CÔNG THỨC VIẾT LẠI CÂU GIỮ NGUYÊN NGHĨA

     

Viết lại câu làm thế nào để vẫn không thay đổi nghĩa của câu trước đó. Để làm giỏi các dạng bài bác tập này, trước hết chúng ta phải gắng được các cấu tạo câu giống như về ngữ pháp và ý nghĩa trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Công thức viết lại câu giữ nguyên nghĩa


Cụm tự nối phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh

5 tuần học cấu tạo và cụm từ giờ đồng hồ Anh thông dụng duy nhất (Tuần 5)

5 tuần học cấu tạo và các từ giờ đồng hồ Anh thông dụng duy nhất (Tuần 4)

Dưới đó là 69 cấu trúc viết lại câu phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh mà các bạn nên chũm được để làm tốt bài bác tập và những bài thi liên quan.

*

Những cấu trúc câu thường dùng làm viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

1. It takes sb khoảng thời hạn to vày sth = sb spend khoảng thời hạn doing sth

2. Understand = khổng lồ be aware of

3. Lượt thích = lớn be interested in = enjoy = keen on

4. Because + clause = because of + N

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

6. Succeed in doing sth = manage to do sth

7. Cấu trúc: …. Too + adj (for sb) to do sth: quá để triển khai gì VD: She is so beautiful that everybody loves her.

Xem thêm: Tóm Tắt Toán 9 Kì 1 Filetype Pdf, Tổng Hợp Kiến Thức Toán 9 Đầy Đủ Nhất

8. Cấu trúc: prefer sb to bởi vì sth = would rather sb Vpast sth: thích, hy vọng ai làm những gì VD: I’d prefer you (not) lớn smoke here

9. Prefer doing sth to lớn doing sth: thích làm những gì hơn làm gì

10. Can = to lớn be able to = lớn be possible

11. Hardly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi... Thì…

12. Not………..any more : không thể nữa No longer + dạng đảo ngữ S no more V

13. At no time + dạng đảo ngữ: không lúc nào, chẳng bao giờ VD: I don’t think she loves me

14. To be not worth = there is no point in doing sth: không đáng có tác dụng gì

15. Khổng lồ be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm những gì VD: It’s not worth making him get up early

16. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: trong khi rằng VD: It seems that he will come late

*

Thực hành các để ghi nhớ giỏi hơn các cấu trúc câu

17. Although + clause = Despite + Noun/gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to lớn +Ving /N

21. S + often + V = S + be used lớn +Ving /N

22. This is the first time + S + have + PII = S + be + not used khổng lồ + Ving/N

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối ước khẩn)

24. S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth lớn sth/doing sth...

Xem thêm: Trắc Nghiệm Địa Lý 12 Bài 2 Bài 2 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Địa Lí 12 Bài 2 (Có Đáp Án)

25. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + khổng lồ + V

26. It’s one’s duty to bởi vì sth = S + be + supposed to vì chưng sth

27. S + be + PII + lớn + V = S + be + supposed to vì sth

28. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vị sth

30. S + lượt thích sth = S + be + fond of + sth

Trên đó là 30 vào 69 cấu tạo viết lại câu thịnh hành trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng ta tham khảo bài viết tiếp theo để học thêm các kết cấu còn lại nhé.