Cho tam giác abc nhọn có ab = 15cm; bc = 14cm; ac = 13cm. kẻ đường cao ah. khi đó ch = cm.

     

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!

bài xích 1: cho tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc nhọn có ab = 15cm; bc = 14cm; ac = 13cm. kẻ đường cao ah. khi đó ch = cm.

a) Biết AB= 9cm, BC= 15cm. Tính BH, HC

b) Biết BH= 1cm, HC= 3cm. Tính AB, AC

c) Biết AB= 6cm, AC= 8cm. Tính AH, BC

Bài 2: mang đến tam giác ABC vuông tại A, con đường cao AH. Biết AB= 3cm, BH= 2,4cm

a) Tính BC, AC, AH, HC b) Tính tỉ số lượng giác của góc B

Bài 3: đến tam giác ABC bao gồm BC= 9cm, góc B= 60 độ, góc C= 40 độ, con đường cao AH. Tính AH, AB, AC

ai biết giải góp minh với:

Câu 1:Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn,các đường cao AD,BE,CK cắt nhau tại H.chứng minh

a,tứ giác HECD nội tiếp

b,Tia domain authority là tia phân giác góc EDK

Cây 2:cho tam giác ABC vuông tai A,biết ab=6cm,ac=8cm

A.tính bc

B,kẻ con đường cao AH,tính Ah

Câu 3:Cho tam giác abc vuông trên A,BIẾT AC=4cm,Bc=5cm.

A,Tính cạnh AB

B,kẻ con đường cao AH,TÍNH AH

Câu 4:Cho tam giác vuông ABC,vuông trên A(H thuộc BC).bIẾT AB=12CM,AC=5CM.tính BH,CH

Câu 5:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH(H THUỘC BC).biết BC=18cm,BH=6cm.Tính độ dài những cạnh AB,AC

Cau 6:Cho tam giác ABC,vuông tại A,biết AB=4cm,đường cao AH=2CM,tính các góc và các cạnh còn lại cua tam giac.?


*

Ta có

BC=BH+HC=5cmAC2=BC.CH=5⇒AC=5cmAB2=BC.BH=20⇒AB=25cmtanB=cotC=ACAB=2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB=3cm, AC=4cm. Hãy giải tam giác ABC

mang lại tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=1cm, AH=9cm. Hãy giải tam giác ABC

cho tam giác ABC vuông trên A, biết AB=6cm, BC=10. Hãy giải tam giác ABC

mang lại tam giác ABC vuông tại A, mặt đường cao AH, biết BH=4cm, AB=6cm. Hãy giải tam giác ABC

Tính giá bán trị của các biểu thức

A=3acos00+bsin900−aB=4a2sin2450−3(atan450)2+(2acos450)2

Tính quý hiếm của biểu thứcA=a2sin900−b2cos00acot450−b−2acot900


*

AB2=BH.BC=5⇒AB=5cmAH.BC=AB.AC⇒AH=AB.ACBC=2cm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

đến tam giác ABC vuông trên A, AB=3cm, AC=4cm, con đường cao AH. Điểm I nằm trong cạnh AB sao để cho IA=2IB, CI giảm AH trên E. Tính độ lâu năm cạnh CE.

cho tam giác ABC vuông trên A, ABTính ABTính ACTính HBTính HC

cho tam giác ABC vuông trên A, AB=15, AC=20, AH là mặt đường cao

Tính BCTính BHTính CHTính AH

mang lại tam giác ABC vuông tại A, con đường cao AH, r,r1,r2lần lượt là cung cấp kính các đường tròn nội tiếp tam giác vuông ABC, AHB, AHC. Chứng minh rằng

r1=r.cavà r2=r.bar12+r22=r2

cho tam giác ABC vuông trên A, tan C= 34và con đường cao AH=12cm

Tính BHTính CHTính ABTính AC

đến tam giác ABC vuông tại A, AD là đường phân giác trong của góc A, khẳng định là đúng tốt sai?


$ extXét ΔABC vuông tại A có đường cao AH$

$ extAH²=BH.CH$

$ ext⇒AH=$sqrt1.4$=2(cm)$

$ extTa có BC=BH+HC=1+4=5$

$ extXét ΔABC vuông tại A có đường cao AH$

$ extAB²=BH.BC$

$ ext⇒AB=$sqrt1.5$=$sqrt5$$

$ extXét ΔABC vuông trên A tất cả đường cao AH$

$ extAC²=HC.BC$

$ ext⇒AC=$sqrt4.5$=$sqrt20$$


1. Cho tam giac ABC vuong tai A duong cao AH.

a) Biet AH= 6cm, BH= 4,5cm, tinh AB, AC, BC, HC;

b) Biet AB= 6cm, BH= 3cm, tinh AH, AC, CH.

2. Cho tam giac ABC vuong tai A duong cao AH. Tinh dien tich tam giac ABC, biet AH= 12cm, BH= 9cm.

3. Cho tam giac ABC , biet BC= 7,5cm, CA= 4,5cm, AB= 6cm.

a)Tam giac ABC la tam giac gi ? Tinh duong cao AH cua tam giac ABC;

b) Tinh vì chưng dai cac doan thang BH, CH.

4. Cho tam giac vuong voi cac canh goc vuong la 7 va 24. Ke duong cao ung voi canh huyen. Tinh bởi vì dai duong cao vacac doan thang

duong cao vì chưng chia ra tren canh huyen

5.

Xem thêm: Dây Dẫn Cable Là Thiết Bị Gì Và Ứng Dụng Của Dây Cáp Mạng, Cáp Mạng Là Gì

Cho mottam giac vuong, biet ti so nhị canh goc vuong la (frac512), canh huyen la 26cm. Tinh do dai cac canh goc vuong va hinh chieu cua

canh goc vuong tren canh huyen.

6. Cho tam giac ABC vuong tai A. Biet (fracABAC=frac57), duong cao AH= 15cm. Tinh HB, HC.

7. Cho hinh thang can ABCD (AB // CD) , biet AB= 26cm, CD= 10cm va duong cheo AC vuong goc voi canh ben BC. Tinh dien tich cua

hinh thangABCD

8. Cho tam giac ABC vuong tai A, AB= 12cm, AC= 16cm, phan giac AD, duong cao AH. Tinh vị dai cac doan thang HB, HD, HC.

9. Cho tam giac ABC vuong tai A, phan giac AD, duong cao AH. Biet BD= 15cm, CD= 20cm. Tinh vày dai cac doan BH, HC.

10.Cho tam giac ABC vuong tai A, duong cao AH. Tinh chu vi cua tam giac ABC, biet AH= 14cm, (fracHBHC=frac14).

11.

Xem thêm: Bài 3 Trang 84 Sgk Hóa 8 4 Sgk Hóa Học 8, Bài 3 Trang 84 Sgk Hóa Học 8

Cho hinh thangvuong ABCD, goc A= goc D= 900, AB= 15cm, AD= 20cm, cac duong cheo AC va BD vuong goc voi nhau o O.