CHO HỖN HỢP GỒM 1.2 MOL MG VÀ X MOL ZN

  -  

Cho lếu láo hợp tất cả 1,2 mol Mg với x mol Zn vào dung dịch cất 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ mang đến khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được một hỗn hợp chứa tía ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, quý giá nào của x hài lòng trường thích hợp trên? A. 1,8 B. 1,5 C. 1,2 D. 2,0

Cho lếu hợp gồm 1,2 mol Mg với x mol Zn vào dung dịch cất 2 mol Cu2+ với 1 mol Ag+ mang đến khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được một dung dịch chứa bố ion kim loại. Trong số giá trị sau đây, cực hiếm nào của x chấp thuận trường phù hợp trên?

A.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm 1.2 mol mg và x mol zn

1,8

B. 1,5

C. 1,2

D. 2,0


*

Cho láo hợp gồm $1,2$ mol $Mg$ với $x$ mol $Zn$ vào dung dịch cất $2$ mol $Cu^2+$ và $1$ mol $Ag^+$ mang lại khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được một hỗn hợp chứa ba ion kim loại. Trong những giá trị sau đây, quý hiếm nào của $x$ thỏa mãn trường đúng theo trên?

$A.1,8$ $B.1,5$ $C.1,2$ $D.2,0$

 Hỗn hợp tất cả 1,3 mol Mg cùng x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau phản ứng trả toàn, lọc cho chỗ dung dịch thu được hóa học rắn tất cả 2 kim loại. Quý hiếm của x có thể là A. 2,0. B. 2,2 C. 1,5. D. 1,8.

Hỗn hợp có 1,3 mol Mg cùng x mol Zn vào dung dịch cất 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau phản bội ứng trả toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được hóa học rắn gồm 2 kim loại. Cực hiếm của x rất có thể là

A. 2,0.

B. 2,2

C. 1,5.

Xem thêm: This Is Exactly How A Nuclear War Would Kill You, The Lost Nuclear Bombs That No One Can Find

D. 1,8.


Hỗn hợp gồm 1,3 mol Mg cùng x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau phản bội ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được hóa học rắn bao gồm 2 kim loại. Quý hiếm của x hoàn toàn có thể là

A. 2,0.

B. 2,2.

C. 1,5.

D. 1,8.


Đáp án C

Hai kim loại thu được sau phản 

ứng là Ag, Cu => Mg với Zn số đông hết.

Áp dụng bảo toàn electron =>

*

*


Hỗn hợp bao gồm 1,3 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch đựng 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau làm phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được hóa học rắn có 2 kim loại. Cực hiếm của x có thể là:

A. 1,8

B. 2

C. 2,2

D. 1,5


Hỗn hợp bao gồm 1,3 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch cất 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau phản ứng trả toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được chất rắn có 2 kim loại. Giá trị của x có thể là: A. 1,8 B. 2 C. 2,2 D. 1,5

Hỗn hợp có 1,3 mol Mg với x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau bội nghịch ứng hoàn toàn, lọc cho phần dung dịch thu được hóa học rắn tất cả 2 kim loại. Giá trị của x có thể là:

A. 1,8

B. 2

C. 2,2

D. 1,5


Hỗn hợp 1,3 mol Mg với x mol Zn vào dung dịch đựng 2 mol Cu2+ với 2 mol Ag+ sau bội nghịch ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được hóa học rắn bao gồm 2 kim loại. Gía trị của x hoàn toàn có thể là A. 2,0 B. 2,2 C. 1,5 D. 1,8

Hỗn vừa lòng 1,3 mol Mg với x mol Zn vào dung dịch cất 2 mol Cu2+ với 2 mol Ag+ sau phản nghịch ứng trả toàn, lọc cho phần dung dịch thu được chất rắn bao gồm 2 kim loại. Gía trị của x hoàn toàn có thể là

A. 2,0 

B. 2,2

C. 1,5

D. 1,8


Giải thích: Đáp án C

Hỗn vừa lòng thu được có 2 kim loại là Cu cùng Ag

Bảo toàn e: ne( Cu2+; Ag+ nhận) > n e (Mg, Zn nhường)

=> 2.2 + 2.1 > 1,3.2 + x.2

=> x


Cho x mol Mg với y mol Zn vào dung dịch chứa m molCu2+và n molAg+. Biết rằng x>12n. Sau bội phản ứng nhận được dung dịch đựng 3 ion kim loại. Quý giá của y cần thỏa mãn điều kiện nào sau đây ? A. Y > m - x B. Y m – x + 12n...

Cho x mol Mg và y mol Zn vào dung dịch chứa m molCu2+và n molAg+. Biết rằng x>12n. Sau phản bội ứng thu được dung dịch chứa 3 ion kim loại. Giá trị của y cần thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại nào sau đây ?

A.

Xem thêm: Soạn Văn Đất Nước Nguyễn Khoa Điềm ), Soạn Bài Đất Nước

y > m - x

B. y

C. y > m – x + 12n

 

D. y

 


cho láo lếu hợp tất cả 0,12 mol Mg cùng x mol Zn vào dung dịch đựng 100ml Cu(NO3)2 2M và dung dịch AgNO3 1M mang lại khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận được một dung dịch 3 muối cực hiếm của x trong tầm nào thì thảo mãn trường đúng theo trên?


dd chứa 3 muối là Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2

=> Ag bị đẩy ra hết, Cu ko bị xuất kho hết

(left{eginmatrixn_Culeft(NO_3 ight)_2=0,1.2=0,2left(mol ight)\n_AgNO_3=1.0,1=0,1left(mol ight)endmatrix ight.)