Con Biết Bây Giờ Mẹ Chờ Tin Con

  -  
bé biết bây giờ mẹ hóng tin bé khi thấy mai đào nở vàng bên nương năm kia con hứa hẹn đầu xuân sẽ về nay én bay đầy trước ngõ nhưng tin nhỏ vẫn xa nghìn xa ôi ghi nhớ xuân như thế nào thuở trời yên vui nghe pháo giao thừa rộn ràng tấp nập nơi nơi bên mái tranh nghèo ngồi quanh nhà bếp hồng trông bánh chưng ngồi chờ sáng đỏ hây hây mọi đôi má phấn Nếu nhỏ không về chắn chắn mẹ bi thương lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân Đàn con trẻ thơ ngây chờ ý muốn anh trai sẽ mang lại cho tà áo mới tía ngày xuân đi khoe phố phường con biết hiện nay mẹ hóng em trông tuy thế nếu bé về đồng đội thương mong bao lứa trai cùng chào xuân mặt trận không lẽ riêng biệt mình êm ấm Mẹ ơi nhỏ xuân này vắng vẻ nhà bà mẹ thương con xin hóng ngày mai...


Bạn đang xem: Con biết bây giờ mẹ chờ tin con


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Nghị Luận Về Hiện Tượng Cuồng Thần Tượng, Của Giới Trẻ Hiện Nay

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xơ Được Dùng Để Xác Định Luật Len Xơ Dùng Để Xác Định, Định Luật Len

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.