CHO TAM GIÁC NHỌN ABC

     

Cho tam giác nhọn (ABC,,angle C = 50^0) các đường cao (A mD,,BE) giảm nhau tại (K). Câu nào sau đây sai 


*

Xét (DeltaBEC) vuông tại (E), ta có: (angle E = 90^0 Rightarrow angle C + angle EBC = 90^0 )(Rightarrow angle EBC = 90^0 - angle C )(= 90^0 - 50^0 = 40^0) nên tóm lại của giải đáp B đúng.

Bạn đang xem: Cho tam giác nhọn abc

Xét (DeltaBKD) vuông trên (D), ta có: (angle D = 90^0 )(Rightarrow angle KBD + angle BKD = 90^0 )(Rightarrow angle BKD = 90^0 - angle KBD = 90^0 - 40^0 = 50^0)

Mà (angle BKD + angle BKA = 180^0 Rightarrow angle BKA = 180^0 - angle BKD )(= 180^0 - 50^0 = 130^0) nên tóm lại của lời giải A đúng.

Xét (Delta ADC) vuông tại (D), ta có:

(eginarraylangle D = 90^0 Rightarrow angle DAC + angle C = 90^0\ Rightarrow angle DAC = 90^0 - angle C = 90^0 - 50^0 = 40^0\ Rightarrow angle K mAC = angle EBCendarray).

Nên tóm lại của lời giải D đúng.

Vậy tóm lại của câu trả lời C sai.


Đáp án đề xuất chọn là: c


...

Bài tập bao gồm liên quan


Đề thi khảo sát unique đầu năm - Đề số 5 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thu gọn đối kháng thức ( - x^3left( xy ight)^4dfrac13x^2y^3z^3) công dụng là:


Đơn thức phù hợp điền vào vị trí chấm vào phép toán: (3x^3 + ... = - 3x^3) là:


Cho các đa thức (A = 3x^2 - 7xy - dfrac34;,B = - 0,75 + 2x^2 + 7xy). Đa thức (C) thỏa mãn (C + B = A) là:


Cho hai đa thức (Pleft( x ight) = - x^3 + 2x^2 + x - 1) cùng (Qleft( x ight) = x^3 - x^2 - x + 2) nghiệm của nhiều thức (Pleft( x ight) + Qleft( x ight)) là:


Cho tam giác nhọn (ABC,,angle C = 50^0) các đường cao (A mD,,BE) giảm nhau tại (K). Câu nào dưới đây sai?


Cho (Delta ABC) tất cả (widehat C = 50^0,,widehat B = 60^0). Câu nào sau đây đúng:


Cho (Delta ABC) gồm (AB = AC), (widehat A = 2widehat B) có dạng quan trọng đặc biệt nào:


Tìm (x) biết (,left( 3x - dfrac12 ight)^2 + dfrac2125 = 1).


Tính (,25dfrac319:left( dfrac - 54 ight) - 35dfrac319:left( dfrac - 54 ight)) ta được công dụng là:


Cho tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 70^0). Call (I) là giao điểm những tia phân giác (widehat B) cùng (widehat C). Số đo (widehat BIC) là:


Thu gọn biểu thức (left( 3x - 2 ight)left( 3x + 2 ight)) ta được:


Có bao nhiêu nghiệm của đa thức (2x^2 + 7x - 9)?


Cho nhiều thức: (7x^3 + 3x^4 - x + 5x^2 - 6x^3 - 2x^4 + 2020 + x^3). Chứng minh hệ số tối đa và hệ số tự vày của đa thức.

Xem thêm: Dãy Núi Gát Đông Gát Tây Nằm Ở :, Dãy Núi Gát Đông, Gát Tây Nằm Ở:


Cho 2 nhiều thức (Pleft( x ight) = x^2 + 2x - 5) cùng (Qleft( x ight) = x^2 - 9x + 5).


Tính giá trị của nhiều thức (fleft( x ight) = x^6 - 2019x^5 + 2019x^4 - 2019x^3 + 2019x^2 - 2019x + 1) tại (x = 2018).


Cho (Delta ABC) vuông tại (C) có: (widehat A = 60^0). Tia phân giác (widehat BAC) giảm (BC) ở (E). Kẻ (EK) vuông góc cùng với (AB) nghỉ ngơi (K). Kẻ (BD) vuông góc cùng với (AE) ở (D).


*

Cho nhiều thức (fleft( x ight) = ax^2 + bx + c). Tính quý hiếm của (fleft( - 1 ight)) biết (a + c = b + 2018).


Cho đa thức (Fleft( x ight) = ax^2 + bx + c) với những hệ số (a,,b,,c) thỏa mãn nhu cầu (11a - b + 5c = 0).

Chọn câu đúng.

Xem thêm: Viết Dấu Lớn Hơn Hoặc Bé Hơn Hoặc Bằng, Bé Hơn Hoặc Bằng Trong Excel Nhanh


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.