Cho tam giác abc cân tại a có góc a 20 độ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

cho tam giác ABC cân tại A tất cả góc A= trăng tròn độ. Lấy các điểm D, E theo thứ tự trên cạnh AB, AC làm thế nào để cho góc BCD=50 độ, góc CBE=60 độ. Tính góc DEA?


*


1.cho tam giác ABC cân nặng tại A gồm góc A= 20 độ. Lấy những điểm D, E theo lần lượt trên cạnh AB, AC làm thế nào để cho góc BCD=50 độ, góc CBE=60 độ. Tính góc DEA?

2.cho tam giác nhọn ABC, mặt đường cao AH. Vẽ D làm thế nào cho AB là trung trực của HD. Vẽ E làm thế nào để cho AC là đường trung trực của HE. DE cắt AB, AC theo lắp thêm tự ngơi nghỉ I cùng K.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc cân tại a có góc a 20 độ

a) Tam giác IDK là tam giác gì? IB là đường gì đối với tam giác IDH

b) C/m: HA là tia phân giác của góc HIC

 


Cho tam giác ABC cân nặng tại A(AB=AC) với góc BAC=20 độ bên trên cạnh AC đem điểm D sao để cho góc DBC= 50 độ. Bên trên cạnh AB lấy điểm E làm thế nào để cho góc ECB=60 độ. Tính số đo góc DEC


Cho tam giác c ABC tất cả góc BAC=40 độ, Góc ABC=60 độ. Trên cạnh AB lấy điểm D làm thế nào để cho góc BCD=70 độ. Trên cạnh AC lấy các điểm E và N sao để cho góc CBE=40 độ cùng góc ABN=40 độ. Gọi F là giao điểm của CD với BE.

a)chứng minh: tam giác BCN là tam giác cân

b)tính số đo góc BFN

c)chứng minh:AF vuông góc BC


cho tam giác ABC cân tại A gồm góc B = 80 độ. Bên trên cạnh AC mang điểm D làm sao cho góc DBC = 60 độ. Trên cạnh AB lấy điểm E sao để cho góc ECB = 50o. Tính góc BDE, CED.


1.Cho tam giác ABC cân trên B. Bên trên AB,BC lần lượt lấy M,N sao đến AI=CK. Tất cả góc BCA=42 độ. Số đo góc KIA là...độ

2.Cho tam giác ABC cân tại A tất cả góc A=112 độ. Trên AB,AC lần lượt rước M,N thế nào cho AM=AN. Số đo góc MNC là...độ

3.Cho tam giác ABC cân tại A tất cả góc A=78 độ. Call E,F thứu tự là trung điểm AB,AC. Có góc BCE=26 độ. Số đo góc AFB là...độ

4.Cho tam giác ABC cân tại A. Call M,N lần lượt là trung điểm AB,AC. đến góc BAC=84 độ, gócABN=30 độ. Số đo góc BCM là...độ


 Câu 4: cho tam giác ABC vuông tại A tất cả AB = 8cm, AC = 6cm.

a, Tính độ lâu năm cạnh BC của tam giác ABC.

Xem thêm: Giải Bài 7 Trang 40 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 7, Giải Bài 7 Trang 40 Sgk Toán 8 Tập 2

b, bên trên tia đối của ria AB đem điểm D sao cho AD = AB, đường trung con đường BK của tam giác BCD cắt AC tại E. Tính độ dài những đoạn trực tiếp EC với EA.

c, chứng tỏ CB = CD.

 Câu 5: mang đến tam giác ABC có góc A = 50 độ, góc B = 60 độ, góc C = 70 độ. Hãy so sánh các cạnh của tam giác ABC.

Xem thêm: 15 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sinh 8 Bài 18, Trắc Nghiệm Sinh Học 8 Bài 18 (Có Đáp Án)


1. đến tam giác ABC cân tại A tất cả góc A = đôi mươi độ. Vẽ D bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ AC không chứa B sao cho tam giác BCD cân nặng tại C cùng góc BCD = 140 độ. Tính góc ADC

2. Mang lại tam giác ABC cân nặng tại A tất cả góc BAC = 108 độ. D là vấn đề nằm vào tam giác ABC sao để cho góc DBC = 12 độ, góc DCB = 18 độ. Tính góc ADB

3. Mang đến tam giác ABC cân nặng tại A, A = 100 độ. M nằm trong tam giác ABC làm sao để cho góc MBC = 30 độ, góc MCB = trăng tròn độ. Tính góc MAC

4. Mang lại tam giác ABC vuông tại A, vẽ AH vuông góc vs BC tại. Biết bh - HC = AC. Tính các góc ABC, ACB

 


Lớp 7 Toán
0
0

Bài 1: mang lại tam giác ABC đều. Trên tia đối tia BC đem điểm D, trên tia đối tia CB đem điểm E làm thế nào cho BD=CE=BC

a) C/m: tam giác ACE cân

b) Tính góc DAE

Bài 2: cho tam giác ABC cân tại A. Bên trên tia đối tia AC lấy điểm D làm sao để cho AD = AC. C/m tam giác BCD vuông

Bài 3: mang lại tam giác ABC cân tại A có góc A= 40 độ. Mang điểm D khác phía B đối với AC đống ý góc CAD=60 độ, góc ACD=80 độ. C/m BD vuông góc AC


Lớp 7 Toán
1
0

Cho tam giác ABC vuông trên A có góc ABC = 60 độ. Những điểm D, E lần lượt trên những cạnhAC, AB sao cho góc ABD = đôi mươi độ, góc ACE = 10 độ . điện thoại tư vấn I là giao điểm của BD và CE. Rước điểm Msao cho BC là mặt đường trung trực của đoạn IM, điểm N thế nào cho AC là trung trực của đoạnthẳng NI. Minh chứng rằng MD + ND = MC.


Lớp 7 Toán
0
0

Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực con đường

KHTN 7- Cô Quyên, cô hương thơm Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)