Cho tam giác abc có góc a=90 độ,trên cạnh bc lấy điểm e sao cho be=ba

     

Tam giác (ABC) có (widehat A = 90^circ ;,AB = AC) đề nghị tam giác (ABC) vuông cân.

Tam giác vuông cân là tam giác vừa vuông vừa cân yêu cầu cả A, B, C đều đúng.

Bạn vẫn xem: cho tam giác abc có góc a bởi 90 độBạn đang xem: Cho tam giác abc có góc a=90 độ,trên cạnh bc lấy điểm e sao cho be=ba

*

*Xem thêm: Hiện Nay E Cu Dẫn Đầu Thế Giới Về ? A Bài 7: Tiết 1: Eu

*

*Xem thêm: Tiếng Anh 10 Unit 1 Lớp 10 Skills, Unit 1 Lớp 10 Skills

*

Cho tam giác $ABC$ cân nặng tại đỉnh $A$ với (widehat A = 80^0). Trên hai cạnh $AB,AC$ lần lượt mang hai điểm $D$ và $E$ làm thế nào cho $AD = AE.$ phát biểu làm sao sau đó là sai?

Cho tam giác (ABC) tất cả (M) là trung điểm của (BC) và (AM = dfracBC2). Số đo góc (BAC) là

Tam giác (ABC) gồm (widehat A = 40^circ ;,widehat B - widehat C = 20^circ .) bên trên tia đối của tia (AC) mang điểm (E) thế nào cho (AE = AB.) Tính số đo góc (CBE.)

Cho tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 120^circ .) bên trên tia phân giác của góc (A) lấy điểm (D) sao cho (AD = AB + AC.) khi ấy tam giác (BCD) là tam giác gì?

Cho tam giác $ABC$ gồm (widehat A = 60^ circ ). Vẽ ra phía ngoại trừ của tam giác nhị tam giác đa số $AMB$ và $ANC.$

Cho (M) thuộc đoạn trực tiếp (AB.) Trên và một nửa mặt phẳng bờ (AB,) vẽ các tam giác hồ hết (AMC,BMD.) call (E;F) theo sản phẩm công nghệ tự là trung điểm của (AD;BC.) Tam giác (MEF) là tam giác gì? chọn câu trả lời đúng nhất.

Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) có (widehat A = 120^0,BC = 6cm.) Đường vuông góc cùng với (AB) trên (A) cắt (BC) nghỉ ngơi (D.) Độ lâu năm (BD) bằng:

Cho tam giác (ABC) cân tại (A) có: (widehat A = 100^0, BC = a, AC = b.) Về phía bên cạnh tam giác (ABC) vẽ tam giác (ABD) cân nặng tại (D) có: (widehat ADB = 140^0.) Tính chu vi tam giác (ABD) theo (a) với (b.)

Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (B,,widehat BAC = 80^0.) lấy (I) là điểm nằm vào tam giác sao để cho (widehat IAC = 10^0;widehat ICA = 30^0.) Tính góc (ABI.)

kimsa88
cf68