Công thức lewis của no2

     
*
Diễn bọn Thế Giới Hoá học tập > ..:: HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH -SPECIALIZED CHEMISTRY diễn đàn ::..> KIẾN THỨC HOÁ LÝ - PHYSICAL CHEMISTRY FORUM> CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ LÝ
*
phuong phap VBTên thành viên
Ghi Nhớ?
Mật mãBạn đang xem: Công thức lewis của no2

1. New Members: ChemVN Quick Tour! 2. Đọc kĩ Nội Qui trước lúc tham gia viết bài bác trên Diễn Đàn ChemVN. Nội qui được update thường xuyên xuyên.3. Những bài viết thiếu sự đầu tư chi tiêu được move vào box "Hall of Lazy man". Nội qui box4. Trang ChemVN.Com với ChemVN.Net bảo trì nguyên trạng Diễn Đàn ChemVN trước năm 2016.5. Các trao đổi hiện tại được đưa sang ChemVN.Org (thành viên new tham gia sống đây)
CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ LÝ các học phần Hoá Lý cửa hàng trong lịch trình Đại học: nhiệt Động Học, Hoá Keo, Hoá Lượng tử cơ sở, Điện hoá cơ sở, Động học...

*
*

*
*Xem thêm: Từ 6 Số 0 2 3 5 8 9 Có Thể Viết Được Bao Nhiêu Số Chẵn Có 4 Chữ Số Khác Nhau

*

Rep Power: 0
*

1,Các chúng ta giúp bản thân mới:
*
viết công thức cấu trúc theo lewis các phân tử với ion sau :PO4(3-), SO4(2-), NO2(-), NO2(+), CO3(2-0), NO2.
+ Đề bài yêu cầu viết công thức Lewis nhưng mà Bảo lại đưa giải đáp viết công thức cấu tạo? phải phân biệt rõ những khái niệm này chứ !+ các bạn quangvan_dkh cũng phải đọc kĩ lại sách về cách viết công thức lewis tiếp đến có gì thắc mắc hoàn toàn có thể hỏi mà!+ Dưới đấy là ví dụ về cách làm Lewis cùng hưởng của NO2-, tự đó thuận lợi suy ra đến NO2, NO2+. Chăm chú là link pi ở đấy là liên kết pi không định chỗ.
*Xem thêm: Từ Nào Dưới Đây Là Động Từ Nào Dưới Đây Là Động Từ? Dòng Nào Sau Đây Chứa Các Từ Là Động Từ

bạn bảo ơi sau cuối ý kiến của người sử dụng về bài bác góc lk như vậy nào?một khía cạnh bạn chấp nhận với phương liên về ý kiến của mình nhưng trong bài của doanh nghiệp lại khác mình
kimsa88
cf68