CHO TAM GIÁC ABC TRUNG TUYẾN AM

     

đến tam giác ABC có trung tâm G cùng trung con đường AM. Xác định nào sau đấy là đúng?

A. G A → = 2 G M →

B. 3 M A → + M B → + M C → = M G →

C. G A → + G B → + 2 G C → = 0 →

D. A M → = - 3 M G →

Các thắc mắc tương trường đoản cú

cho tam giác ABC, trung tuyến đường AM và trọng tâm G. Xác định nào sau đây là đúng?

A. A M → = 2 A B → + A C →

B. M G → = 3 M A → + M B → + M C →

C. A M → = - 3 G M →

D. A G → = 1 3 A B → + A C →

mang lại tam giác ABC có trọng tâm G cùng trung đường AM. Xác định nào sau đây là sai:


*

*

*

*

A.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc trung tuyến am

Tọa độ của điểm G là (0;4;3)

C. Phương trình thông số của mặt đường thẳng OG là: x = 0, y = 4t, z = 3t

Cho cha điểm di động cầm tay A( 1-2m; 4m) ; B( 2m; 1-m) cùng C( 3m-1; 0). Call G là giữa trung tâm tam giác ABC thì G nằm trê tuyến phố thẳng như thế nào sau đây:


A. y- x= 1

B. y= 2x+ 1

C. y= x+1/3

D. y= x+ 2

cho tam giác phần nhiều ABC cạnh a, G là giữa trung tâm của tam giác. Xác minh nào sau đó là đúng?

A. A G → = a 3 2

B. A G → + B G → = a

C. A G → + B G → + C G → = 0

D. A G → + B G → + C G → = 0 →

các tam giác ABC và A’B’C’ có trọng tâm lần lượt là G với G’. Xác định nào sau đấy là đúng?

A. A A " → + B B " → + C C " → = G G " →

B. A A " → + B B " → + C C " → = 1 3 G G " →

C. A A " → + B B " → + C C " → = 3 G G " →

D. A A " → + B B " → + C C " → = 0 →

đến tam giác ABC và G là giữa trung tâm tam giác.Nếu tam giác GBC vuông tại G thì xác minh nào dưới đây đúng?

A. a2 = b2 + 2c2

B.3b2= a2+ c2

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Trang Trí Hình Vuông Đăng Đối, Hướng Dẫn Vẽ Trang Trí Hình Vuông Bố Cục Đăng Đối

5a2= b2+ c2

D.Tất cả sai


bởi G là giữa trung tâm tam giác và trung con đường AM bắt buộc AM = 3GM.

Suy ra:AM→=-3MG→

Đáp án D

Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

Số câu hỏi: 56*

Đáp án bao gồm xác

chọn D.Ta có AM = 3MG. Mặt khác và ngược hướng .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

đến hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng?

giả dụ G là giữa trung tâm tam giác ABC thì đẳng thức nào sau đây đúng?

mang lại tam giác ABC . Call M là vấn đề trên cạnh BC thế nào cho MB = 3MC. Khi đó, biễu diễn AM→theo AB→ cùng AC→là:


cho hình bình hành ABCD. Tổng những vectơ AB→+AC→+AD→là

biết rằng hai vectơ a→ vàb→ không cùng phương mà lại hai vectơ 2a→-3b→ và a→+(x-1)b→cùng phương. Lúc ấy giá trị của x là:

mang đến tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn M, N, P, Q thứu tự là trung điểm AB, BC, CD, DA. Xác định nào dưới đây đúng.

mang lại tam giác ABC cùng I thỏa IA→=3IB→ Đẳng thức như thế nào sau đấy là đẳng thức đúng?

mang đến tam giác ABC cùng với trung con đường AM và giữa trung tâm G. Khi đóGA→=

mang lại tam giác ABC bao gồm N trực thuộc cạnh BC thế nào cho BN = 2NC. Đẳng thức nào tiếp sau đây đúng?

Điều kiện nào dưới đấy là điều kiện bắt buộc và đủ nhằm điểm O là trung điểm của đoạn AB.

Xem thêm: Bảng Đơn Vị Đo Thể Tích Chất Lỏng, Các Đơn Vị Đo Thể Tích Thông Dụng Nhất

Cho tư điểm A; B; C; D . Gọi I; J theo thứ tự là trung điểm của những đoạn trực tiếp AB cùng CD . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức như thế nào sai?

cho tam giác ABC. Call I là trung điểm của BC.Khẳng định nào tiếp sau đây đúng.

gọi CM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của centimet . Đẳng thức nào dưới đây đúng?