X + Cos

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạo
*

*

*

(Leftrightarrow cos^4x+sin^4x+dfrac12left-dfrac32=0)(Leftrightarrow1-dfrac12sin^22x+dfrac12left-dfrac32=0)=>(-dfrac12sin^22x-dfrac12+dfrac12left<-sinleft(dfracpi2-4x ight)+sin2x ight>=0)=>(-sin^22x-1-cos4x+sin2x=0)=>(-sin^22x-1-left(1-2sin^22x ight)+sin2x=0)=>(-sin^22x-1-1+2sin^22x+...

Bạn đang xem: X + cos


Đọc tiếp

(Leftrightarrow cos^4x+sin^4x+dfrac12left-dfrac32=0)

(Leftrightarrow1-dfrac12sin^22x+dfrac12left-dfrac32=0)

=>(-dfrac12sin^22x-dfrac12+dfrac12left<-sinleft(dfracpi2-4x ight)+sin2x ight>=0)

=>(-sin^22x-1-cos4x+sin2x=0)

=>(-sin^22x-1-left(1-2sin^22x ight)+sin2x=0)

=>(-sin^22x-1-1+2sin^22x+sin2x=0)

=>(sin^22x+sin2x-2=0)

=>sin2x-1=0

=>sin2x=1

=>2x=pi/2+k2pi

=>x=pi/4+kpi


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Tìm nghiệm của những phương trinh:1,(left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)2,(48-dfrac1cos^4x-dfrac2sin^2xleft(1+cot2xcotx ight)=0)3,(cos^4x+sin^4x+cosleft(x-dfracpi4 ight)sinleft(3x-dfracpi4 ight)-dfrac32=0)4,(cos5x+cos2x+2sin3xsin2x=0) trên (left<0;2pi ight>)5,(dfraccosleft(cosx+2sinx ight)+3sinxleft(sinx+sqrt2 ight)sin2x-1=1)6,(left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)7,(coslef...

Xem thêm: Trở Nên Hay Trở Lên Hay Trở Nên, Trở Lên Hay Trở Nên


Đọc tiếp

Tìm nghiệm của các phương trinh:

1,(left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)

2,(48-dfrac1cos^4x-dfrac2sin^2xleft(1+cot2xcotx ight)=0)

3,(cos^4x+sin^4x+cosleft(x-dfracpi4 ight)sinleft(3x-dfracpi4 ight)-dfrac32=0)

4,(cos5x+cos2x+2sin3xsin2x=0) trên (left<0;2pi ight>)

5,(dfraccosleft(cosx+2sinx ight)+3sinxleft(sinx+sqrt2 ight)sin2x-1=1)

6,(left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)

7,(cosleft(2x+dfracpi4 ight)+cosleft(2x-dfracpi4 ight)+4sinx=2+sqrt2left(1-sinx ight))


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...

Xem thêm: Hoàn Cảnh Ra Đời, Nội Dung Chính Của Bài Lượm Là Sáng Tác Của Ai


3
1
GửiHủy
1, (left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)⇔ (dfracsinx+2sinx.sin2x+sin3x+cos3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)⇔ (dfracsinx+2sinx.sin2x+sin3x+cos3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)⇔ (dfracsinx+cosx-cos3x+sin3x+cos3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)⇔ (dfracsinx+cosx+sin3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)⇔ (dfrac2sin2x.cosx+cosx1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)⇔ (dfraccosxleft(2sin2x+1 ight)1+2sin2x=dfrac2+2cos^2x5)⇒ cosx = (dfrac2+2cos^2x...
Đọc tiếp

1, (left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfracsinx+2sinx.sin2x+sin3x+cos3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfracsinx+2sinx.sin2x+sin3x+cos3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfracsinx+cosx-cos3x+sin3x+cos3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfracsinx+cosx+sin3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfrac2sin2x.cosx+cosx1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfraccosxleft(2sin2x+1 ight)1+2sin2x=dfrac2+2cos^2x5)

⇒ cosx = (dfrac2+2cos^2x5)

⇔ 2cos2x - 5cosx + 2 = 0

⇔ (left<eginmatrixcosx=2\cosx=dfrac12endmatrix ight.)

⇔ (x=pmdfracpi3+k.2pi) , k là số nguyên

2, (48-dfrac1cos^4x-dfrac2sin^2x.left(1+cot2x.cotx ight)=0)

⇔ (48-dfrac1cos^4x-dfrac2sin^2x.dfraccos2x.cosx+sin2x.sinxsin2x.sinx=0)