Cho tam giác abc vuông tại a có đường cao ah

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiên chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

Ta có: H trực thuộc BC ( gt ) => BC=BH+HCmà BH=3,2 cm ( gt )=> BC=3,2+HCHC=BC-3,2Xét tam giác ABC có: Góc BAC=90 độAH vuông góc vs BC ( gt )=> AC^2=HC.BC ( hệ thức luợng vào tam giác vuông )mà HC=BC-3,2 ( cmt )BH=3,2 cm ( gt )AC=3 cm ( gt )=> 3^2=( BC-3,2 ).BC ...... ( chúng ta tự nhân ra rồi phân tích nhiều thức thành nhân tử nhé! ) BC=5 cmmà HC=BC-3,2=> HC=5-3,2=1,8 cmXét tam giác AHC có: Góc AHC=90 độ ( AH vuông góc voiws BC - gt )=> AH^2+HC^2=AC^2 ( định lý Pytago thuận )mà HC=1,8 cm ( cmt )...

Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a có đường cao ah


Ta có: H ở trong BC ( gt ) => BC=BH+HCmà BH=3,2 centimet ( gt )=> BC=3,2+HCHC=BC-3,2Xét tam giác ABC có: Góc BAC=90 độAH vuông góc vs BC ( gt )=> AC^2=HC.BC ( hệ thức luợng vào tam giác vuông )mà HC=BC-3,2 ( cmt )BH=3,2 centimet ( gt )AC=3 cm ( gt )=> 3^2=( BC-3,2 ).BC ...... ( bạn tự nhân ra rồi phân tích nhiều thức thành nhân tử nhé! ) BC=5 cmmà HC=BC-3,2=> HC=5-3,2=1,8 cmXét tam giác AHC có: Góc AHC=90 độ ( AH vuông góc voiws BC - gt )=> AH^2+HC^2=AC^2 ( định lý Pytago thuận )mà HC=1,8 centimet ( cmt )AC= 3 centimet ( gt )=> AH^2+1,8^2=3^2.... ( chúng ta tự tính nhé! ) AH= 2,4 cm


*

*

Cho∆ABC vuông trên A tất cả đường cao AH và đường trung đường AM. Biết AH = 3cm; HB = 4cm. Hãy tính AB, AC, AM và mặc tích tam giác ABC. A. AB = 5cm, AC =154cm; AM =258cm;S∆ABC=758...

Cho∆ABC vuông trên A bao gồm đường cao AH và con đường trung con đường AM. Biết AH = 3cm; HB = 4cm. Hãy tính AB, AC, AM và ăn mặc tích tam giác ABC.

A. AB = 5cm, AC =154cm; AM =258cm;S∆ABC=758cm2.

Xem thêm: Phát Triển Kinh Tế Là Gì Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Chính Trị, Phát Triển Kinh Tế Là Gì

B. AB = 5cm, AC = 3cm; AM = 4cm; S∆ABC=394cm2.

C. AB = 143cm, AC = 144cm; AM = 3cm; S∆ABC=758cm2.

Xem thêm: Tính Chất Đường Cao Trong Tam Giác Vuông Lớp 8, Please Wait

D. AB = 143cm, AC = 3 cm; AM =278cm; S∆ABC=9cm2


Cho tam giác ABC vuông trên A gồm đường cao AH và con đường trung con đường AM .Biết AH = 3cm, HB = 4 cm. Hãy tính AB AC AM , và mặc tích tam giác ABC .


1/Cho tam giác ABC vuông tại A, mặt đường cao AH=30cm, (dfracABAC)=(dfrac56). Tính HB,HC

2/Cho tam giác ABC có AB=5cm, AC=12cm, BC=13cm. Kẻ con đường cao AH. Tính HB, HC

 


1/Cho tam giác ABC vuông tại A, mặt đường cao AH=30cm, (dfracABAC)=(dfrac56). Tính HB,HC

2/Cho tam giác ABC bao gồm AB=5cm, AC=12cm, BC=13cm. Kẻ đường cao AH. Tính HB, HC


Bài 5 : mang lại tam giác ABC vuông trên A, kẻ đường cao AH. Biết AB = 6cm, bảo hành = 3cm. Tính AH, AC, HC

Bài 8 mang đến tam giác ABC vuông tại A. Biết (frac57). Đường cao AH = 15cm. Tính HB, HC