CHO 10ML DUNG DỊCH HCL CÓ PH=3

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cho 10ml dung dịch hcl có ph=3

*

Cho 10ml dung dịch HCl tất cả pH=3 đề nghị thêm vào hỗn hợp này từng nào ml nước nhằm thu được dung dịch có pH=4


*

$n_HCl = 0,01.10^-3(mol)$

$Rightarrow V_dd HCl pH = 4 = dfrac0,01.10^-310^-4 = 0,1(lít)$

$Rightarrow V_H_2O = 0,1 - 0,01 = 0,09(lít)$


*

Câu1 Trộn 100 ml dung dịch đựng HCl 0,1M cùng H2SO4 0,05M cùng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 gồm nồng độ 0,15 M chiếm được 250 ml dung dịch tất cả pH= x với m gam kết tủa. Cực hiếm của x và m làCâu2 đến 10ml hỗn hợp HNO3 gồm pH=4. Bắt buộc thêm từng nào ml nước chứa để nhận được dung dịch tất cả pH=6?​​A. 990 ml.Câu3 Một dung dịch cất 0,01 mol Na+; 0,02 mol SO42-; 0,01 mol Cl- cùng x mol Cu2+. Giá trị của x là
Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Đề Tài Xung Quanh Em, Vẽ Trang Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em

*

Pha loãng hỗn hợp HCl có pH = 3 từng nào lần để được dung dịch mới có pH = 4 ?

2 trộn loãng hỗn hợp 1 lít NaOH gồm pH = 9 bởi nước sẽ được dung dịch mới gồm pH = 8. Thể tích nước yêu cầu dùng là?


Nho cac ban giup dum bai tap nay:

Cần bao nhiêu ml dung dich HCL teo Ph=2 vào 100ml dung dịch H2SO4 0,05M để thu được dung dịch tất cả ph = 1,2


Cho 10.0 ml một hỗn hợp X là hỗn hợp axit HCL và HNO3 có PH = 2. Cần từng nào ml dung dịch KOH 0.1M để trung hoà 10ml dung dịch X


Cho m gam na vào nước thu được dung dịch X và V ml khí H2 (đktc). Trộn 100ml hỗn hợp X với 100ml dung dịch cất HCl và H2SO4 gồm pH=2 thu được dung dịch Y bao gồm pH=12. Tính cực hiếm của m với V.


Tính pH:

a) thêm 90ml H2O vào 10ml dunh dịch HCl cos pH=2. Thu được 100ml dung dịch HCl có pH bằng bao nhiêu?

b) trộn 100ml dung dịch HCl gồm pH=2 cùng với 100ml dung dịch HCl có pH=3 chiếm được 200ml dung dịch HCl có pH bằng bao nhiêu?

c) trộn 300ml hỗn hợp NaOH 0,01M với 200ml dung dịch HCl 0,01M thu được dung dịch gồm pH bằng bao nhiêu ?
Xem thêm: Khi Da Yeu Mot Ai That Lòng, Cuộc Vui Cô Đơn ( Lofi Ver )

Ví dụ 3: xáo trộn V ml dung dịch NaOH 0,01M cùng với V ml hỗn hợp HCl 0,03M được 2V ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y có pH làVí dụ 4: Trộn đôi mươi ml dd HCl 0,05M với 20 ml dd H2SO4 0,075M chiếm được 40ml dd bao gồm pH bằngVí dụ 5: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd có pH làVí dụ 6: đến 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M nhận được 200ml dd gồm pH là ví dụ 7: Trộn 100ml dd láo hợp gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400ml dd láo hợp bao gồm H...

Ví dụ 3: Trộn lẫn V ml hỗn hợp NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y bao gồm pH là

Ví dụ 4: Trộn đôi mươi ml dd HCl 0,05M với đôi mươi ml dd H2SO4 0,075M thu được 40ml dd tất cả pH bằng

Ví dụ 5: Trộn trăng tròn ml dd KOH 0,35M cùng với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd gồm pH là

Ví dụ 6: Cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M chiếm được 200ml dd có pH là

Ví dụ 7: Trộn 100ml dd hỗn hợp có Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400ml dd lếu láo hợp bao gồm H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M nhận được dd gồm pH là

Ví dụ 8: Trộn lẫn 2 dd rất có thể tích đều nhau của dd HCl 0,2M với dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd nhận được là

Ví dụ 9: Trộn hai thể tích dd HCl 0,1M với nhân thể tích dd gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,15M nhận được dd Z bao gồm pH là

Ví dụ 10: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2  x mol/l chiếm được 500 ml dd tất cả pH=2. Cực hiếm của x là

Ví dụ 11: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2  a mol/l chiếm được 500 ml dd bao gồm pH=12. Cực hiếm của a là

Ví dụ 12: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp có H2SO4 0,05M và HCl 0,1M cùng với 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X gồm pH bằng

Ví dụ 13: Trung hòa 300 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl và HNO3 có pH=2 phải V ml dung dịch NaOH 0,02M. Giá trị của V là

Ví dụ 14: Pha loãng hỗn hợp HCl gồm pH = 3 từng nào lần để được dung dịch mới gồm pH = 4?