Cho 4 Điểm A1 A2 A3 A4

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn vẫn xem: đến 4 điểm a1 a2 a3 a4

Bạn vẫn xem: cho 4 điểm a1 a2 a3 a4
Bạn đang xem: Cho 4 điểm a1 a2 a3 a4

*

cho 4 điểm a1 a2 a3 a4.Vẽ đường thẳng đi qua 2 vào 4 điểm vẫn cho.Hỏi rất có thể vẽ được từng nào đường thẳng
Xem thêm: Lời Bài Hát: Tèn Tèn Tèn Ten Tén Là Bài Gì, Tìm Tên Bài Hat

*Xem thêm: Cách Xem Nguồn Máy Tính Bao Nhiêu W, Cách Kiểm Tra Nguồn Máy Tính Bao Nhiêu W

*

Cho 4 điểm A1;A2;A3;A4

a) vào đó không tồn tại 3 điểm trực tiếp hàng. Cứ đi qua 2 điểm ta kẻ được một đường thẳng. Có bao nhiêu đường thẳng?

b) cho 100 điểm trong đó không tồn tại 3 điểm làm sao thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi bao gồm bao nhiêu mặt đường thẳng?

Mấy các bạn giải giúp em với..

Cho điểm O nằm ở ngoài đường thẳng a. Trên đường thẳng a xác định 10 điểm A1;A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10. Qua 3 điểm ko thẳng mặt hàng vẽ được 1 tam giác. Bao gồm bao nhiêu tam giác bên trên hình vẽ.

Cho 4 điểm A1,A2,A3,A4 trong đó không tồn tại điểm nào thẳng sản phẩm . Số con đường thẳng đi qua hai trong 4 điểm bên trên là?

Cho mặt đường thẳng d vẽ một điểm m nằm đi ngoài đường thẳng d mang 100 điểm phân minh a1 a2 a3 ... A 100

AcA bao nhiêu đường thẳng trải qua 2 trong các các điểm vẫn cho

b tính số đoạn thẳng tạo ra thành từ những điểm đã cho

C tính số tam giác gồm điểm là ba trong số các điểm sẽ cho

Cho N điểm phân biệt A1,A2,A3,....An. Trong đó không tồn tại 3 điểm bất cứ nào trực tiếp hàng. Hỏi qua 2 điểm trong N điểm trên vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt

Cho N điểm tách biệt A1,A2,A3,....An. Trong đó không có 3 điểm bất kỳ nào trực tiếp hàng. Hỏi qua 2 điểm trong N điểm bên trên vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt

2)+.+Trong+đó+ko+có+3+điểm+thẳng+hàng+.+Cứ+qua+2+điểm+vẽ+được+1+đường+thẳng.a.+Liệt+kê+tên+các+đường+thẳng+trên+hình+vẽ+nếu+n=4b.Tính+số+lượng+đường+thẳng+nếu+n=...">

Cho N điểm A1;A2;A3;...;An(a nằm trong N;N>2) . Trong những số đó ko gồm 3 điểm thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm vẽ được một đường thẳng.

a. Liệt kê tên các đường trực tiếp trên hình vẽ giả dụ n=4

b.Tính số lượng đường thẳng ví như n=1968

c.Tìm n biết tổng con số đường trực tiếp vẽ được là 594

d.Số lượng mặt đường thẳng có thể = 2003

giải hộ bản thân với câu nào thì cũng được1 câu cũng được

cho con đường thẳng xy và điểm o ko thuộc con đường thẳng xy.Lấy n điểm A1,A2,A3 ....,An thuộc mặt đường thẳng xy vẽ những tia góc o lần lượt đi qua các điểm A1,A2,A3,.....,Antính n

cho con đường thẳng xy với điểm o không thuộc đường thẳng xy.Lấy n điểm A1,A2,A3 ....,An thuộc con đường thẳng xy vẽ các tia góc o theo thứ tự đi qua những điểm A1,A2,A3,.....,Antính n