67 = 11 + 67 = 78

b) 96 : 3 – 27 = 32 – 27 = 5

c) 48 – 19 + 78 : 6 = 48 – 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 – 6 + 21 = 18 – 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Dạng 4. Tra cứu x

Ví dụ. Tìm kiếm x, biết:

a) 45 : x = 9 b) 39 : x = 3

Hướng dẫn

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

2. Tìm một số trong những phần đều nhau của một số.

Dạng 1. Tìm một số trong các phần đều bằng nhau của một số

Muốn search một trong các phần bằng nhau của một số trong những ta lấy số đó phân tách cho số phần bằng nhau.

Ví dụ.

a) 1/4 của 28 m là....

b) 1/3 của 18 kilogam là...

Xem thêm: Free Magic Video Converter Version 12, Magic Video Converter Version 12

c) 1 tháng 5 của khoảng 30 phút là...

d) 1/6 của 36 l là:...

Hướng dẫn

a) 1/4 của 28 m là 7m

b) 1/3 của 18 kilogam là 8 kg

c) 01/05 của khoảng 30 phút là 6 phút

d) 1/6 của 36 l là 6 l

Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc cùng phân tích kĩ đề, khẳng định giá trị của số mang lại trước với số phần bởi nhau.

Bước 2: ước ao tìm một trong các phần bằng nhau của một số trong những thì ta đem số đó phân chia cho số phần đều nhau đã cho.

Bước 3: trình bày bài giải và chất vấn lại kết quả vừa search được.

Ví dụ. Một cửa hàng có 36 bao gạo cùng đã bán tốt 1/6 số bao đó. Hỏi shop đó đã bán tốt bao nhiêu bao gạo?

Hướng dẫn

Cửa hàng đã cung cấp số bao gạo là:

36 : 6 = 6

Đáp số: 6 bao.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 92 : 4 b) 65 : 5 c) 66 : 3 d) 70 : 2

Bài 2. Tính cực hiếm biểu thức sau:

a) 55 : 5 x 7 b) 46 : 2 x 8 c) 35 : 5 : 7 d) 66 : 2 : 3

Bài 3. Tìm y, biết:

a) y x 5 = 95 b) y x 6 = 90 c) y x 7 = 91 d) y x 2 = 72

Bài 3. Tía bạn Hùng, Dũng, bạo phổi chia nhau 48 viên bi, Hùng đem 1/6 số bi, Dũng rước 1/3 số bi. Hỏi bạo gan có từng nào viên bi?

Bài 4. Một xí nghiệp sản xuất có 3 tổ công nhân, tổ một gồm số người bằng tổ 2, tổ 2 tất cả số người bằng 1/3 tổ 3. Tổ 3 tất cả 54 người. Hỏi nhà máy sản xuất đó gồm bao nhiêu công nhân?

Bài 5.Có 72 lít dầu được chứ trong 3 thùng, thùng đầu tiên chứa 1/4số dầu cùng 8 lít, thùng thứ 2 chứa 1/3 số dầu. Hỏi thùng thứ bố coa bao nhiêu lít dầu?

Bài 6.Có 2 vỏ hộp bi, hộp thứ hai có 48 viên bi, hộp trước tiên có số bi bằng một nửa số bi của hộp thiết bị hai. Hỏi đề xuất chuyển từ bỏ hộp thứ hai sang hộp đầu tiên bao nhiêu viên bi nhằm số bi của 2 hộp bằng nhau?

Bài 7.Trên và một quãng con đường một người quốc bộ đi không còn quãng mặt đường ttrong 1/3 giờ, fan đi xe đạp điện đi hết quãng con đường trong 1/6 giờ. Hỏi fan đi xe đạp điện đi nhanh gấp mấy lần fan đi bộ?

Bài 8.Một siêu thị có 42 kg xà phòng, ngày trước tiên bán được 1/7 số xà phòng, ngày sản phẩm công nghệ hai cung cấp được 1/2 số xà phòng còn lại. Hỏi qua 2 ngày của mặt hàng còn lai từng nào kg xà phòng.

Bài 9.An có một trong những viên bi, An cho Dũng 1/5 số bi, cho Bình 50% số bi còn lại, sau cùng An còn 6 viên. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu viên bi?

Bài 10.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Văn Hóa Trung Thực Trong Công Việc, Trung Thực Trong Công Việc Như Thế Nào

Có bố bao đường, bao trước tiên có số đường bằng 1/2 số đường của bao vật dụng hai. Trường hợp bao đồ vật hai sút ra 17kg thì có số đường bằng 1/3 số mặt đường của bao vật dụng ba, bao thứ cha có 45 kg. Tính số đường của bao đồ vật nhất?

Bài 11. Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất có 48 lít dầu cùng 1/6 số dầu nghỉ ngơi thùng thứ thứ nhất thêm 2 lít thì bởi 1/4 số dầu sinh sống thùng vật dụng hai. Hỏi thùng vật dụng hai gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 12. Biết 1/4 số kê thêm 4 con thì được 16 con, số vịt bằng 1/3 số gà. Hỏi tất cả bao nhiêu con vịt?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 6trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên thuphikhongdung.vn để hiểu bài tốt hơn.